LEADER Latvijā – ar piecpadsmit gadu pieredzi

- 25.Novembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Viens no finanšu atbalstiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai Valmieras novada teritorijā ir Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums lauku attīstībai – LEADER. Par līdz šim paveikto un iecerēm stāsta biedrības «No Salacas līdz Rūjai» projektu vadītājs JĀNIS BĒRZIŅŠ.

Sabiedrības virzītā LEADER pieeja ir salīdzinoši jauns risinājums Eiropas mērogā. Tā aizsākums un pirmie labie piemēri nāk no Īrijas. Šogad LEADER svin 30 gadu jubileju, kas ar plašu konferenci tiks atzīmēta jau nākamajā nedēļā Zviedrijā.

Latvijā LEADER pasākumi tiek realizēti jau 15 gadus un tos administrē 35 vietējās rīcības grupas. LEADER darbības pamatā ir vietējo kopienu iedzīvotāju aktīva līdzdarbošanās dažādu teritorijai nozīmīgu projektu ieviešanā. Viss sākas ar teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi.

Valmieras novada teritorijā darbojas trīs vietējās rīcības grupas – Biedrība «No Salacas līdz Rūjai», Biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» un Biedrība Vidzemes lauku partnerība «Brasla». Šīs biedrības koordinē, administrē un uzrauga LEADER finansētos projektus uzņēmējdarbības atbalsta un sabiedriskā labuma jomās. Šobrīd biedrībās notiek 2016.-2020.g. plānošanas perioda novērtējums, kas ļauj atskatīties uz padarīto, kā arī izvērtēt veiksmīgi realizētos projektus, sasniegtos mērķus un izvirzīt iestrādnes jaunam periodam. Valmieras novada teritorijā pārskata periodā realizēti vairāk nekā 60 uzņēmējdarbības projekti un 69 sabiedriskā labuma projekti.

Vietējās rīcības grupas «No Salacas līdz Rūjai» teritorija aptver 17 pagastus un divas mazpilsētas Valmieras novadā. Uzsākot 2021. gadu, biedrības teritorijā bija 20288 iedzīvotāji. Par darbības stratēģisko virsmērķi ir izvirzīta teritorijas attīstība, kas ietver gan stabilas vietējās ekonomikas veicināšanu, gan pievilcīgas un pieejamas teritorijas attīstīšanu. Plānošanas periodā notikušas 7 projektu kārtas ar kopējo pieejamo LEADER finansējumu ~1,6 milj. EUR apmērā. Šis finansējums veiksmīgi realizēts 33 LEADER projektos uzņēmējdarbības jomā un 52 sabiedriskā labuma projektos.

Projektu veiksmīga īstenošana veicina gan jau esošu uzņēmumu attīstību, gan mudina uzsākt jaunu uzņēmējdarbību. Iedzīvotāju vajadzības un projektu finansiālā atbalsta apmēri ir dažādi. Biedrības teritorijā realizētie projekti uzņēmējdarbībā ir veicinājuši astoņu jaunu uzņēmumu izveidošanos, bet 26 uzņēmumi saņēmuši līdzfinansējumu ražošanas modernizācijai. . Finansējums ticis piešķirts gan uzņēmējiem, kam nepieciešami kādi nelieli ieguldījumi uzņēmuma attīstībai, gan apjomīgi ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādei, jaunu ēku būvniecībai vai inovatīvu produktu izveidei. Biedrības teritorijā radītas vismaz 38 jaunas darbavietas

LEADER programmas atbalstu ir saņēmuši dažāda profila uzņēmumi. Pārskata periodā izveidoti un attīstīti uzņēmumi tūrisma, pārtikas ražošanas, kokapstrādes, mājražošanas un citās pakalpojumu un ražošanas nozarēs. Katrā no nozarēm varam izcelt kādu uzņēmēju, kas, izmantojot LEADER finansējumu, īstenojis savu ideju un turpina uzņēmuma attīstību. Piemēram, SIA «Bauņu sēta» (zīmols «Naukšēnu vīni»), kas šajā pārskata periodā realizējis trīs projektus vīna ražošanas iekārtu un procesu modernizācijā, vai jaunizveidotos «Bestes apartamentus» un «Bestes Tenisa kortus», kas sniedz noderīgu papildinājumu Kocēnu sportisko aktivitāšu klāstam un viesmīlīgai uzņemšanai.

Jebkura projekta pamatā ir degsme par savu ideju un vēlme ieguldīt laiku un pieejamos resursus tā realizēšanā. Veiksmīgi «uzlikt uz papīra» projektu var tad, ja ir labi pārdomāta ideja, veikta tirgus izpēte un apzināta mērķauditorija, kas būs topošā pakalpojuma vai produkta patērētāja. Biedrība sniedz konsultatīvu atbalstu projektu iesniedzējiem. Šobrīd, piemērojoties īpašajiem apstākļiem, organizējam attālinātas konsultācijas vai dodamies satikt projekta iesniedzējus vietā, kur plānots uzsākt darbošanos.

Šobrīd biedrība «No Salacas līdz Rūjai» izsludinājusi jau 8. projektu kārtu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem ar kopējo finansējumu 579810.10 EUR. Vairāk informācijas par projektu kārtu ir iespējams uzzināt www.nosalacaslidzrujai.lv

BIEDRĪBAS «NO SALACAS LĪDZ RŪJAI» KOMANDA. Administratīvo darba vada Ineta Andersone (no kreisās), konsultācijas sniedz Daiga Siliņa (no labās), bet stratēģijas novērtējums, jaunu rīcību izpēte un iekļaušana ir speciālista Jāņa Bērziņa pārziņā. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru