Kad ar kaķa vai suņa kompāniju vien nepietiek

- 27.Marts, 2024
PROJEKTS
Laikrakstā

Intervijā ar biedrības «Valmieras pilsētas pensionārs» valdes priekšsēdētāju INĀRU ALLIKU par to, kādas ir senioru izkustēšanās iespējas Valmierā, kā un kāpēc tās izmanto cilvēki jau cienījamos gados.

Ināra, nesen Valmieras Kultūras centrā notika biedrības «Valmieras pilsētas pensionārs» biedru kopsapulce. Vai tad esat tik liela saime, ka kopā sanākšanai nepieciešamas tik plašas telpas?

Tieši tā! Kad pirms diviem gadiem sabiedriskā kārtā piekritu uzņemties valdes priekšsēdētājas pienākumus, biedrībā bija 130 biedri, pērn to skaits pieauga jau līdz 160, un tagad kopā pavisam esam 248. Tas liecina, ka cilvēki gados cits no cita uzzina, ka biedrībā arvien notiek jaunu, interesantu un arī aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju meklējumi un piedāvājumi. Esam bijuši pieredzes apmaiņā pie citām senioru biedrībām Latvijā, redzējām, ka daļa no tām savā darbībā par prioritātēm izvirzījušas dažādu sociālo pakalpojumu nodrošinājumu. Mums tādas pieejas nav, jo uzskatām, ka mūspusē sociālos pakalpojumus labā līmenī par attiecīgu samaksu profesionāli sniedz vairākas organizācijas. Mēs par saviem biedriem gādājam un viņu labā strādājam kā brīvprātīgie un tikai uz sava entuziasma pamata, tādēļ mūsu prioritāte bija un būs cilvēku socializēšanās, izkustēšanās, kopā būšana, mūžizglītība, fiziskās un garīgās veselības stiprināšana.

Mūsu biedri ir ļoti dažādi. Ir tādi, kuru ikdiena aizņemta ar rūpēm par mazbērniem vai mazmazbērniem, nebeidzamajiem dārza vai mājas darbiem, bet ir arī tādi, kuriem mājās nav pat kaķa vai suņa, ar kuru parunāties. Gādājam, lai katrs, kurš uz biedrību ir atnācis, atrastu kaut ko piemērotu savām interesēm un spējām no pavisam 13 dažādiem pulciņiem, grupām, sekcijām. Zīmīgi, ka, tepat Valmierā atrodot arvien jaunus un zinošus to vadītājus, senioriem piedāvāto iespēju tematika ir ar augošu tendenci. Cilvēki to novērtē, tādēļ arī biedrības biedru skaits palielinās.

Kuras pie jums ir populārākās senioru fiziskās aktivitātes?

Vispieprasītākā ir vingrošana. Tā dažādos laikos vairākas dienas nedēļā pa kārtīgai stundai notiek pavisam trijās grupās, kurās katrā ir pa 20 vingrotājiem. Prieks, ka šīs grupas jau izveidojušās par stabilām un savstarpēji draudzīgām domubiedru kopām, kurās atliek laiks arī jubileju svinēšanai.

Ne mazāk populāra un kupli apmeklēta ir arī nūjošana. Ir viena grupa, kur nodarbības ar aktīvu soļošanu uz tuvējo mežu notiek divas reizes nedēļā.

Divas reizes nedēļā uz mēģinājumiem Valmieras Kultūras centrā kopā sanāk mūsu deju kopa «Atvasara», bet reizi nedēļā uz mēģinājumiem biedrības telpās pulcējas gan līnijdeju dejotājas, gan arī šlāgergrupas «Džambulaja» dalībnieki. Visiem mūsu amatieru kolektīviem top jaunas programmas, ar ko priecēt ne tikai savējos, bet arī koncertēt citviet. Rosība ir liela, brīžiem, kad notiek grupu nodarbības vai mēģinājumi, biedrībā dienā vienlaikus apgrozās vairāk nekā 40 cilvēki.

Ne mazāk svarīga ir arī prāta asināšana un pelēko šūniņu kustināšana. Kādos veidos to dara biedrībā?

Populāras ir nodarbības šaha sekcijā, sava stabila interešu kopa izveidojusies zolītes, sava – novusa spēlētājiem. Novusa piekritēju skaits audzis, kopš iegādāti divi jauni novusa galdi. Arvien biedrībā ir interese par angļu valodas apguvi, tiesa, tagad šī grupa ir mazāka nekā agrāk, taču tieši tādēļ darbs valodas apguvē kļuvis ar individuālāku pieeju.

Prieks, ka varu palepoties ar biedrības kārtējiem jaunumiem. Nu jau kādu laiku aktīvi darbu ir uzsākuši divi jauninājumi – pašiem sava dizaina studija un pašiem sava teātra grupa. Nebūt ne vieglajā teātra spēlēšanā divas reizes nedēļā mūs soli pa solim ievada un tekstus galvā iekalt māca bijusī Valmieras bērnu bibliotēkas bibliotekāre un arī režisore Gaida Saukāne. Viņas vadībā jau tapušas divas programmas – viena uz Ziemassvētkiem, otra uz Starptautisko sieviešu dienu ar populārās dzejnieces Ārijas Elksnes dzeju. Ar to nesen uzstājāmies tepat biedrības kaimiņos – jauniešu dienas centrā «Solis» un Valmieras pansionātā.

Dizaina studijas vadību ir uzņēmusies bijusī Valmieras mākslas skolas pasniedzēja Māra Nadziņa. Viņas mudināti, interesenti apgūst ne tikai praktisku lietu, kā, piemēram, dažādu apsveikumu gatavošanu Ziemassvētkiem, Valentīndienai, Lieldienām, bet arī saņem drosmi un pieķeras kaut kam nopietnākam, piemēram, porcelāna trauku apgleznošanai.

Gādājam, lai biedrībā notiktu arī mūžizglītība. Tās ir izzinošas lekcijas par dažādām aktuālām tēmām, tikšanās ar populāriem cilvēkiem. Ir bijušas pat tādas, tik aizraujošas sarunas, kurās trīs stundas paskrien nemanot. Arvien rūpi par nozares jaunumiem un aktualitātēm uztur arī mūsu dārzkopju grupa, kuru jau vairākus gadus zinoši vada Brigita Medniece.

Daudzi biedrības biedri arvien gaida vasaru, jo zināms, ka populāras ir kļuvušas tuvākas vai tālākas ekskursijas. Kā vēl izdodas noorganizēt arī citus lielākus senioru kopā būšanas pasākumus?

Valmieras pensionāru biedrības komanda ir iniciatore vairākiem jauniem visa Valmieras novada mēroga senioru pasākumiem. Pirmie ierosinājām un Valmieras Kultūras centrā noorganizējām pirmos novada senioru pašdarbnieku svētkus. Izdevās! Stafeti šai ierosmei šogad pārņēma Trikāta. Un atkal izdevās! Pirmie ierosinājām un Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, noorganizējām arī pirmās Valmieras novada senioru sporta spēles, kas ieguva lielu atsaucību. Šīs aktivitātes stafeti no mums pārņēma Rūjienas seniori, un atkal viss notika augstā līmenī. Ir aizsāktas divas jaunas tradīcijas visa novada senioriem, kas nu ir atbildīgi par to, lai senioru pašdarbnieku un senioru sporta svētki turpmāk notiktu katru reizi citā novada apvienībā. Jāuzsver, ka novada senioru kopā būšanas pasākumus finansiāli atbalsta Valmieras novada pašvaldība, tādēļ senioru vārdā sakām lielu paldies par sapratni, pretimnākšanu un atbalstu. Tas pats sakāms arī par domes uzsauktajiem lielā autobusa ceļa izdevumiem senioru ekskursijai vienu reizi gadā. Ja vien ir ekskursijās braukt gribētāji, tad izbraucienus organizējam arī paši par savu naudu. Tā, piemēram, pērn Valmieras seniori saorganizējās pavisam sešām ekskursijām, no kurām spilgtā atmiņā ir palicis brauciens pa visām Latvijas Aucēm. Arī šis gads jau iesācies ar pirmo braucienu pa Rīgu, kur gida pavadībā bija iespēja iepazīt ne tikai galvaspilsētas arhitektūru, bet arī priecāties par meistarīgi restaurēto Āgenskalna tirgus paviljonu un acāliju ziedēšanu Botāniskajā dārzā. Plānojam doties arī uz Igauniju, Lietuvu, Aglonu un izbaudīt arī aktīvo pārgājiena atpūtu gar jūru.

Biedrības «Valmieras pilsētas pensionārs» aktivitāšu organizēšana un vadīšana ir daudzu brīvprātīgo nesavtīgs sirds darbs, tādēļ, izmantojot izdevību, saku paldies: Indrai Prancānei, Vijai Lakučai, Ritai Liepiņai, Dzidrai Brēdenfeldei, Brigitai Dubavai, Birutai Uzārei, Ansim Vidriķim un vēl citiem, bez kuru līdzdalības un izdomas nav iedomājama mūsu komanda.

INĀRA ALLIKA: «Biedrības nama durvis ir atvērtas ikvienam, kurš vēlas pievienoties Valmieras senioru kopienai. Ir tikai jāgrib socializēties un nepalikt vienam, ir jāsaņemas un jānāk vienaudžu pulkā. Uz tikšanos!» Ārijas Romanovskas foto

 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta «Rakstu sērija – MĒS PAŠI» saturu atbild projekta īstenotāja SIA «Imanta info».Projekta Nr. 2023.LV/RMA/03

#SIF_MAF2023


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru