Nodibināta 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība Mazsalaca

- 30.Aprīlis, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms Lieldienām 18. aprīlī Mazsalacas kultūras centrā pulcējās grupa mazsalaciešu, 1991. gada barikāžu dalībnieku, ar mērķi dibināt barikāžu dalībnieku biedrību. Dibināšanas sanāksmē piedalījās arī bijušais Latvijas Republikas Saeimas deputāts, savulaik Latvijas Tautas frontes vadītājs, tagad 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un valdes loceklis Romualds Ražuks. Biedrības dibināšanas mērķu svarīgumu labi raksturoja sanāksmes ievadrunā viņa teiktais: «Bieži vien barikāžu nozīme Latvijas valsts atjaunošanā netiek pienācīgi novērtēta, uzskatot, ka PSRS jau sabruktu tāpat. Jā, sabruktu, bet vai tad, ja mēs nestāvētu uz barikādēm par neatkarīgu Latvijas valsti, tā tiktu izveidota? Droši vien ne. Ticamāk, taptu kaut kāds apgabals ar promaskavisku valdību.»

Tāpēc arī biedrības Statūtos viens no darbības mērķiem ir savākt un sistematizēt vēsturisko informāciju par to dienu notikumiem, kā arī izplatīt savāktos materiālus masu informācijas līdzekļos.

Ne mazāk svarīgs barikāžu dalībnieku biedrības uzdevums būs apkopot ziņas par 1991. gada janvāra notikumu dalībniekiem,  viņu turpmāko darbību, kā arī apzināt viņu sociālo stāvokli šodien, par to informējot valsts institūcijas.

Biedrība arī apņemas organizēt atceres dienu pasākumus, apzināt un izveidot 1991. gada barikāžu piemiņas vietas.

Sanāksmē tika ievēlēta biedrības valde piecu cilvēku sastāvā, par tās priekšsēdētāju ievēlēja Ojāru Beķeri.

Interesenti, arī no apkārtējiem pagastiem un novadiem, kuri vēlas iestāties un darboties biedrībā, tiek aicināti pieteikties Mazsalacas novada domē Mazsalacā, Pērnavas ielā 4, līdz 18. maijam pie Antas Ķirses. Tuvākajā laikā tiks sasaukta biedrības biedru kopsapulce, lai lemtu par turpmāko darbību.

DIBINĀTĀJI. 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības Mazsalaca dibināšanas sanāksmes dalībnieki.

Komentāri
Pievienot komentāru