Mācības, pieredzes apmaiņa un citi atbalsti

- 25.Novembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Par plānotajiem pasākumiem uzņēmējdarbības, mājražošanas un amatniecības attīstībai informē Valmieras novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste GUNA ĶIBERE.

Bez trijās mūsu reģiona lauku partnerībās – «Ziemeļgauja», «Brasla» un «No Salacas līdz Rūjai» – pieejamajiem LEADER projektu finansiālajiem atbalstiem līdz šim Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada uzņēmēji varēja īstenot projektus, saņemot arī programmas «Zīle» atbalstu. Tās mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju izstrādi, jaunu tehnoloģisku uzņēmumu veidošanos, kā arī stiprināt esošos uzņēmumus, tādēļ ir iecere «Zīli» turpināt un paplašināt arī jaunajā novadā.

Ne visi mazie uzņēmējdarbības uzņēmumi ir gatavi startēt atbalsta iegūšanas projektos un konkursos, tādēļ jāgādā arī par viņiem. Viens no veidiem – novada deputātu balsojums par labu iecerei par atļauju Valmieras novadā reģistrētajiem mājražotājiem un amatniekiem bez maksas tirgoties vietējos tirdziņos un arī Hanzas namiņos, kā arī esam paplašinājuši ielu tirdzniecības vietu skaitu visā novadā decembrī. Ceru, ka tas dos lielākas iespējas amatniekiem un mājražotājiem pārdot savu preci Ziemassvētku laikā.

Nākamā gada budžetā tiks paredzētas apmācības uzņēmējiem. Vairākos lekciju ciklos vietējos ražotājus iepazīstināsim ar jaunākajām tendencēm preču iepakojumos, videi draudzīgos materiālos, vizuālajā izskatā, dāvanu noformējumā, interneta tirdzniecībā un citās aktualitātēs. To iespēju robežās rādīsim arī ZOOM versijā, lai ikviens var semināriem sekot arī attālināti.

Esmu sākusi veidot novada uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku sarakstu, izmantojot vairākas pieejamās datu bāzes. To daru, lai arī mums būtu tāda bāze, lai vietējie mazie ražotāji maksimāli ātri saņemtu aktuālāko uzņēmējdarbības informāciju un lai stiprinātu viņu komunikāciju ar novada pašvaldību. Ja vēlaties būt piederīgi šai kopienai, lūdzu padodiet ziņu pa tālruni 29464888 vai e-pastu: guna.kibere@valmierasnovads.lv Jūsu koordinātas noderēs arī, lai padotu jums ziņu gan par jauniem atbalsta projektiem, gan arī par jaunajā gadā iecerētajiem vismaz četriem pieredzes apmaiņas braucieniem tepat pa Latviju.

Kā zināms, Valmieras novadam un Vācijas Vestfālenes zemes Gīterslo apriņķim arvien vēl spēkā ir abpusējās sadarbības līgums, kurā viena no uzņēmējdarbības, mājražotāju un amatniecības veicināšanas formām ir tradicionālo Ziemassvētku tirdziņu apmeklējumi Vācijā. Šogad un arī pērn Adventes tirdziņi sadraudzības pilsētās diemžēl Covid -19 ierobežojumu dēļ izpalika, kaut gan šogad bijām ļoti gatavojušies un līdz pēdējam cerējām. Patlaban ir informācija, ka Ziemassvētku tirdziņš notiks Rēdā- Vīdenbrikā, uz kuru tad arī tiks sūtītas mūsu amatnieču adītās zeķes un cimdi.

Popularizējot vietējo kulināro mantojumu, sadarbībā ar vietējām kafejnīcām, mājražotājiem un RETV šoruden tapa interesants pētījums un finālā arī TV raidījums par Valmieras novadā tapušo ēdienu ar vietvārdu nosaukumiem izcelsmi un to recepšu izmantošanu. Drīzumā Valmieras novada mājaslapā www.valmierasnovads.lv būs pieejama sadaļa, kur būs lasāmas gan arhīvos atrastās receptes ar Valmieras vietvārdiem nosaukumos, gan arī mūsdienās radušās.

Nākamgad esmu iecerējusi līdzīgi rīkoties ar mūspuses cimdu un zeķu rakstiem. Zinu, ka Mazsalacai, Naukšēniem, Rūjienai, Valmierai, Strenčiem un Trikātai ir savi cimdu un zeķu raksti. Ir iecere kopā ar mājražotājiem un amatniekiem izveidot šādu unikālu, publiski pieejamu kolekciju, lai ikviens novada iedzīvotājs jebkurā brīdī varētu saņemt sev vēlamo rakstu, lai pats vai arī kādam mājražotājam varētu palūgt uzadīt cimdus ar autentisku, konkrētajai vietai atbilstošo rakstu. Savukārt pašvaldība šos unikālos amatnieku darinātos cimdus varēs izmantot kā ekskluzīvas dāvanas viesiem vai godināto cilvēku apsveikšanai. Tā mēs veicinātu gan patriotismu, gan arī dotu vairāk darba vietējiem adītājiem.

Iesākts domāt par preču zīmi «Ražots Valmieras novadā» un katra gada brenda preču noteikšanu, plānots, ka sadarbībā ar RETV varētu tapt arī kāds raidījums par mūsu vietējiem dažādu amatu pratējiem, pašvaldībā pārskatīsim un pilnveidosim vietējo tirdziņu koncepciju, gan paplašinot to norises teritoriju, gan arī piedāvājot mobilo Tirgus karti. Pārskatīsim arī līdzšinējo sadarbību ne tikai ar Gīterslo, bet arī ar citām valstīm, iedzīvinot abpusēju apmaiņas sadarbību. Nav aizmirsts arī 2027. gads, kad Valmiera vēlas kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu.

GUNA ĶIBERE: «Ceļā uz Valmieras lielnovada ilgtspēju katra no idejām īstenojama pašvaldības, vietējo uzņēmēju, zemnieku saimniecību, mājražotāju un amatnieku kopdarbā. Esam atvērti jaunām iniciatīvām un ierosmēm.» Ārijas Romanovskas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru