Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs neapstājas

- 22.Septembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

1. jūlijā jaunajā Valmieras novadā apvienojās Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu pašvaldības. Kā klājas pirmsskolas izglītības iestādēm?

Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Auseklītis» vadītāja Sandra Grīnliņa: «Patlaban problēmu mūsu iestādē nav. Vienīgi brīžiem ir neziņa, uz kurieni kaut ko nest, ar ko saistīties saim­nieciskos jautājumos. Bet ar Izglītības pārvaldi viss tiek atrisināts. Pārējais pagaidām ir kā  ierasts. Ar budžetu nav nekādu problēmu, bet nezinām, kā ies, kad tiks sastādīts jaunais budžets. Rudens sezona kopumā sākusies veiksmīgi, bet, protams, rēķināmies ar kovidu. «Auseklīti»  apmeklē 179 bērni divās adresēs: gan Kocēnos, gan Bērzainē.

• • •

Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes «Sienāzītis» vadītāja Linda Sēne: «Jaunajā Valmieras novadā dzīve tāpat rit savu gaitu. Mēs palēnām iepazīstam jauno kārtību – kas un kā. Saziņa ar vadību notiek gan e-pastā, gan sazvanoties. Notikusi novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, tiek plānotas tikšanās arī tiešsaistē. Novada domes lēmums par finansējuma sadali pedagoģiskajiem darbiniekiem vēl nav zināms. Patlaban gatavojamies uzņemt jaunākajā grupiņā divus bērnus. Nevaram uzņemt vairāk par 40 izglītojamajiem. Patlaban vecākajā grupā ir 20 bērni un jaunākajā 17. Gribētos, lai būtu plašākas telpas, kur izvietotu trešo grupiņu, tad arī būtu vieglāk strādāt, pašlaik abās grupās ir dažāda vecuma bērni. Protams, jāņem vērā dzimstība, ja izveidotu trešo grupiņu, vai pēc tās būtu pieprasījums. 

• • •

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes «Vārpiņa» vadītāja Lilita Romanovska: «Kovids nav pazudis. Jaunajā novadā saņemam atbalstu un turpinās sadarbība, esam apmierināti un saprotam, ka visiem tas ir kas jauns, ne tikai mums. Pienākumi nav mainījušies, bērnu pietiek (236), šogad 5 – 6 gadu (105 bērni) vecuma grupā ir vairāk audzēkņu nekā pērn. Jādomā, kā organizēt plūsmas, lai tās nepārklātos, tāpat jārūpējas par bērnu sagaidīšanu un atdošanu vecākiem, mums tas notiek tikai ārpagalmos, tā darījām arī iepriekšējā mācību gadā. Jādomā kā organizēt vecāku sapulces un pasākumus, tas viss ir gana sarežģīti, bet cenšamies turēties līmenī, lai būtu vēl labāk. Aktīvi darbojamies dažādos projektos. Pavasarī ieguvām eTwining skolas nosaukumu. Piektdien, 17. septembrī, sāka labiekārtošanas darbus projekta «Bērnudārzs dabas dārzs» 4. un 5. kārtā. 20. septembrī atkārtoti saņēmām ekoskolas karogu un mums tika piešķirts starptautiskais ekoskolas sertifikāts. Vēlamies turēties tādā pašā līmenī kā Valmiera.» 

• • •

Mazsalacas Pirmsskolas izglītības iestādes «Dārziņš» vadītāja Saiva Liepa: «Ieejot jaunajā novadā un mainot iestādes nolikumu, nolēmām mainīt arī iestādes nosaukumu. Turpmāk sauksimies Mazsalacas PII «Dārziņš». Darbs rit ierastajā ritmā. Ir jau bijušas pirmās tikšanās ar novada izglītības pārvaldi. Esam priecīgi, ka jaunajā novadā izveidota vienota pedagoģisko darbinieku amatu noteikšanas kārtība un savā iestādē varam papildus piesaistīt atbalsta personālu – psihologu un speciālo pedagogu. Šogad mums ir 122 bērni, tas Mazsalacas apvienībā ir daudz. Priecājamies, ka vasarā uz Mazsalacu pārcēlušās vairākas ģimenes ar bērniem. Mūsu iestāde atrodas gan Mazsalacā, gan Ramatā, kopā sešas grupas. Rinda neveidojas, Ramatas grupās vēl ir brīvas vietas. Strādājam pēc Mazsalacas novada apstiprinātā budžeta. Jaunajā novadā par finansējuma kārtību redzēsim nākamajā gadā.» 

• • •

Mūrmuižas, Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» vadītāja Ineta Zīdere: «Rudens sezonā mums iet labi. Zinām, kas jādara, un problēmām  nevajadzētu būt. Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže mums ziņo aktuālo informāciju. Ir saimnieciski organizatoriskas dabas jautājumi, par kuriem vēl īsti skaidrības nav. Kad būs izveidota sistēma, mehānisms aizies. Patlaban ir pār­ejas periods, kad lāgā nezinām, pie kā griezties. Iestādē patlaban ir 94 bērni grupās apmēram pa 17. Ar finansējumu patlaban ir viss labi, to jau sadalīja vecajā novadā, bet jauno finansējumu nākamajam gadam sāks plānot oktobrī.» 

• • •

Naukšēnu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas direktore Aiga Stiere: «Par jauno finansējumu uzzināsim pēc nedēļas. Sliktā ziņa ir tā, ka četrgadīgajiem bērniem vairs nebūs brīvpusdienu, bet tās būs piecgadīgajiem un sešgadīgajiem, kam ir obligātā apmācība. Pirmsskolas grupā ir 65 bērni. Uzņemam bērnus no divu gadu vecuma, bet ir arī rinda, jo mums pietrūkst telpu. Jau ilgāk nekā gadu tiek veidots projekts ar domu, ka citā korpusā būs jaunas grupas. Vai tagad mūs atbalstīs šajā projektā? Tas ir ļoti vajadzīgs.»

• • •

Strenču pirmsskolas izglītības iestādes «Minkāns» vadītāja San­dra Muižniece: «Patlaban nekādu pārmaiņu nav, mēs turpinām strādāt. Ir dažas neskaidrības, bet mēs saprotam, ka arī Valmieras novada domes deputātiem jāpieņem daudzi un dažādi lēmumi – viss ir rindas kārtībā un viss ir svarīgs. Katrā ziņā tas mums nav traucējis. Mums šogad ir 103 bērni, pagājušā gadā bija 93. Patlaban dzīvojam ar finansējumu, kāds šim gadam bija apstiprināts iepriekšējā novadā.»

Kocēnu PII «Auseklītis». Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru