Mācībspēki gūst vērtīgu pieredzi, stažējoties pie komersantiem

- 22.Aprīlis, 2020
Izglītība
Laikrakstā

No 2019. gada februāra Vidzemes Augstskolas (ViA) projekta «Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība» ietvaros docētāji stažējas pie dažādiem Latvijas komersantiem, lai gūtu vērtīgu, praktisku pieredzi un zināšanas, kuras integrēt studiju programmu saturā un nodot ViA studentiem.

Stažēšanos līdz šim uzsākuši desmit docētāji, no kuriem pieci jau to ir noslēguši, iegūstot pieredzi un atziņas, kas tiks analizētas studiju virzienu padomēs, integrētas studiju programmu saturā, kā arī izglītības inovāciju konferencēs un diskusijās ar nozares kolēģiem. Docētāju gūtā pieredze un atziņas veido ciešāku sadarbību starp augstskolas studiju virzieniem un industriju studiju programmu izstrādē, kursu kvalitātes uzlabošanā un pētniecībā. Projekta ietvaros stažēties pie komersanta kopumā iespējams 32 docētājiem, tādējādi dziļāk izprotot teorijas sasaisti ar praktiski risināmām problēmām mūsdienu uzņēmumos.

Lektors Aigars Andersons stažēšanos veica uzņēmumā SIA «O!Latvija» no 2019. gada aprīļa līdz septembrim, un viņa galvenie uzdevumi bija radiofrekvenču identifikācijas (RFID) tehnoloģiju darbības uzraudzība un konsultācijas problēmu gadījumā, RFID iekārtu remonts, kad tas bija nepieciešams, pasākumu organizācijas novērošana, analīze un priekšlikumu piedāvāšana procesa uzlabošanai. A. Andersons uzsver, ka uzņēmumā gūtās iemaņas un zināšanas ļoti noderēs arī darbā ar studentiem.

«RFID laboratorijas darbā tiks izmantotas iegūtās atziņas un tehniskās prasmes. Ir sāktas iestrādes paša stažiera un studentu pētniecisko darbu idejām,» tā A. Andersons, uzsverot, ka īpaši labi izdevusies sadarbība ar uzņēmumu: «Nebija nekādu problēmu sadarbībā ar uzņēmumu, bija absolūta abpusēja izpratne. Tika gūtas jaunas atziņas, kā vēl būtu iespējams izmantot Vidzemes Augstskolas RFID laboratorijas ekipējumu un kādu problēmjautājumu izpētē būtu iespējams iesaistīt studentus.» Tāpat viņš uzsver, ka katram docētājam individuāli būtu jāizvērtē stažēšanās nozīme un nepieciešamība, vēlme gūt brīvajā laikā jaunu, vērtīgu pieredzi.

Savukārt asociētais profesors, HESPI pētnieks Andris Klepers stažēšanos īstenoja no 2019. gada maija līdz  septembrim uzņēmumā «Envirotech». Viņa galvenie pienākumi bija saistīti ar specializāciju Ģeo­grāfiskā informācijas sistēmā (ĢIS) – programmā, kas ļauj strādāt telpiski ar jebkuru attīstību raksturojošu informāciju.

«Ar šīs programmas palīdzību iespējams jebkuru no tūrisma procesiem attēlot kartē, ko raksturo laiks un vieta. Mani tiešie pienākumi bija saistīti ar datu bāzu veidošanu, kārtošanu, strukturēšanu un uzglabāšanu, datu formatēšanu un to datu apstrādi, kas manā rīcībā bija uzkrājušies vairāku gadu garumā,» skaidro A. Klepers.

Šādas sadarbības rezultātā uzņēmums «Envirotech» guva plašāku skatījumu uz programmatūras lietojumu tūrisma nozarē, un A. Klepers informē, ka turpmāk plānota sadarbība ne vien Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Viņš uzsver, ka zināšanas lieti noderēs turpmākajā darbā ar studentiem, demonstrējot, kādus rezultātus iespējams panākt, šādi apstrādājot datus. «Šajā gadījumā ieguvums ir arī Vidzemes Augstskolai, jo šādi tiek stiprinātas zināšanas par informācijas tehnoloģiju lietojumu tūrisma nozarē. Vienlaikus mēs veidojam padziļinātu ekspertīzi, ar darbiem demonstrējot, kā ViA mērķ­tiecīgi attīsta to, ko ir lēmusi, izstrādājot rīcības stratēģiju,» tā A. Klepers.

Īstenojot projektu, tiek arī paaugstināta akadēmiskā personāla kompetence angļu valodā studiju un zinātniskiem mērķiem, profesionālā kompetence, kompetence līderības un digitālo tehnoloģiju izmantošanai studiju kvalitātes paaugstināšanā un jaunradītas darba vietas, piesaistot kvalitatīvu akadēmisko personālu.

Galvenās projekta aktivitātes:

1. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam stratēģiskās specializācijas jomās – akadēmiskā personāla līderības, sadarbības kompetences ar industriju un mūsdienīgas izpratnes par digitālā laikmeta izaicinājumiem attīstībai;

2. Apmācību kursi akadēmiskajam personālam profesionālajā angļu valodā;

3. Akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta;

4. Ārvalstu docētāju un doktorantu iesaiste akadēmiskā darbā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu laika posmā no 2018. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. maijam.

ANDRIS KLEPERS.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru