Galvenais ir pašam gribēt iet laikam līdzi!

- 12.Septembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

No 2019. gada februāra Vidzemes Augstskolas (ViA) projekta «Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība» ietvaros docētāji stažējas pie dažādiem Latvijas komersantiem. Lektore IVETA DRUVA-DRUVASKALNE pieredzi gūst uzņēmumā SIA «Karšu izdevniecība Jāņa sēta».

SIA «Karšu izdevniecība Jāņa sēta» valdes loceklis Mārtiņš Vimba atzīst, ka komersantam šī iespēja sniedz priekšstatu par to, ar kādiem rīkiem, programmatūrām un datiem strādā docētāji studiju procesā. Kā arī ļauj saņemt I. Druvas-Druvaskalnes viedokli un pieredzes stāstus par ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS) un to lietojumu studiju vidē, kurā tiek gatavoti topošie tūrisma jomas profesionāļi.

«Pieredzi vērtējam pozitīvi. Guvām gan paši priekšstatu par docētāju darbu, gan sniedzām ieskatu tajā, kā norit ikdienas darbs ražošanas uzņēmumā, kā tiek pieņemti lēmumi un ar kādiem izaicinājumiem saskaramies reālā biznesa vidē,» stāsta Mārtiņš Vimba.

Lektore I. Druva-Druvaskalne atzīst, ka tūrisma studijās ir ļoti būtiski integrēt aktuālākās zināšanas, prasmes un iemaņas topošajam tūrisma speciālistam orientēties jebkurā telpiskajā vidē, kas izriet no prasmēm «būt draugos» ar dažāda veida kartogrāfiskajiem rīkiem. Mūsdienās telpiskie dati, no kuriem veido dažāda veida tematiskās kartes, kļūst par lielisku palīgu dažādu nozaru, tajā skaitā arī tūrisma, attīstības plānotājiem un pētniekiem, arī ceļotājiem, jo ĢIS ļauj ātri un ērti vizualizēt jebkuru procesu, raksturot pārmaiņas, veikt prognozes.

«Izvēlētais uzņēmums ir līderis Baltijas valstīs kartogrāfijas un ģeotelpiskās inteliģences risinājumu jomā, kurš darbojas kopš 1992. gada. Stažēšanās laikā guvu labāku izpratni par jebkuras kartes sagatavošanas procesu un prasmes lietot ĢIS pētījumu vizualizācijai. Kartes izveides process prasa tikpat smalku, pacietīgu darbu kā pulksteņmeistaram, un man jāsaka liels paldies kartogrāfiem Dāvim Immuram, Ievai Ozoliņai, Agrim Puriņam, kuri man ļoti palīdzēja ĢIS programmu QGIS un ArcGIS apguvē,» atklāj Iveta Druva-Druvaskalne.

Tostarp I. Druva-Druvaskalne tika iepazīstināta ar uzņēmuma pasūtījuma darbiem, piemēram, ar pētījuma virziena vadītāju Jāni Turlaju notika diskusija par topošās administratīvi teritoriālās reformas niansēm. Ar pasūtījuma darbu biznesa virziena vadītāju Danu Spulli runāja par labu eksporta piemēru – Zviedrijas vadošā kartogrāfijas uzņēmuma Norstedts Kartor pasūtījumu: tika sagatavotas kartes piecu izdevumu sērijai, kas veltīta Zviedrijas iecienītākajam pārgājienu maršrutam – 440 km garajai Kungsledena (Karaļu) takai.

Docētāju stažēšanās notikusi arī pie komersanta SIA «Cognitio it», SIA «Infoera Latvia», SIA «O!Latvija», SIA «Risinājums I» un citiem.

Akadēmiskā personāla stažēšanās laikā gūtā pieredze un atziņas tiks analizētas studiju virzienu padomēs, integrētas studiju programmu saturā, kā arī izglītības inovāciju konferencēs un diskusijās ar nozares kolēģiem. Docētāju gūtā pieredze un atziņas veidos ciešāku sadarbību starp augstskolas studiju virzieniem un industriju studiju programmu izstrādē, kursu kvalitātes uzlabošanā un pētniecībā.  Projekta ietvaros stažēties pie komersanta būs iespējams 32 docētājiem, tādējādi dziļāk izprotot teorijas sasaisti ar praktiski risināmām problēmām mūsdienu uzņēmumos. Šobrīd stažēšanos uzsākuši jau pieci ViA docētāji.

GŪST PIEREDZI «Karšu izdevniecībā Jāņa sēta».


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru