Dzīvo dzīvi dziedādams!

- 2.Jūnijs, 2015
Izglītība
Laikrakstā

Maija beigās, kad skolēniem izlikti vērtējumi par iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām visa mācību gada garumā, skolās organizē sporta dienas, skolēni brauc ekskursijās un iet pārgājienos.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (VPĢ), iesaistoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītajā un Vītolu fonda organizētajā ekskursiju projekta konkursā «Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi», saņēma finansējumu projekta realizēšanai.

Konkursa mērķis — veicināt Latvijas vēstures izzināšanu ārpusklases pasākumos, motivēt skolēnus pievērsties novadpētniecībai un padziļināti izzināt Latvijas vēsturi, kā arī sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā. Konkursam tika iesniegti 165 pieteikumi, no kuriem žūrija atbalstīja 80.

Konkursa noslēguma sarīkojums notika Rīgas Latviešu biedrības namā, kur laureātus ar patiesi cildenu, tautisku runu sveica biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Viesi ekskursijā tika iepazīstināti ar biedrības nama telpām, ar projekta īstenošanas prezentāciju, notika līguma slēgšana par finansējuma piešķiršanu, novēlējuma ierakstīšana Latvijai Brīvības pieminekļa Goda telpas apmeklētāju Goda grāmatā u.tml.

DIKĻI. Redzēt, izzināt, izjust pārsteigumu — tādu dienu piedzīvoja Pārgaujas ģimnāzijas 7.c klase.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru