Lai Dievs mūs pasargā un izglābj!

- 19.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

* Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa un bīskapu ziņojums

«Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, Dieva ieceltas.» (Rom.13:1) Jēzus Kristus mīļotie brāļi, māsas un draudzes, mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien gan tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat valstī izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.

Apspriežoties bīskapu starpā un diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1. Sākot no 14. marta līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā šajā laikā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

2. Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos vienlaikus neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas vairāk uzturētos mājās.

Tas mums ir grūts pārbaudījums, pretrunā dabiskajai ticības izjūtai, ka satricinājumu brīdī ir jāvienojas lūgšanās. Tomēr rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ļaunumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret Baznīcu un tās vēsti.  Tad nu labāk – katrs savā vietā lūgsim mūsu kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā Covid 19 piemeklējuma laikā.»

* LELB Sv. Sīmaņa draudzes mācītāju informācija

Mīļie Svētā Sīmaņa draudzes ļaudis! Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju un publisko pasākumu ierobežošanas dēļ no 13. marta līdz 14. aprīlim Valmieras Sv. Sīmaņa draudze maina ikdienas darbu un kalpošanas norisi. Tikai visi kopā, esot atbildīgi, mēs varam ierobežot Covid 19 vīrusa izplatību, tāpēc lūdzam pašreizējās pārmaiņas uztvert ar izpratni. Ko ievērosim līdz 14. aprīlim?

1. Visi dievkalpojumi baznīcā ir atcelti.

2. Pieņemšanas laikos mācītāji un draudzes kanceleja apmeklētājus nepieņem.

3. Draudzes mācītāji ir pieejami individuālām sarunām gan klātienē, gan arī zvanot vai rakstot e-pastu (Edijs Kalekaurs, tālr. 26208468 vai edijs@inbox.lv un Modris Īvāns, tālr. 22148904 vai mi.ogre@inbox.lv).

4. Dievnamā nenotiek arī citi publiski pasākumi.

5. Ārpus dievnama, piemēram, izvadīšana un bēres notiek saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

6. Draudzē atcelti visi publiskie pasākumi – iesvētes mācības, koru mēģinājumi, diakonijas pasākumi, Svētdienas skola, Sadraudzība, Jēzus skoliņa, Bībeles stundas un citi.

7. Ja vien pazīstat kādus draudzes locekļus, kuriem nav pieejams internets vai preses izdevumi, lūgums dalīties ar šo informāciju.

Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru