Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības budžets

- 22.Februāris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

31. janvārī Valmieras novada pašvaldības domes deputāti vienprātīgi apstiprināja Valmieras novada pašvaldības budžetu 2023. gadam.

2023. gadā Valmieras novada pašvaldības budžeta ieņēmumi, ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, plānoti 118,04 miljoni eiro. Būtiskākās prioritātes 2023. gadā būs iedzīvotājiem nozīmīgo pamatpakalpojumu nodrošināšana, izglītības pakalpojuma nodrošināšana, esošā sociālā atbalsta nodrošināšana novada iedzīvotājiem, uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana, augstas gatavības projektu sagatavošana ārējā finansējuma piesaistei nākotnē. 

Lielākais īpatsvars 2023. gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) (90,4%). IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu ir 75% un 25%. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) veido 9,2% no ieņēmumiem. 2023. gadā NĪN nodokļa likmes saglabātas iepriekšējā apmērā, t.sk. nosacījums, ka paaugstināta likme – 1,5% – tiek saglabāta, ja uz 01.01.2023. gadu īpašumā nav deklarētu personu. 2023. gadā NĪN atvieglojumi tiks piemēroti personām, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli». Savukārt atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2023. gadā paredzēti arī visā Valmieras novada teritorijā vienoti NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām – gan fiziskām personām, gan uzņēmējiem.

Kara darbība Ukrainā izraisījusi globālas ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, tostarp Latvijā, ietekmējot arī pašvaldībai veicamās funkcijas un budžetu. 2023. gada budžets sagatavots, ievērtējot paaugstinātās pakalpojumu un izejmateriālu, tostarp energoresursu, cenas, tādējādi vairāk līdzekļu novirzot iestāžu uzturēšanai. Ietekmi budžeta izdevumu sadaļā rada arī minimālās algas palielinājums. Līdz ar to 2023. gadā finansējums primāri tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu īstenošanai, un apjomīgu jaunu projektu uzsākšana šobrīd netiek plānota. Par papildu attīstības projektiem un pasākumiem pašvaldība lems pēc valsts budžeta apstiprināšanas, veicot grozījumus pašvaldības 2023. gada budžetā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru