Nedarīt ķekša pēc

- 4.Decembris, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Izglītības iestāžu piedāvātā satura kvalitāte – tas ir svarīgākais jautājums, domājot, kā palīdzēt sabiedrībai ar tik dažādām vajadzībām. Katrs cilvēks atšķiras, atšķiras arī mūsu vajadzības, prasmes, iespējas, un ļoti, pat krasi atšķiras cilvēku un vēl jo vairāk bērnu ar invaliditāti vajadzības, attīstāmās prasmes un iespējas, kas būtībā noteiks viņu dzīves kvalitāti, viņu varēšanu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. 

Novembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) publiskoja noteikumu projektu, kas nosaka prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, to īstenotajās vispārējās izglītības programmās uzņemot izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī. Noteikumi izstrādāti, jo izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits, kas izglītību iegūst vispār-izglītojošās skolās, palielinās. Tiek prognozēts, ka noteikumos paredzētais samazinās izglītojamo skaitu speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus. Noteikumi būtībā ļauj vispār-izglītojošās skolās iekļaut bērnus ar dzirdes, redzes, funkcionāliem, garīgās attīstības traucējumiem; ja skolās būs akreditētas speciālās mācību programmas, tad tām arī vajadzēs iekļaujamos bērnus ļoti individualizēti mācīt, piesaistot speciālos pedagogus un pedagogu palīgus, iegādājoties palīglīdzekļus, kas atvieglos mācību vielas apgūšanu, jāpiesaista vairāki speciālisti, jāsakārto infrastruktūra un jānodrošina virkne iespēju, lai iekļaušana sekmētos.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru