Ļauties dažādām sajūtām

- 27.Novembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

21. novembra pēcpusdiena PII «Sprīdītis» tika pavadīta aktīvā un radošā gaisotnē. Satikās izglītības iestāžu logopēdi, lai turpinātu oktobrī atsākto sadarbību un, iepazīstoties ar jomas koordinatores apkopoto anketu datiem par logopēdu darbu, noteiktu provizoriskos darbības virzienus 2020. gadam. 

Apkopotie dati ļāva secināt par nopietnas problēmas risinājumu meklēšanu ne tikai iestādēs, bet valstī kopumā – atbalsta personāla, t.i., logopēdu slodžu sadalījumu uz bērnu skaitu. Analizējot statistikas datus, redzams, ka aizvien straujāk pieaug to bērnu skaits, kuriem nepieciešams nodrošināt regulāru logopēdisko palīdzību, tomēr logopēdijas nodarbību stundu skaits daudzās iestādēs, īpaši pirmsskolās, ir nepietiekams. Līdz ar to mazinās iespēja veikt kvalitatīvu korekcijas darbu, un, zinot, ka agrīna valodas attīstības traucējumu diagnostika un korekcija ir ļoti nozīmīga bērna tālākai attīstībai, nav iespējams nodrošināt logopēdisko pakalpojumu pieejamību visiem izglītojamiem. Tāpat skaudru ainu iezīmē atbilstoša logopēda kabineta nodrošinājums vairākās izglītības iestādēs.

KOPĀ PIE VIENA GALDA izglītības iestāžu logopēdi. Autores foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru