Pārmaiņu process izglītības sistēmā

- 20.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Portālā

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski.

Pagājušajā mācību gadā pārmaiņu īstenošanu sāka pirmsskolu līmenī, bet no nākamā, 2020./2021. mācību gada – pakāpeniski – arī pamatskolu un vidusskolu posmā.

Jaunie valsts pārbaudes darbi/eksāmeni būs 2022./2023. mācību gadā. Jau pavasarī vidusskolām jaunajiem skolēniem būs jāpiedāvā izvēles iespējas. Jaunietis vidusskolas programmu varēs izvēlēties atbilstoši saviem mērķiem un interesēm, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā (11./12. klase). Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai.

Plānots, ka vispārējās vidējās izglītības posmā stundu skaits mācību satura apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo skolēna slodzi nedēļā jeb 3360 – 3780 mācību stundām trīs gados (vakara un neklātienes izglītības programmās mazāks mācību stundu skaits). Mācību stundas ilgums joprojām būs 40 minūtes. Tāpat kā tagad, arī turpmāk vispārējās vidējās izglītības ieguve būs brīvprātīga.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

* samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu iespēju skolēniem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos;

* mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;

* satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; ir noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;

* katra vidusskola piedāvā 2 izvēļu grozus jeb kursu komplektus ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem;

* padziļināto kursu apguve pielīdzina Latvijas skolēnu iespējas labākajām pasaules izglītības sistēmām.

ZINĀTKĀRI UN SASAISTI starp apgūto skolā var veicināt arī vecāki mājās, piemēram, kopā ar bērnu gatavojot ēdienu. Attēlam ilustratīva nozīme


Globālais un lokālais

Laikraksta "Liesma" pielikums "Globālais un lokālais" tapis ar Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas "Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas" atbalstu.

Komentāri
Pievienot komentāru