Augsts novērtējums ZAAO darbībai vides jomā

24.Janvāris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ikgadējās klientu aptaujas rezultāti apliecina, ka SIA ZAAO klientiem ir svarīgi, ka uzņēmums nodrošina ne tikai kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, bet arī īsteno vides projektus un sniedz ieguldījumu nozares attīstībā.

Pērn novembrī veiktā ikgadējā ZAAO klientu aptauja rāda, ka klienti savstarpējo sadarbību ar ZAAO arī 2022. gadā vērtē kā ļoti labu/labu, īpaši novērtējot uzņēmuma iesaisti vides projektu īstenošanā. Tas arī ir viens no uzņēmuma stratēģiskiem mērķiem, vērsts uz ilgtspējīgas vides veidošanu un saglabāšanu. Kā nozīmīgu to vērtē 53% respondentu. Par to gandarīta ir arī ZAAO Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova: «Priecājamies, ka klienti ir pamanījuši un novērtē to, ka ZAAO īsteno vides projektus, modernizējot atkritumu apsaimniekošanas procesus, tādējādi samazinot kaitējumu apkārtējai videi, veicinot arī kopējās izpratnes veidošanos par šiem procesiem, kas ir būtiski, lai mērķi tiktu sasniegti!»

Apkopotajos datos redzams, ka nemainīgi augsts ir arī klientu apmierinātības indekss jeb KAI, sasniedzot 78 punktus no 100. Tas tiek noteikts, ņemot vērā gan sniegto vērtējumu par saņemtajiem pakalpojumiem, gan klientu vēlmi ieteikt citiem izmantot ZAAO pakalpojumus, kā arī uzticēšanos un kopējo sadarbību. KAI rādītājus pozitīvi ietekmē mūsu atkritumvedēju vadītāju un savācēju ikdienas darbs. Viņi ir uzņēmuma ZAAO vizītkarte un nodrošina klientiem nozīmīgo profesionālo pakalpojuma sniegšanu.

Neskatoties uz to, ka telefona īsziņu jeb SMS sūtīšana savstarpējā komunikācijā vairs nav tik populāra, tieši par šo ZAAO pakalpojumu apmierinātība klientu vidū pagājušajā gadā ir pieaugusi. To pozitīvi vērtē uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants: «Piedāvājam dažādus SMS pakalpojumus, un tie ir pieprasīti. Vispopulārākais ir atgādinājuma SMS par plānoto konteinera tukšošanas datumu, to izmanto lielākā daļa ZAAO klientu. Tāpat pēdējos divus gadus nodrošinām paziņojuma nosūtīšanu pēc konteinera iztukšošanas, kā arī ar SMS palīdzību par rēķina apmēru un apmaksu informējam tos klientus, kuriem nav e-pasta adreses.»

Viens no klientu aptaujas mērķiem bija noskaidrot gan pilnveidojamās jomas, gan arī aspektus, kas būtu jāņem vērā jaunu pakalpojumu ieviešanā. Pērn ir samazinājies to klientu skaits, kas vērtē ZAAO pakalpojumu pieteikšanas sistēmu kā ērtu, tās novērtējums ir 3,8 no 5 punktiem (2021. gadā 4,1 punkts). Pie šī jautājuma ir kopumā strādāts jau no 2022. gada vidus, jo drīzumā ZAAO klientiem tiks nodota lietošanā gan jauna uzņēmuma mājaslapa, gan klientu pašapkalpošanās portāls, kas tiek veidots, lai uzlabotu tieši šo pakalpojuma pusi. Domājot par jauniem pakalpojumiem, tika noskaidroti klientu paradumi un viedoklis gan par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, kuru savākšanas sistēma jāizveido līdz šī gada beigām, gan EKO laukumu pakalpojumu pilnveidi un lietu nodošanas, apmaiņas vai iegādes centra izveidi, kas ir viena no LIFE Waste To Recources IP (Eiropas Savienības LIFE programmas integrētais projekts Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju) projekta aktivitātēm, ko ZAAO īsteno kopā ar 21 sadarbības partneri. Sniegtie priekšlikumi un secinājumi ir vērtīgi un tiks ņemti vērā, strādājot pie projektu izstrādes.

Uzņēmums ZAAO pateicas ikvienam klientam gan par veltīto laiku aptaujas aizpildīšanā, gan par konstruktīviem priekšlikumiem. Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru