No zviedriem vērts pamācīties aprites ekonomiku

- 20.Septembris, 2022
Ekonomika
Laikrakstā

Pagājušajā piektdienā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe dabas un tehnoloģiju parkā URDA, klātesot Zviedrijas karalistes vēstniecei Kārinai Hēglundai, notika seminārs Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas.

Piedalījās kupls pulks ZAAO darbības reģiona pašvaldību pārstāvju. Viņiem interesantās prezentācijās bija iespēja samērā detalizēti iepazīties ar Zviedrijas labo praksi aprites ekonomikas principu ieviešanā. Galvenais URDĀ sabraukušo dalībnieku diskusijas mērķis bija apspriesties par sabiedrības uzmanības virzību uz esošo materiālu un preču atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi.

Par semināra galveno mērķi Liesmai pastāstīja SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: «Mūsu uzdevums – mācīties no līderiem. Mācīties pieredzi, ko pēc tam varam adaptēt Latvijā. Protams, paņemt to, kas mums ir piemērots, bet nepieļaut kļūdas. Jo Eiropas Savienības izvirzītie mērķi jau visiem būs jāsasniedz kopā. Gan ZAAO, gan pašvaldībām, kurās mēs strādājam, jāprot izanalizēt citu valstu pieredzi un paņemt no tām labāko, straujāk varētu virzīties aprites ekonomikas virzienā. Turpmāko posmu atkritumu apsaimniekošanas nozarē raksturo pārmaiņas resursu taupības virzienā un skaidrs politikas virziens. Eiropa kursu ir iezīmējusi, mums jānonāk līdz situācijas detalizācijai ar skaidriem uzdevumiem. Visiem kopā jāspēj panākt patērētājas sabiedrības virzības tendenci – pirkt, lietot un izmest. Jaunie izaicinājumi ir neradīt lieku, patērēt maksimāli ilgi un atgriezt apritē.»

Zviedrijas karalistes vēstniece Kārina Hēglunda URDĀ atklāja izstādi, kas uzskatāmi parāda zviedru ikdienas pieredzi ar atkritumiem saistīto problēmu risināšanai ilgtspējīgi, akcentējot sadarbības nozīmi gan politikas, pētniecības, inovāciju, gan arī iedzīvotāju līmenī.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis viesus iepazīstināja ar reģionālā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma attīstības soļiem aprites ekonomikas ieviešanas virzienā, uzsverot iesaisti projektos gan atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstībai, gan atkritumu pārstrādei, gan lietu patēriņa ilgumam, vides izglītības piedāvājuma attīstīšanai dažādām interešu grupām un bioloģiski noārdāmo atkritumu pakalpojuma piedāvājuma sagatavošanai Latvijas reģionos.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt pieredzi un risinājumus, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem. Klātesošie uzzināja par virzību uz vienotu marķējuma sistēmu atkritumu šķirošanas piktogrammām Ziemeļvalstīs un Latvijā, preču apmaiņas un labošanas centru pieredzi un bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pieredzi Zviedrijā.

Liesmai no semināra ciemiņu stāstītā interesantākās šķita divas prezentācijas. Ziemeļvalstu Ministru padomes Latvijā biroja padomniece Maija Kāle pastāstīja un sniedza vizuālo informāciju par atkritumu šķirošanas piktogrammām Ziemeļvalstīs, sīkāk iepazīstinot ar šīs jomas celmlauža un unificētas 90 piktogrammu sistēmas izstrādātājas Dānijas un aktīvas piktogrammu lietotājas Zviedrijas pieredzi. Par vienotas piktogrammu sistēmas izveidi un lietošanu vajadzētu vienoties visās Eiropas Savienības valstīs, šim nolūkam jau izveidota asociācija EUPicto. Vēl detalizētāks un interesantāks bija Zviedrijas latvietes Dainas Millers-Dalsjo, atkritumu apsaimniekotājas ar 30 gadu pieredzi, vēstījums par preču apmaiņas/labošanas centru un bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pieredzi Zviedrijā. Varbūt visu no zviedru ikdienā veiksmīgi lietotā Latvijas gadījumā nevajadzētu akli pārkopēt, taču daudz kas no zviedru ikdienā darītā būtu loģisks un tāpēc pārņemamas arī mūsu valstij.

Seminārs Re:waste Aprites ekonomikas izaicinājumi un iespējas bija organizēts sadarbības līguma ar Zviedrijas karalistes vēstniecību Rīgā ietvaros, realizējot Zviedrijas Institūta (SI) finansētu projektu Re:waste – how Sweden is rethinking resources10003/2021. Klimata pārmaiņas drīzumā kļūs par klimata krīzi, tāpēc projekts Re:waste – how Sweden is rethinking resources dalās ar pieredzi un risinājumiem, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem. SIA ZAAO projekta īstenošanas laikā no 2022. gada marta līdz decembrim iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par projektā apkopoto Zviedrijas pieredzi aprites ekonomikas jautājumos.

ARĪ PAŠMĀJU PIEREDZE SVARĪGA. ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis iepazīstināja semināra dalībniekus ar uzņēmumā paveikto aprites ekonomikas veicināšanā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru