«No idejas līdz rezultātam!» . I

- 14.Augusts, 2018
Ekonomika
Laikrakstā

Eiropas Savienības LEADER  programmas atbalsts uzņēmējiem,  biedrībām un pašvaldībām joprojām turpinās. Par  paveikto mūspusē «Liesmas» lasītājiem pastāstīsim rakstu sērijā  «No idejas līdz rezultātam!»

Biedrības «No Salacas līdz Rūjai»  mērķis ir nodrošināt  LEADER finansējuma pieejamību projektu realizācijai. Tās darbības teritorija, kā zināms, ir Latvijas ziemeļu daļa un Igaunijas pierobeža. Laika  periodā no 2016.  līdz 2020. gadam biedrība ir atbildīga par 1  161  123 EUR  liela finansējuma izsludināšanu projektu konkursiem uzņēmējdarbības atbalstam un teritorijas pievilcības nodrošinājumam.  Sasniedzot 85%  finansējuma apguvi, no šā gada augusta līdz 2019. gada februārim biedrībai  ir  iespēja saņemt papildu  naudas līdzekļus 573 873,96 EUR apmērā.  Pašlaik ir apstiprināti  projekti, kuru realizācijai  rezervēti 80%  no finansējuma. Ir daži iemesli, kas kavē ātrāku darbību: projektu iesniedzēji atsauc savus iesniegumus, jo radušies apstākļi, kas kavē plānu realizēšanu, kā arī projektu realizācijas termini tiek pagarināti, izmatojot maksimāli pieļaujamo laiku.

2017. g. nogalē un 2018. g. pavasarī tika izsludinātas   konkursu 3. un 4. kārta. Jūnijā iesniegtie projekti  pašlaik ir izvērtēšanā Lauku atbalsta dienestā. Ko tie kopumā liecina? Projektu iesniedzēji ir uzkrājuši vērtīgu pieredzi, tādēļ vērtējumam iesniegto darbu saturs ir pārdomātāks, mērķu un darbības apraksti liecina par apņēmību darboties un iegūtā finansējuma  lietderīgu izmantošanu. VRG «No Salacas līdz Rūjai»  ir gandarījums par katru realizēto projektu.

Lietaskoks

Gados jauno Burtnieku novada uzņēmēju Tāli Grīnbergu varam raksturot vienā vārdā - lietaskoks.  Viņa dibinātais un vadītais uzņēmums SIA «Woodheart»  šogad aprīlī veiksmīgi realizēja pirmo LEADER projektu.  Jūnijā  uzņēmējs sagatavoja un iesniedza otra projekta pieteikumu, un tikko ir saņēmis  apstiprinājums no LAD par finansējuma piešķīrumu.

Kā  savu aroda izvēli un profesionālo izaugsmi  raksturo pats uzņēmējs?

Tālis Grīnbergs saka: «Darbošanās ar koku  ir  jau 20 gadus. Jau kopš pamatskolas laika mājās darbnīcā virpoju svečturus un šķīvjus. Piedalījos izstādēs mazpulcēnos un Burtnieku galerijā A — Z. Arodizglītību apguvu Rīgas Amatniecības Vidusskolā. Paralēli jau sāku strādāt galdniecībā, kas man deva lielu pieredzi. Pēc kāda laika devos uz Angliju, kur strādāju nelielā kokapstrādes darbnīcā. Atgriezies mājās dzimtenē,  ātri vien uzsāku darbu galdniecībā “MDL studija” Mūrmuižā. Tad sekoja uzaicinājums sākt darbu lielajā celtniecības firmā «Ekers» par galdnieku. Pēc viena gada jau biju šīs galdniecības vadītājs. Vadīju to pavisam  deviņus gadus, nu tā ir attīstījusies par lielāko galdniecību apkārtnē. Vadīju 15 darbinieku  kolektīvu, mūsu galvenais uzdevums bija izgatavot individuālus pasūtījumus.»

NEPARASTI. SIA «Woodheart» īpašnieks Tālis Grīnbergs šogad Vidzemes uzņēmēju dienās, demonstrējot paša izgatavoto oriģināldarbu – galdu, kura pamatni veido celms ar kuplu sakņu vijumu, bet virsma no stikla.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru