Ko dārgi pēta pētītājs...

- 23.Jūlijs, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Pagājušajā nedēļā īstu vētru sociālajos tīklos un arī ziņu portālos sacēla Izglītības un zinātnes ministrijas publiskotā vēsts, ka par gandrīz 5 miljoniem eiro Latvijā paredzēts īstenot 10 valsts pētījumu programmas projektus. 

Ja uzreiz jau neesam šokā par atvēlēto summu laikā, kad Latvijas valsts budžetam pandēmijas sakarā ir vesela virkne reālu un ieguldījumam adekvātu tēriņu, tad atslēgas vārds šeit ir valsts. Jo šādu pētījumu sērija nebūt nav domāta visas zemeslodes iedzīvotāju glābšanai, tāpēc to mūsu pētniekiem nav pasūtījusi Pasaules veselības organizācija. Nē, šis ir strikti lokāls pasūtījums, ko akceptējis mūsu pašu Ministru kabinets. Pie tam gandrīz pusmiljonu eiro katram pētījumam  paredzēts notērēt, nevis, piemēram, kārtējā Nacionālās attīstības plāna visā termiņā, varbūt desmitgadē, bet gan līdz šī gada beigām!

Oficiālais šī valsts dāsni finansētā pasākuma mērķis – ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, atjaunotu ekonomisko drošību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi. Par to Ministru kabinets jau 20. maijā, atsaucoties uz 30. aprīlī iesniegto Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, izdevis rīkojumu Nr. 278, nosakot Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju un Veselības ministriju par līdzatbildīgo institūciju programmas īstenošanā. Kopējais finansējums atvēlēts līdz 5 miljoniem eiro, īstenošanas laiks – 2020. gads.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Covid-19 respe… - 23.Jūlijs, 2020 - 23:01

Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" īstenošanai.

Programmas ietvaros ir paredzēts izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai, īstenojot pētījumus trijās tematiskajās jomās: veselības aprūpe un sabiedrības veselība; inženiertehniskie risinājumi; tautsaimniecība un sabiedrības labklājība.

Kopā visās trīs tematiskajās jomās tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, no tiem izraudzīti 10.

Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā apstiprinātie projekti:

"Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā", ko īstenos Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūu "BIOR", Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītājs: Uga Dumpis.

"Covid-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā", ko īstenos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītājs: Jānis Kloviņš.

"Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem", ko īstenos Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Latvijas Universitāti. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītāja: Ludmila Vīksna.

"Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret Covid-19 un koronavīrusiem", ko īstenos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītājs: Kaspars Tārs.

"Covid-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana", ko īstenos Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Banku augstskolu. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītāja: Anda Ķīvīte-Urtāne.

Inženiertehnisko risinājumu jomā apstiprinātie projekti:

"Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)", ko īstenos VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskais institūts sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru. Kopējais projekta finansējums ir 486 838 eiro. Projekta vadītājs: Valdis Pīrāgs.

"Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās", ko īstenos Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Universitāti, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projekta vadītājs: Tālis Juhna.

"Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem" īstenos Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Liepājas Universitāti. Kopējais projekta finansējums ir 497 500 eiro. Projekta vadītājs Jānis Grabis.

Tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomā apstiprinātie projekti:

"Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)" īstenos Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehniskā universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Kopējais projekta finansējums ir 495 000 eiro. Projekta vadītāja: Inna Šteinbuka.

"Dzīve ar Covid-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē" īstenos Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Elektronikas un datorzinātņu institūts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Kopējais projekta finansējums ir 497 580 eiro. Projektu vadītāja: Alise Tīfentāle.

Konkursa norisi nodrošināja Latvijas Zinātnes padome.

Valsts pētījumu programmu "Covid-19 seku mazināšanai" IZM un Veselības ministrija izstrādāja sadarbībā ar stratēģiskās vadības padomi, piedaloties pārstāvjiem no Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts kancelejas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Eiropas Bioinformātikas institūta (EBI).

Pievienot komentāru