Atbalsts Kocēnu novadā

- 22.Septembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Kocēnu novada pašvaldība ir izveidojusi praksi, kurā vietējo uzņēmēju darbība un piedāvājums tiek integrēts tūrisma, kultūras un citās sabiedriskās norisēs.

Pašvaldība finansiāli atbalsta uzņēmēju rīkotos pasākumus, kuros ar saviem ražojumiem un pakalpojumiem piedalās arī citi uzņēmēji, tā vienlaikus gan stiprinot uzņēmēju savstarpējo sadarbību, gan veicinot viņu atpazīstamību. Piemēram, aktīvās atpūtas pasākumos pašvaldība uzrunā vietējos uzņēmējus nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus, meklējot norises vietu dažādiem pasākumiem (tajā skaitā arī starptautisku konferenču), pašvaldība primāri uzrunā vietējos uzņēmējus, kas darbojas viesmīlības nozarē.

ELĪNA UPĪTE, Kocēnu novada sabiedrisko attiecību speciāliste, par atbalstu uzņēmējiem stāsta: «Uzņēmēji ir viena no Kocēnu novada pašvaldības vērtībām un prioritātēm. Tā ir pašvaldības asinsrite un dzinulis attīstīties un pilnveidoties. Kocēnu novada pašvaldība ir izveidojusi vairākus uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus. Viens no būtiskākajiem ir infrastruktūras sakārtošana – tiek īstenoti publisko investīciju projekti un tiek arī ieguldīti pašvaldības budžeta līdzekļi, lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru uzņēmējdarbības īstenošanai Kocēnu novadā. Viens no pēdējo gadu projektiem ir uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana, kas rezultējies ar vairāku jaunu uzņēmumu un objektu izveidi, piemēram, SIA «Kocēnu korti» – Bestes apartamenti un Bestes tenisa korti. Ir notikusi arī Kokmuižas pils kompleksa vēsturisko ēku restaurācija. 2019. gadā Kocēnu novada pašvaldība ieguldīja vairāk nekā miljonu eiro lauku ceļu atjaunošanā. Līdz ar jaunu uzņēmumu ienākšanu pašvaldība veic tiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu – izbūvē attīrīšanas iekārtas ar palielinātu jaudu, uzlabo ceļu kvalitāti un veic citus uzņēmējiem būtiskus pasākumus.

Pašvaldība piešķir uzņēmējiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Piemēram, uzņēmējiem tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām divus gadus, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā, ja tajās tiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī nodokļa atvieglojumu 90% komersantiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumus pašvaldībai piederošās izglītības iestādēs.

Katru gadu pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursu «Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!», kurā jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja pieteikties finansējumam 2000 eiro apmērā savu ideju īstenošanai. Pašvaldība sniedz konsultācijas mazajiem uzņēmējiem, tajā skaitā LEADER programmas projektu pieteikumu sagatavošanā. Ik gadu pašvaldības budžetā ir paredzēts finansējums, lai atbalstītu uzņēmēju dalību dažādos pasākumos un tirdziņos, piemēram, Vidzemes uzņēmēju dienās un citos, informācijas publicēšanu mājražotāju katalogā «Novadu garša». Kocēnu novada pašvaldības rīkotajos tirdziņos Kocēnu novada uzņēmējiem ir iespēja piedalīties bez maksas, turklāt pašvaldība, īstenojot LEADER projektu, ir iegādājusies pārvietojamas, vienota stila tirdzniecības nojumes, ko novada uzņēmējiem ir iespēja brīvi izmantot.»

Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru