Valentīna Brūniņa

Ir viss, lai trenētos un uzvarētu!

8.Novembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kocēnu sporta nams atkal piedzīvojis labas pārmaiņas – treniņi un sacensības kopš vasaras beigām notiek uz sporta zāles grīdas jaunā seguma. Par šo sportistiem nozīmīgo notikumu «Liesma» sarunājās ar Kocēnu sporta skolas direktoru JĀNI DAINI.

«Vaiņagiem» 100!

8.Novembris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

«Vislielākais paldies par «Vaiņagiem» to iepriekšējai saimniecei Rasmai Finartei, kura šīs mājas pirms divdesmit gadiem mums pārdeva,» stāstu par lauku sētu sāk vaidaviete LINDA GAILE.

Tiesības dzīvot ir mums visiem...

3.Novembris, 2023
Dzīvesstils
Laikrakstā

Ar VUGARU ECMANI iepriekš tikāmies pirms dažiem gadiem. Toreiz viņš «Sirdsāķīšiem» stāstīja par saviem četr­kājainajiem mājiniekiem – izglābtajiem mopšu šķirnes sunīšiem. Biju pārliecināta, ka stāstam par šīs ģimenes sirds dāsnumu noteikti ir turpinājums. Un nekļūdījos! Šoreiz pie «Sirdsāķīšiem» kopā ar Vugaru ciemojās arī SANTA.

Nams ar dvēseli

17.Oktobris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

2021. gada novembrī, laikā, kad kultūrvēsturiskajā ēkā – Mujānu biedrības namā – viss tikai tā reāli atsākās, pie tā saimnieces DACES KITNERES pabijām pirmoreiz. Nu aizvadīti divi gadi. Ar interesi turp devāmies apjautāties, kā šis laiks pagājis, vai izdevies tas, ko bija iecerēts sasniegt.

Projekti kvalitatīvākai dzīvei

17.Oktobris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Īsumā par biedrību

Biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla» dibināta 2006. gada vasarā ar mērķi veicināt ilgtspējīgas partnerības teritorijas attīstību, saglabāt un izmantot dabas un kultūrvēsturiskos resursus dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tam tika apvienoti sociālekonomiskie pārnozaru partneri – 75 biedri (uzņēmējdarbības, NVO nevalstiskā sektora, pašvaldības, jauniešu, sporta un kultūras jomas interešu, lauksaimnieku interešu, kā arī lauku sieviešu un senioru interešu pārstāvji) no visiem biedrības darbības teritorijas novadiem.

Ar kaķiem saprotas kaķu valodā

6.Oktobris, 2023
Dzīvesstils
Laikrakstā

Valmierietes INETAS IVĀNAS britu īsspalvaino kaķu audzētavai «Inces Mincis», kas dibināta pašās 2010. gada beigās, sertificēta un reģistrēta World Cat Federation (WCF) un ir Latvijas Felinoloģijas asociācijas «Felimurs» sastāvā, šo skaisto, gudro un inteliģento minču audzēšanā un selekcionēšanā uzkrāta krietna pieredze.

Kurpnieks Didzis

27.Septembris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Kurpnieka DIDŽA PRIEDĪŠA darbavieta ir Valmierā, Garās ielas mazajā Invalīdu biedrības namiņā, kur viņš pirms četriem gadiem ienāca, amata brāļa Jāņa aicināts. Atstājot šo darba vietu, pieredzējušais amatnieks kuram katram vis to neuzticētu, taču, lai gan abi bija tikušies vien dažas reizes, parasti, kad Didzis uz Valmieru atbrauca pēc darbam nepieciešamajiem materiāliem, Jānis acīmredzot jaunajā cilvēkā saskatīja lietaskoku. Un Didzim, vairākus gadus Smiltenē strādājot kā pašnodarbinātajam, jau bija uzkrāta pieredze, tāpēc, daudz nedomādams, aicinājumam labprāt piekritis.

Ja strādā, tad izdzīvot var

27.Septembris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Nedaudz no amatniecības vēstures

Amatniecībai atšķirībā no rūpniecības ir ļoti senas tradīcijas. Laika gaitā ir radīti lieliski izstrādājumi, materiālu izpratnes un tehnoloģijas. Par amatniecības uzplaukuma laiku Latvijā pieņemts uzskatīt 1930. gadus. 1935. gadā tika nodibināta Latvijas Amatniecības kamera, kas nodibināja amatnieku biedrības praktiski visās lielākajās pilsētās. Šo biedrību darbs aptvēra ne tikai to biedru amata prasmes paaugstināšanu, bet arī bibliotēku dibināšanu, amatnieku vasaras nometņu, tūrisma braucienu, dažādu amatnieku pasākumu rīkošanu, žurnāla «Amatnieks» izdošanu un pat amatnieku bankas dibināšanu.

1993. gada 2. februārī LAK darbība tika atjaunota un pieņemts likums «Par amatniecību», kas noteicis, ka par nodarbošanos ar amatniecību uzskatāma ikvienas personas profesionāla darbība, pieņemot pasūtījumus vai izpildot darbus dažādos amatos.

1998. gadā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem tiek apstiprināti 157 amati, kuros personu profesionālā darbība, pieņemot pasūtījumus vai izpildot darbus, ir uzskatāma par amatniecību. Šobrīd LAK sistēmā darbojas vairāk nekā sešdesmit amatnieku organizāciju. Ir izveidoti amatnieku reģistri, sava izglītības, informācijas un zinātnisko pētījumu sistēma, attīstās cieša sadarbība ar Latvijas valsts, sabiedriskajām un saimnieciskajām organizācijām un analogām organizācijām ārvalstīs.

Laika gaitā un dažādu objektīvu apstākļu dēļ daudz kas amatnieku darba ikdienā mainījies, arī problēmu netrūkst, tomēr divi no Valmierā strādājošajiem amatniekiem, ar kuriem sarunājās «Liesma», savam izvēlētajam amatam joprojām palikuši uzticīgi.

Iespēja dzīvot zelta līdzsvarā starp tuvumu un tālumu

26.Septembris, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Par dzimtas mājvietu «Varavīksnes», kas atrodas Vaidavas pagastā, kā pārliecinājāmies, zina vien retais, pat netālie kaimiņi par to neko nemācēja stāstīt, lai gan ekociematiņš te, gluži klajā laukā, aizsācies jau pirms deviņpadsmit gadiem, kad Broņislavs un Inese nonāca pie atskārsmes, ka Rīgas dzīvoklī laimīga dzīve nesanāks. Sākās īpašuma meklējumi laukos.

Ar cerību uz sadarbību

30.Augusts, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Viņnedēļ «Liesma» iegriezās Vaidavas pagastā, kur viesojās pie uzņēmēja, SIA «Dabas auglis» īpašnieka NAURA JURGENBERGA. «Dabas auglis» nodarbojas galvenokārt ar cidoniju audzēšanu, pārstrādi un augļu un ogu produkcijas realizāciju. 

Iepazīt un iemīlēt dzīvnieku

4.Augusts, 2023
Dzīvesstils
Laikrakstā

Līdz šī gada pavasarim Rufo (oficiāli Delikatina Ruffus Lex-Tes) dzīvoja lielas pilsētas daudzdzīvokļu mājā, kur no rīta līdz vakaram gaidīja no darba pārnākam savu saimnieku, kopā ar rūdītu, nešpetnu runci, kas sunīti nemitīgi uzraudzīja.

Vasarā darbs steidz darbu

1.Augusts, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vasara – atvaļinājumu un svētku laiks. Taču ne tikai. Kocēnu apvienības pagastos, apzinoties, ka labvēlīgie laikapstākļi, tuvojoties rudenim, neizbēgami beigsies, notiek aktīvs darbs, īstenojot vairākus – lielākus un mazākus – projektus.

Dikļi un Dziesmu svētki – sākums un turpinājums

12.Jūlijs, 2023
Pie mums un citur
Laikrakstā

Dziesmu svētku šūpuļa Dikļu vārds XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos viņnedēļ Rīgā izskanēja īpaši, un ne velti diklēniešiem tika atvēlēts gods doties svētku gājiena priekšgalā, kopā ar pārējiem Valmieras novada amatiermākslas kolektīviem nesot savu unikālo kultūrzīmi – Sidraba birzi.

Arheoloģiskā izpēte Zilākalnā tuvojas noslēgumam

12.Jūlijs, 2023
Pie mums un citur
Laikrakstā

Īstenojot Kohēzijas fonda projektu «Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā «Zilaiskalns» Valmieras novada pašvaldībā», tiek veikta arheoloģiskā izpēte valsts nozīmes kultūras piemineklī «Zilaiskalns ar Upur­akmeni – kulta vieta un viduslaiku kapsēta». Projekts paredz demontēt esošo ugunsnovērošanas torni un uzbūvēt jaunu publiski pieejamu skatu torni.

Glābšana kā instinkts

7.Jūlijs, 2023
Pie mums un citur
Laikrakstā

Latvijā no 15. maija, kad oficiāli sākusies peldsezona, no ūdenstilpēm izcelti jau tuvu trīsdesmit bojāgājušo, bet kopš gada sākuma kopā pāri septiņdesmit. Lai arī ik gadu cilvēki tiek brīdināti nerīkoties pārdroši, apzināties savas spējas un peldētprasmes, statistika liecina, ka ūdens prieki ne visiem beidzas laimīgi. Varbūt ar brīdināšanu nepietiek? Par citu valstu glābēju pieredzi un alternatīvām prevencijas iespējām Latvijā šoreiz «Sirdsāķīšos» stāsta kinoloģe, suņu un viņu saimnieku apmācību glābšanai uz ūdens aizsācēja mūsu valstī INGŪNA TIHOMIROVA.

Zied «Silezeru» krāšņās peonijas

20.Jūnijs, 2023
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ievērojot kocēnietes SANDRAS MIKUĻINOKAS aicinājumu «Silezeros» skatīt viņas ziedošo dārzu, kurā aug astoņi simti dažādu šķirņu peoniju, īsti nenoticēju, ka tik daudz. Jābrauc pārliecināties!