Izstrādā mācību materiālus matemātikas apguvei

- 15.Novembris, 2023
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras 2. vidusskolas matemātikas skolotāja Linda Ādamsone ir viena no mācību līdzekļa matemātikā 1. klasei autorēm.

Izdotie mācību līdzekļi ir vieni no pirmajiem matemātikā jaunāko klašu skolēniem, kas Latvijas skolām piedāvā jaunajam mācību saturam vienkopus apkopotus atbilstošus materiālus un pieeju. 

Autoru kolektīvs Linda Ādamsone, Annija Vilnīte, Ilga Brigmane-Briģe darbu pie mācību līdzekļu komplekta izveides aizsāka aptuveni pirms gada, bet šī gada septembrī grāmatas izdotas sadarbībā ar izdevniecību «Skolas Vārds». 

Mācību līdzekļu komplekta 1. daļā ietilpst skolēna grāmata, darba burtnīca un skolotāja rokasgrāmata. Mācību līdzekļu komplekts ir sastādīts atbilstoši pamatizglītības standartam un Skola2030 izstrādātajam programmas paraugam matemātikā no 1. līdz 9. klasei – atbilst programmas paraugā noteiktajam mācību stundu skaitam katrā tematā un gadā. Izdotajā skolēna grāmatā un darba burtnīcā ir pirmie četri temati, ko nepieciešams apgūt 1. klasē. Grāmatā matemātiku kopā ar skolēnu apgūst lapsēns Miks, kurš katrā tematā satiek kādu padomdevēju – gudro zīmulīti, zirnīti, dinozauru un simtkāji.

STRĀDĀT, lai skolēniem būtu interesantāk apgūt jaunas zināšanas. Šādu ceļu izvēlējušies pedagogi, kas izstrādā saistošākus mācību materiālus. Tā dara Linda Ādamsone (no kreisās) un piepalīdz Sanita Eglīte. Daļa darba jau padarīta, bet Valmieras 2. vidusskolas skolotājām ir arī jaunas ieceres. Foto no pašvaldības arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru