Evija Kokorite

Dikļu skolēni Erasmus+ projektā

21.Novembris, 2018
Izglītība
Laikrakstā

Jura Neikena Dikļu pamatskolā noslēgumam tuvojas vērienīgais ES Erasmus+ programmas projekts «Get Moving! Take part in the Future» par jauniešu iesaistīšanos valstī, novadā un pagastā notiekošajos procesos. Projekts ilgst 28 mēnešus no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. decembrim, tajā apvienojās sešas Eiropas Savienības dalībvalstis, lai kopīgi iesaistītu jauniešus dažādās aktivitātēs, veicinātu diskusijas un debates kā jaunu un inovatīvu metodi izglītojošā darba organizēšanai skolās.

Dikļi – Ļubļana: sešu valstu skolēnu diskusijas

21.Jūnijs, 2017
Izglītība
Laikrakstā

Noslēdzoties mācību gadam, Jura Neikena Dikļu pamatskola īstenoja ES Erasmus+ projekta «Get moving! Take part in the Future!’» otro aktivitāti par tēmu «Demogrāfija un migrācija Eiropā» Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. No 26. maija līdz 4. jūnijam divi 8. klases skolēni — Amanda Una Dalka un Viesturs Loids Lācis — piedalījās dažādās projekta aktivitātēs par šo tēmu.