Kokmuižas komplekss ar katru gadu kļūst plašāks

- 28.Decembris, 2018
Pilsētās un novados
Portālā

2012. gadā radikālas pārmaiņas piedzīvoja Kokmuižas parks, kurā rekonstrukcijas rezultātā tika labiekārtots parters. 2015. gadā vērienīgi darbi turpinājās muižas parka nekoptajā un degradētajā teritorijas daļā. Tā paša gada rudenī tajā notika pirmie Kokmuižas svētki, kas nu jau kļuvuši par ikgadēju un ļoti apmeklētu pasākumu. 2017. gada sākumā labiekārtošanas darbi turpinājās ar apstādījumu veidošanu, bet vasarā gar ūdenskrātuves krastu tika izbūvēts celiņš, ierīkots apgaismojums, kā arī uzstādīti soliņi.

Paveikto jau novērtējuši gan vietējie iedzīvotāji, gan daudzie tūristi. Taču kocēnieši pie tā neapstājas un meklē arvien jaunas attīstības iespējas. Tā, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, vēl šogad Kokmuižas kompleksa teritorijā sāks veidot jaunu atpūtas vietu. Tā būs lapenīte ūdenskrātuves malā. Lapenes tehniskā projekta autors – SIA «Marta Saule», arhitekts Zintis Butāns.

Taps lapenīte uz ūdens

Arhitekts iecerējis, ka lapenes detaļas radīs asociācijas un stilistiski sasauksies ar Kokmuižas pils mansarda jumta elementiem, jumta konstrukcijas vertikālie kopturi turpināti kā smailes virs jumta kores. Vēsturiski smailei ir divas funkcijas – valdonīgā šķēpa simbols prestižam un bagātībai un garīgās dimensijas vizieris tieksmei pret debesīm. Abpus ieejai lapenē margu statņi papildinājumā ar volūtas formas detaļu saskatāmi kā atskaņa no neobaroka stilā celtās kungu mājas. Savukārt lietus ūdeņu tekņu nobeigumā izmantots pūķa galvas simbols, kas atrodams arī Rīgas pilsētas skulptūrās un reljefos, kā arī Cesvaines pils lietus tekņu detaļās.

Būvdarbus veiks iepirkuma uzvarētājs SIA «R.K.C.F. Renesanse», līguma summa – 23660,49 eiro (bez PVN). Projekta kopējās izmaksas – 30178,39 eiro, no kuriem 14850 eiro ir ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

«Viens labs darbs iedvesmo nākamajam. Mums jau ir izgaismotā promenāde pastaigām, atpūtai un dabas baudīšanai, taču nenāks par sliktu, ka būs vēl kur piestāt. Lapenīte varētu kļūt ne tikai par vietu, kur atnākt un pavērot dabu, bet arī rīkot ceremonijas. Varbūt kāds, piemēram, vēlēsies lapenītē svinēt kāzas – tā būs pietiekami liela, lai tur varētu notikt pat vidēji lielas kāzu ceremonijas. Pie tam ezera otrajā pusē attīstās vizināšana ar laivu – tas varētu labi saderēt kopā, pilnībā izmantojot esošo dabas bagātību.

Šī objekta būvniecība būs diezgan īpatnēja, jo daļa no lapenes atradīsies ūdenī, daļa uz sauszemes, tāpēc būvniekiem nācās gaidīt, kad aizsals dīķis un būs vieglāk iedzīt metāla pāļus. Bet, tā kā piesaistītie līdzekļi jāapgūst līdz pavasarim, laika projekta īstenošanai pietiks,» spriež Kocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, uzskatot, ka finansējuma piesaiste šim projektam noteikti ir viena no šī gada veiksmēm.

Dzīve Kocēnos mainās

Kokmuižas teritorija attīstās – ar pietāti pret tās vēsturi, vienlaikus ar domu, lai tā nepaliktu tikai kā vēsturiska vērtība. Pamazām renovētas muižas senās lielās saimniecības ēkas, kurām tiek mainīti jumti, uzlabota energoefektivitāte un vizuālais skats. Kocēnos ienāk jauni ražotāji.

«Daļa uzņēmēju jau piedalījušies un uzvarējuši nomas tiesību izsolē, un var droši prognozēt, ka, novada centrā ienākot jauniem, nopietniem ražošanas veidiem, dzīve radikāli mainīsies – ienāks arī nodokļi, kļūsim arvien atpazīstamāki. Ar uzņēmējiem mums izveidojusies laba sadarbība, taču no savas puses mums jānodrošina nepieciešamā infrastruktūra un pakalpojumi. Tas savukārt nebūtu iespējams, ja nebūtu izbūvētas jaunas attīrīšanas ierīces, kuras, tāpat kā veco saimniecības ēku renovācija, ir ieguldījums Kocēnu attīstībā,» stāsta Olmanis. «Sakopjot muižas teritoriju, ar katru gadu iets plašumā, veidojas vērienīgs komplekss. Arī uzņēmēji aktivizējušies un sāk sakārtot savus īpašumus. Kopumā vērtējot – šajā gadā Kocēnos būsim ieguvuši pilnīgi jaunus vaibstus. Esam sasparojušies, un pie domes ēkas jau top labiekārtots auto stāvlaukums, kas nebija mainījies kopš kolhoza laikiem un apgrūtināja iedzīvotāju piekļūšanu pie domes, sevišķi ar automašīnām. Sākusies arī daudzdzīvokļu māju renovācija, izbūvēts ciemats ar jaunām mājām. Pie veiksmes stāsta varētu pieskaitīt arī to, ka esam nonākuši pie projekta 311 realizācijas, kurā kopā startēja uzņēmējs un pašvaldība – jaunus un pamanāmus vaibstus ciematam piešķir šogad tapušie Bestes apartamenti. Sarežģītais projekts, kurā lielas naudas summas saņemam no Eiropas, turpināsies līdz nākamajai vasarai. Var teikt, ka attīstās visa Kocēnu teritorija. Arī bankas nu ir gatavas ieguldīt naudu ārpus Valmieras. Tas ir liels solis sakārtotības virzienā.»

Un panākumi gūti, nepalaižot garām nevienu projektu, izmantojot jebkuras iespējas piesaistīt naudu: «Saprotam, ka būvniecības izmaksu ziņā šobrīd nav pats izdevīgākais laiks, varbūt arī sanāk nedaudz ačgārni, ka lielās renovācijas novadā – gan Vaidavā, gan Zilākalnā – notiek ziemā (tas diemžēl pamatīgās birokrātijas dēļ), toties ir lielas cerības, ka nākamajā pavasarī un vasarā redzēsim patīkami sakārtotas lietas.»

Ideju banka nav izsmelta

Priekšsēdētājs neslēpj, ka ieceru Kokmuižas kompleksa turpmākai attīstībai joprojām netrūkst. Kocēni ir bagāti ar ūdenstilpēm, un šī bagātība jāizmanto. Padomā ir vēl kāds projekts, kuru īstenojot kādā no tām taps strūklaka, tiks izveidota arī jauna apstādījumu zona.

Bet īsi pirms Ziemassvētkiem, 20. decembra vakarā, kad Kocēnu pamatskolas kolektīvs, skolēni un viņu ģimenes locekļi bija pulcējušies vērot ikgadējo Ziemassvētku izrādi, kā pārsteigums apmeklētāju skatieniem pavērās izgaismotā Kokmuižas pils. «Tas, ka Kokmuiža būs izgaismota, bija mans sapnis daudzu gadu garumā. Tagad tas piepildījies, un pils fasāde visā savā krāšņumā nu būs izgaismota ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, dāvājot prieku kā pašiem kocēniešiem, tā novada viesiem,» gandarījumu pauž J. Olmanis.

Kokmuižas pils ir viena no nedaudzajām pilīm Latvijā, kas tiek uzturēta. Tas nenoliedzami ir arī tāpēc, ka ēkā atrodas skola. Izglītības iestāde gan strauji kļūst par šauru – šogad Kocēnu skolā jau mācās līdz šim nebijis skolēnu skaits – 250 bērni. Tomēr, vēloties saglabāt nelielas lauku skolas statusu, vēsturiskajai ēkai piebūve netiek plānota.

IZGAISMOTĀ KOKMUIŽAS PILS kopš Ziemassvētkiem ik vakaru priecēs arī turpmāk. Publicitātes foto

«Liesmas» pielikums «Ziemeļvidzemes līkločos» ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri
Pievienot komentāru