Par jaunajiem dabas liegumiem

- 7.Jūnijs, 2023
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Esam parādnieki

Par to publiski nesteidz atgādināt, bet Eiropas Komisija (EK) jau labu laiku pret Latviju ir ierosinājusi pārkāpuma procedūru Nr.2019/2304 – par Biotopu direktīvas «Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību» sais­tību neizpildi.

Galvenais pārkāpums, ka nebijām pietiekamu aizsardzību nodrošinājuši prioritārajam ES biotopam – Staignāju meži. Saskaņā ar EK norādījumiem ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā jāiekļauj aptuveni 60% no kopējās prioritāro ES nozīmes biotopu platības valstī. Izrādās, ka Staignāju meži Latvijā ir sastopami 28550 hektāru platībā, taču no tiem Natura 2000 statuss bija noteikts vien 9136 hektāriem (32%). Tātad, lai sasniegtu pieprasītos 60%, aizsardzības statuss bija nosakāms vēl vismaz 8000 hektāriem šī biotopa. Tādēļ Ministru kabinets jau 2020. gada 21. janvāra sēdē apņēmās noteikt jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. 

Jaunais projekts

Ir noslēgusies vairākus gadus ilgusī Latvijas dabas vērtību inventarizācija. Pētot pļavas, purvus, mežus, upes un ezerus, piejūras un iekšzemes kāpas, alas un iežu atsegumus kopumā 1,3 miljonu hektāru platībā, ir iegūti pilnīgākie dati par Latvijas dabu visā valsts līdzšinējā vēsturē. Šie dati nu ļauj pieņemt uz zinātniskiem faktiem balstītus lēmumus dabas vērtību saglabāšanas politikā. Par tādu acīmredzot uzskatāms arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais projekts «Noteikumi par dabas liegumiem».

VIDUSBURTNIEKS. Paplašinātā lieguma karte.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru