Kārlis Saule

Atkal palīdzēsim putniem

6.Februāris, 2018
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Ziemas sākums putniem, kas uz siltajām zemēm nav aizceļojuši, ļāva justies bezrūpīgi: sniega bija maz, barībai augu sēkliņu, pat vēl slieku, citu tārpiņu bija pietiekami daudz.

Sestdien uz Niedrāju-Pilkas purvu!

9.Februāris, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 11. februārī par godu Pasaules mitrāju dienai aicina interesentus doties kopīgā izzinošā pārgājienā pa Niedrāju-Pilkas purvu. Pārgājiena dalībnieku tikšanās paredzēta pl. 11 DAP dabas izglītības centrā «Ziemeļvidzeme», Rīgas ielā 16, Salacgrīvā. Iepazīstoties tur visiem vispirms būs iespēja līdzdarboties interaktīvās spēlēs un diskusijās par mitrāju lomu un Ramsāres konvenciju.

Iespējas iegūt zināšanas Daibē

8.Februāris, 2017
Pilsētās un novados
Laikrakstā

SIA «ZAAO» speciāliste Zane Legzdiņa atgādina, ka uzņēmums arī šajā mācību semestrī aicina izglītības iestāžu audzēkņus apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe». Tās veicinās bērnos izpratni par vides aizsardzību. Šajās stundās var apgūt gan teorētiskās zināšanas, veikt praktiskus uzdevumus, gan arī iepazīties ar «Daibē» notiekošajiem procesiem.

Aicina uz pārgājieniem pa mitrājiem

3.Februāris, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Atzīmējot Pasaules mitrāju dienu, Ķemeros esošais DAP dabas izglītības centrs «Meža māja» sestdien, 4. februārī, aicina ieinteresētos doties tematiskā, izzinošā pārgājienā pa Ķemeru Nacionālā parka mitrājiem. Šogad Pasaules mitrāju dienas temats ir «Mitrāji — dabas katastrofu riska samazinātāji». Tādēļ arī šī pārgājienā dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par mitrāju lomu kopējā vides aizsardzības kontekstā. Uz pārgājienu jāpulcējas «Meža mājā», un tas sāksies pl. 11. Arī atgriešanās būs turpat, ap pl. 14. Maršruta garums ir aptuveni 7 kilometri un piemērots arī nūjotājiem. Dalība pārgājienā — bez maksas, taču lūgums iepriekš pieteikties, zvanot Aijai Balandiņai pa tālruni 29149365.

Videoklipu konkurss par mazajiem gulbjiem

6.Aprīlis, 2016
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Lai pievērstu uzmanību apdraudētai putnu sugai — mazajam gulbim, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) iesaistījusies starptautiskajā akcijā «Gulbju lidojums» un Putnu mēneša, aprīļa, ietvaros aicina jauniešus iesaistīties videoklipu konkursā «Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!».

Dvēseles un Sapņu pieteikums

11.Marts, 2016
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Kopš aizvadītās nedēļas nogales Cēsu Izstāžu namā skatāmas divas tehniskā izpildījuma ziņā it kā ļoti atšķirīgas izstādes: gleznotājas Neonillas Medvedevas  «Dvēseles portreti» un fotomākslinieka valmierieša Mihaila Ignata «Sapņu kartogrāfija». Taču, kā to izstāžu atklāšanas dienā īpaši akcentēja šī nama vadītāja Nata Livonska, abās izstādēs piedāvātie darbi ir dziļi radnieciski: Neonilla ar krāsu dzidrumu un ļoti savdabīgo māksliniecisko valodu aicina no Zemes palūkoties uz zvaigznēm, savukārt Mihails savās fotogrāfijās rāda, kādas ģeometriskas kontūras ir uz Zemes, uz to lūkojoties no liela augstuma.

Medību likums — pret cūku mēri

26.Novembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vakar steidzamības kārtā (divos lasījumos pēc kārtas vienas sēdes laikā, tātad arī galīgajā lasījumā) Saeima, lai   samazinātu mežacūku populāciju un tādējādi arī Āfrikas cūku mēra (ĀCM ) tālāku izplatību, ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma grozījumus Medību likumā.

Bērnu dzejoļi par drošību

20.Novembris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Noslēdzies Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes rīkotais dzejoļu konkurss 1.9. klašu skolēniem «Droši uz skolu!». Tajā pavisam piedalījās bērni no 27 izglītības iestādēm un tika saņemti 188 dzejoļi par drošību.

Tūristiem — jauni torņi un velobrauciens

23.Septembris, 2015
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu šogad  daudzās vietās visā Latvijā ierīko un atjauno dabas tūrisma infrastruktūru. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās tiek veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi, būvē skatu torņus un platformas. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Top informācijas stendi un norāžu zīmes,  arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.

ZAAO skābbarības plēvju vākums

14.Augusts, 2015
Tūrisms un daba
Laikrakstā

SIA «ZAAO» (ZAAO) pavasarī un vasarā bez maksas no zemnieku saimniecībām un individuāliem saimniekiem savāca pagājušajā sezonā skābbarības sagatavošanā izmantotās plēves. Šogad savāktais daudzums ar skābbarības ruļļu plēvēm, skābbarības bedru pārklājamajām plēvēm, polipropilēna minerālmēslu BIG-BAG maisiem, plastmasas kannām un mucām ir daudzkārt lielāks nekā citus gadus.

Sacensības ar pieticīgiem rezultātiem

16.Jūnijs, 2015
Sports
Laikrakstā

7. jūnijā Burtniekā notika Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrības biedru sacensības spiningošanā no laivām. Samērā vējainā diena nebija nobaidījusi vien 18 spiningotājus doties sabangotajā ezerā pēc lomiem. Visi startēja vienā grupā ar vienādiem noteikumiem. It kā lai apliecinātu makšķernieku vidū paklīdušās ziņas, ka Burtniekā pie lomiem tikt ir arvien grūtāk, arī šo sacensību dalībnieki kopā noķēra tikai 5 kilogramus 350 gramus zivju. 9 sacensoņi krastā atbrauca bez jebkāda loma. 1. vietas ieguvējam — vienam no pieredzējušākajiem copmaņiem Burtniekā — Valdim Zariņam arī lomā ar 1 līdaku, 1 zandartu un 5 asariem bija vien 2 kilogrami 140 grami. 2. vietu ar 900 gramiem (1 līdaka) izspiningoja Vitālijs Začs, 3. vietu ar 850 gramiem (arī 1 līdaka) — Ints Kuģis. Pirmajam trijniekam tika atbilstošas medaļas, diplomi un dāvanu kartes. Apbalvoja tā saukto olimpisko sešnieku,  tādēļ pie diplomiem un dāvanu kartēm tika arī 4., 5. un 6. vietas ieguvēji: Vladislavs Jakovļevs (840 g, 1 līdaka), Ivars Polis (190 g, 3 asari) un Māris Saktiņš (180 g). Makšķernieku veikala Burinieks speciālo balvu saņēma  Vilnis Brambats — par zupas vārīšanu, jo tās dēļ pie spiningošanas viņš vispār netika.

Kļūstam taupīgāki, jo atkritumus šķirojam vairāk

13.Marts, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Izvērtējot 2013. gadā SIA «ZAAO» (ZAAO) teritorijā  savākto otrreiz izmantojamo atkritumu daudzumu,  secināts, ka  šādi atkritumi  savākti gandrīz par 13000 m3vairāk  nekā gadu pirms tam. Visvairāk šķirots pudeļu un burku stikls, šie atkritumi savākti par 318 tonnām vairāk. Otrs visvairāk šķirotais atkritums ir makulatūra, kas savākta par 106 tonnām vairāk. PET pudeles 2013. gadā savāktas par 15 tonnām vairāk, kas ir aptuveni 375000 pudeļu.

ZAAO būvēs notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu

27.Janvāris, 2014
Ekonomika
Laikrakstā

SIA «ZAAO» ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, lai izveidotu Ziemeļvidzemes reģiona notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūru reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā «Daibe».

Jaunā ēka Daibē jau zem jumta

26.Jūnijs, 2012
Ekonomika
Laikrakstā

Jau informējām, ka ZAAO Daibes poligonā projekta «Ziemeļvidzemes sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta» ietvaros tiek būvētas 120 m2 jaunas telpas ar ģērbtuvēm un dušām atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas centra strādniekiem.

Ēvelē apzina un sakopj dižkokus

7.Maijs, 2012
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ap­rī­ļa pē­dē­jā piekt­die­nā, at­zī­mē­jot Lat­vi­jas da­bas aiz­sar­dzī­bas simt­ga­di, Ēve­les pa­gas­ta bib­li­o­tē­kas dar­bi­nie­ces ar Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­bas at­bal­stu or­ga­ni­zē­ja pa­gas­tā Me­ža die­nu pa­sā­ku­mu.

Diena kopā ar putniem

4.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Eiropā 2. un 3. oktobris bija putnu vērošanas dienas — pieredzējuši putnu vērotāji vadīja ekskursijas, kurās gan skaitīja pamanītos putnus, gan arī mācīja it sevišķi jaunos dabas draugus, kā tas darāms.

"Tautas universitātes" diena Ramatā

13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Kopš 1990. ga­da, kad Nu­ķu pus­mui­žas no­rā Ra­ma­tā at­klā­ja An­dra Vār­pas lauk­ak­me­nī vei­do­to pie­mi­ņas zī­mi lat­vie­šu pir­ma­jai dra­ma­tur­ģei Ma­ri­jai Pēk­šē­nai, vi­ņas dzim­ša­nas die­nā ik ru­de­ni te no­tiek Dze­jas die­nas. Tās ir lo­lo­ju­si un dzej­nie­kus, rakst­nie­kus, tā­lum­nie­kus un vie­tē­jos ta­lan­tus pul­ci­nā­ju­si Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Maz­sa­la­cas ko­pas va­dī­tā­ja Nel­li­ja Nur­mi­ka.

Attēlā: PAAUDŽU STAFETE. Pie Ma­ri­jas Pēk­šē­nas pie­mi­ņas ak­mens šie cil­vē­ki la­sī­ja dze­ju.