Iespējas iegūt zināšanas Daibē

- 8.Februāris, 2017
Pilsētās un novados
Laikrakstā

SIA «ZAAO» speciāliste Zane Legzdiņa atgādina, ka uzņēmums arī šajā mācību semestrī aicina izglītības iestāžu audzēkņus apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe». Tās veicinās bērnos izpratni par vides aizsardzību. Šajās stundās var apgūt gan teorētiskās zināšanas, veikt praktiskus uzdevumus, gan arī iepazīties ar «Daibē» notiekošajiem procesiem.

Licencētajā bērnu un jauniešu vides izglītības mācību programmā te tiek piedāvātas četras tēmas: 1. Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas; 2. Cilvēka un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; 3. Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei derīgie materiāli un ilgtspējīga attīstība; 4. «Nulles atkritumu koncepts». Mācību stundas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par dabas procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem. Pēc tam stundā dzirdēto pastiprina poligona apskatē redzamais — otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošana nodošanai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošana.

ZINĀTKĀRIE. Bērni iepazīšanās ekskursijā pa «Daibes» poligonu parasti dodas spilgtos apģērbos, lai lielajā plašumā neviens nenoklīst nepamanāms.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru