Līga Martinsone

Zaļie torņi un zaļās klases: Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības rezultāts

14.Janvāris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

21. gadsimta sākums vēsturē ieies kā laiks, kad tehnoloģijas un daba arvien jūtamāk kļūst par sabiedrotajiem. Šobrīd daudz tiek domāts par dabai draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu dažādās jomās, un mūsu mērķis ir, lai arī Rūjienas novadā būtu iespējams novērot sinerģiju starp mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un apkārtējo vidi. Šis arī bija viens no mērķiem, iesaistoties Latvijas-Krievijas sadarbības programmas projektā «Green Towers» jeb «Zaļie torņi».