Gaisma ir tevī pašā

- 31.Marts, 2021
Valmierietis
Laikrakstā

Kā skola dzīvo pašreizējā situācijā?

Pašlaik visi darbojamies attālināti, klātienē atļautas ir tikai individuālās konsultācijas vidusskolas programmas 4. kursam. Mācību priekšmetos, kuros vairākas stundas blakus, viena notiek tiešsaistē, otrā bērni pilda uzdotos darbus. Oficiālā platforma ir e-klase, izmantojam Class Room, Discord, daži pedagogi izmanto Whatsapp, kur viegli izveidot grupu, aktīvāk iesaistīt visus. Projektu vadītāja skolotāja Laine aktīvi strādā pie skolas dalības atbalsta programmā  Pumpurs — tiem izglītojamiem, kam ir risks pamest skolu. Lielu darbu iegulda visi klašu audzinātāji sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem: domājam par to, lai bērni spētu sevi savākt, lai slodze nebūtu pārāk liela, lai būtu starppriekšmetu saikne, kas ieinteresē, atvieglo uztveri, skolotāji sadarbojas, dodot  uzdevumos, kas izriet viens no otra, — piemēram, zīmēšanā un kompozīcijā.

Tāda interesanta mums tagad dzīve. Man liekas, šis laiks mūs attālina citu no cita, tuvojas tā sajūta, ka labāk vispār sēdēt mājās un nedomāt, ka tikpat grūti būtu atsākt mācības klātienē. Kaut gan visi to vēlētos – ieiet atpakaļ normālā darba ritmā.

Mūsu problēma attiecībā uz klātienes konsultācijām  ir tā, ka ap 80 % vidusskolēnu dzīvo ārpus Valmieras: no Alūksnes un Cēsīm līdz pat Zemgalei. Nav vienkārši, bet jaunieši mācās, maijā būs centralizētie eksāmeni, vēlāk 3. kursam prakse. Piedalāmies projektā Skolas soma, iegādājāmies filmas, kuras skatīties mācību priekšmetu ietvaros. Tomēr lielā problēma ir tā, ka mācībās viss notiek digitalizēti... un, kad visa diena datorā, tad vakarā arī kultūras norises, ko piedāvā Skolas soma, vairs nesaista — gribas ārā. Tāpēc izmēģinām arī citas aktivitātes, martā piedalīsimies aktīvā tūrisma centra Eži izveidotajā brīvdabas spēlē cilpo.lv.

No kādreizējās bērnu mākslas skolas izaugusi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, vidējā profesionālā mācību iestāde, kam augustā apritēs 45 gadi. Pirms ikgadējām Mākslas dienām runājāmies ar direktores  vietnieci INESI ANDERSONI, šīs skolas absolventi un skolotāju. Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru