Ar Vācijā gūtu pieredzi

- 21.Jūnijs, 2017
Ekonomika
Laikrakstā

Šogad Valmieras Lauku konsultāciju birojs aktīvi iesaista uzņēmējus mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un Eiropā.

Esam gandarīti par to, ka plānotās mācības pirmajam pusgadam ir paveiktas pilnā apjomā. Lauku attīstības plāna līdzfinansētajā projektā Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākums, kuru realizējam kopš 2016. gada rudens, ir iesaistījušies vairāk nekā 150 lauku uzņēmēji un saimniecību speciālisti. Regulāri sniedzam informāciju medijiem, ievietojam mācību uzaicinājumus interneta vietnēs. Ir prieks, ka ziņas ir sasniegušas interesentus! Trijos mūsu organizētajos mācību pasākumos ārvalstīs ir uzkrāts ievērojams daudzums atziņu, prasmju, kontaktu un pieredzes. Čehijas, Nīderlandes un tagad arī Vācijas zemnieku saimniecību apmeklējums mudinās sparīgāk ķerties klāt savu ideju realizēšanai.

Ko vērtīgu un jaunu guvām Vācijā? Mūsu mērķis bija iegūt pieredzi un padziļināt zināšanas kazkopības jomā. Mācību grupā iesaistījās kazkopji no visas Latvijas. Liela daļa no viņiem ir apņēmības pilni palielināt savus kazu ganāmpulkus. Ir nepieciešams profesionāli izglītoties, lai spētu saražot labu nišas produktu un konkurēt ar Francijas, Austrijas un citu valstu kazkopju piedāvājumiem. Neapšaubāmi, pats pamats ir iegūt vairāk kazas piena, lai, to pārstrādājot, iegūtu arvien vairāk kvalitatīvus un garšīgus kazas piena produktus, bet neaizmirst arī par gaļas produktiem. Tirgus pieprasījums krietni pārsniedz piedāvājumu, un produktu cenas ir atbilstošas šim nosacījumam. Šiem īpašajiem nišas produktiem ir nākotne!

PĒC PIEREDZES. Latviešu mācību grupa piensaimniecībā Hof Bünkemühle. Foto no autores arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru