Dzejas dienas Ramatā

- 20.Septembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

13. septembra pasākuma pirmā daļa Dzeja un burbuļi bija domāta bērniem, bet otra – Dzeja un piparmētras – pieaugušajiem. Dzejas dienas ievadot, bērnudārza vecākā grupiņa un 1.b, 2.b un 3.b klases skolēni, kuri mācās Ramatā, nolika ziedus pie pirmās latviešu dramaturģes un dzejnieces Marijas Pēkšēnas piemiņas akmens Nuķu pusmuižas norā, bet tad devās uz Ramatas Kultūras centru, kur uzstājās ar priekšnesumiem un runāja arī pašu sacerētus dzejoļus. Turpinājumā Mazsalacas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Liene klātesošos iepazīstināja ar jaunākajām bērnu dzejas grāmatām bibliotēkā un Kamišibai papīra teātri, parādot divas ludziņas Ozols, kas izdāļāja zīles un Kastanis.

Pasākuma otrajā daļā ar ramatiešiem tikās un savu dzeju lasīja jaunā dzejniece Gita Neverita Kārkliņa. Dažiem dzejoļiem tika spēlēts pavadījums uz ģitāras, bet, kā teica pati dzejniece, galvenais ir teksts, nevis mūzika, jo dzejā ar vārdu palīdzību var izteikt visus dziļākos pārdzīvojumus un slēptākās jūtas, nebaidoties tikt nesaprastai, jo katrs cilvēks – klausītājs vai lasītājs – dzeju uztver citādāk, caur savu pārdzīvojumu prizmu, tādā veidā dzejnieks, atklājot sevi, tomēr saglabā savu noslēpumainību.

Pasākuma apmeklētājiem ļoti patika gan pati dzejniece, gan viņas dzejas rindas, tāpēc vēl pie kafijas un piparmētru tējas tases turpinājās sirsnīgas sarunas un tika uzklausīti pateicības vārdi no klātesošajiem, kā arī izskanēja vēlēšanās šādus pasākumus sarīkot biežāk.

Liels paldies Ramatas pagastam un Kultūras centra vadītājai Sandrai Zondakai par transportu, kas visus interesentus nogādāja pasākuma vietā un pēc tam atpakaļ mājās, un par laipno uzņemšanu! Liels paldies Ramatas skolas 1. – 4. klašu audzinātājām un bērniem par priekšnesumiem! Liels paldies Skaņkalnes pagasta bibliotēkai par iesaistīšanos šī pasākuma organizēšanā!

DZEJNIECE GITA NEVERITA KĀRKLIŅA. Aijas Kārkliņas foto

Komentāri
Pievienot komentāru