Kristīne Melece

Atbalsta novadu iedzīvotāju izvēli

5.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 2020. gada 3. martā Latvijas Republikas Saeimas deputātiem, visām Saeimas deputātu frakcijām, pie Saeimas frakcijām nepiederošajiem deputātiem, Administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) komisijai ir nosūtījis vēstuli, kurā pauž atbalstu novadu iedzīvotāju izvēlei administratīvi teritoriālās reformas virzībai.

Pārrunā sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanai

13.Janvāris, 2016
Pilsētās un novados
Laikrakstā

5. janvārī Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks uz sarunu bija uzaicinājis Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu un Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini, lai kopā ar pašvaldību attīstības struktūrvienību vadītājiem pārrunātu sadarbības iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai.

Vecpuišu parks ir pelnījis atgūt tā nozīmi un vērtību

4.Novembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

58% no aptaujātajiem Valmieras iedzīvotājiem 2014. gadā un gandrīz 500 valmierieši 2015. gada iedzīvotāju aptaujā Vecpuišu parka atjaunošanu min kā galveno prioritāti, kam no visām pilsētas apstādījumu un dabas teritorijām ir nepieciešama atjaunošana. Cilvēki norāda, ka parks ir nemīlīgs, neomulīgs, ēnains, mitrs un tajā mīl uzturēties sējas vārnas un cilvēki bez pastāvīgas dzīvesvietas. Izstrādājot Vecpuišu parka atjaunošanas metu, kam šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts, ir ņemti vērā 2014. gada jūnijā un jūlijā Valmieras iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi par parka attīstību, lai tas kļūtu par visu valmieriešu iecienītu atpūtas vietu — gaišu, ainaviski pievilcīgāku un daudzveidīgu.

Ietvēm jābūt koptām

13.Janvāris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valmieras pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde ir novērojusi, ka pilsētas iedzīvotāji, kuru īpašumam blakus atrodas gājēju ietves, apzinīgi veic to tīrīšanu, lai nodrošinātu gājējiem drošu pārvietošanos. Tomēr ir atsevišķi gājēju ietvju posmi, kur Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi netiek pilnībā ievēroti. Tāpēc Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde atgādina, ka atbilstoši pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem Nr.195 par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu atbildīgs ir vai nu zemes gabala īpašnieks (valdītājs), vai ēkas īpašnieks (valdītājs), kuram ziemā jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

Tīrākiem notekūdeņiem Valmieras stikla šķiedrā

24.Novembris, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

AS «Valmieras stikla šķiedra» ir sākusi Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. — 2014. gada programmas «Inovācijas «zaļās» ražošanas jomā» projekta «Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana «zaļu» produktu ražošanai» realizāciju. Ar mērķi atbalstīt inovāciju vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu attīstību un ieviešanu programmu administrē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Bērzi pilsētā

6.Augusts, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Visi apstādījumi Valmieras teritorijā, kas atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, ir pilsētas apstādījumu fonds. Kokiem pilsētas apstādījumos ir gan sabiedriska, gan vēsturiska vērtība, jo ielu malās tie atjaunoti lielākoties pēc Otrā pasaules kara — 50. un 60. gadu sākumā. Pašvaldība kā jebkurš īpašnieks ir atbildīga par savās zemes platībās esošo apstādījumu uzturēšanu, atjaunošanu un aizsardzību.

Apzināsim bīstamus kokus!

11.Jūnijs, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lai turpmākos negaisos pilsētā mazāk būtu izgāzto un lauzto koku, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina  iedzīvotājus informēt par viņu īpašumā vai tā tuvumā esošajiem  potenciāli bīstamajiem kokiem.  Tādi vispirms ir koki ar sausiem un slimiem zariem, iztrupējuši, mehāniski bojāti, zaroti nelīdzsvaroti, dobumaini, vēja  jau aizlauzti un izkustināti,  kas stipra vēja laikā var apdraudēt ne tikai ēkas, bet arī cilvēkus.

Par vienu kastaņu vairāk

22.Maijs, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vakar Valmierā, Vienības laukumā, skolēni iestādīja hibrīdo zirgkastaņu. To dāvanā no Latvijas Dendrologu biedrības saņēma to skolu audzēkņi, kas piedalījās īpašā projektā, pētot Latvijas 2014. gada koka — zirgkastaņas — izplatību Valmierā.

Zaļākai un skaistākai pilsētai

30.Aprīlis, 2014
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Zaļās zonas pilnveidošana pavasara un vasaras mēnešos Valmierā notiek saskaņā ar  pilsētas apstādījumu plānu, ko izstrādājusi pašvaldības ainavu dizainere Aija Borisova. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem daudzgadīgie stādi tiek iegādāti no zemnieku saimniecības «Ķikši», savukārt viengadīgās puķes no SIA «Aiva X». Stādīšanas un pēc tam arī stādījumu kopšanas darbus uzticēts veikt SIA «Valmieras Namsaimnieks».