Lai bērniņš bitei zālājā neuzkāpj

- 31.Jūlijs, 2019
Ekonomika
Laikrakstā

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Skrīveru zemkopības institūta speciālisti Burtnieku novada sēklkopības saimniecībā «Adzelvieši» tur ierīkotajos izmēģinājumu laukos nesen organizēja interesentu kupli apmeklētu lauku dienu par dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšanu un izmantošanu.

Nosaukumi mainās – misija ne!

Jebkura viesošanās agronomu Jāņa, Dzidras un viņu dēla Matīsa Grīnbergu viesmīlīgajos «Adzelviešos» nav iedomājama bez šīs senās un izteikti latviskās lauku sētas ražojumu – kaņepju produktu un medus – degustācijas. Tā notika arī šoreiz – pirms brišanas iepriekšējā vakarā krietni pielijušajos dažādu zālaugu sugu un šķirņu salīdzinājumu laukos saimnieki visus lauku dienas dalībniekus laipni aicināja pie saimes galda muzejiski senajā klētiņā. «Liesma» tur izmantoja mirkli, lai vispirms aprunātos ar LLU Skrīveru zemkopības institūta vadošo pētnieku ALDI JANSONU, vaicājot ne tikai par uzņēmuma galvenajiem darbības virzieniem, bet arī par sadarbību ar «Adzelviešiem».

Lūk, atbilde: «Institūts 2016. gadā svinēja 70. gadskārtu. Sākotnēji tas atradās Rīgā un bija dibināts kā Zinātņu akadēmijas Augsnes zinību un zinātniskais pētniecības institūts. No 1960. gada tas atrodas Skrīveros un strādāja kā Latvijas zemkopības zinātniskais pētniecības institūts. No 1973. līdz 1987. gadam nosaukums bija Latvijas zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniskās pētniecības institūts. No 1988. gada – Latvijas Valsts zemkopības zinātniskās pētniecības institūts «Agra». 1998. gadā atkal pārmaiņas, jo noslēdzām līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un kļuvām par «Skrīveru zinātnes centru», bet kopš 2004. gada ar LLU senāta lēmumu šis centrs tika reorganizēts par LLU aģentūru «Zemkopības zinātniskais institūts». Pirms dažiem gadiem institūts kļuva par LLU struktūrvienību «Skrīveru zemkopības institūts». Lai arī gadu desmitos pakļautība un nosaukumi ir mainījušies, mūsu galvenā misija arvien bija un joprojām ir pētījumu veikšana laukkopībā, daudzgadīgo zālaugu selekcija, ģenētisko resursu uzturēšana un izpēte, daudzgadīgo zālaugu un griķu šķirņu uzturošā sēklaudzēšana konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī regulāra sadarbība ar nozares mācībspēkiem, zinātniekiem un lauksaimniekiem, organizējot seminārus, konsultācijas un lauku dienas dažādos agrotehniskos un sēklaudzēšanas jautājumos.

LAUKU DIENA. Izmēģinājumu lauciņi iesākti ar dažādiem nektāraugiem, kuru prasmīga kombinācija ievērojami pagarina bišu barības iegādi. Alekseja Koziņeca foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru