Poligonā "Daibe" sāk būvēt rūpnīcu

- 22.Marts, 2022
Laikrakstā

Reģionālajā atkritumu poligonā Daibe šomēnes sākušies bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe celtniecības darbi. Darbus paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 1. novembrim.

Vispirms tiek veikti rūpnīcas teritorijas nospraušanas darbi, apauguma noņemšana, kā arī zemes darbi pie grāvja pārbūves. Projekta ietvaros darbi secīgi tiks turpināti pie projektā paredzēto laukumu izbūves, bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas nojumes un komposta uzglabāšanas nojumes būvniecības, bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas tuneļu un aerobās kompostēšanas iekārtas būvniecības. Tāpat projekta ietvaros notiks jaunas mehāniskās pārstrādes iekārtas uzstādīšana esošajā atkritumu priekšapstrādes ēkā, kā arī jaunas sadzīves ēkas būvniecība rūpnīcas apkalpojošam personālam. Projekta ietvaros tiks izbūvētas arī visas nepieciešamās inženierkomunikācijas rūpnīcas darbības nodrošināšanai, lietus ūdens un infiltrāta uzkrāšanas baseini.

Būvdarbus šī projekta ietvaros veic pilnsabiedrība SIA MRK Serviss & SIA AIMASA, inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA LAKALME.

Projekta izmaksas ir 9,34 miljoni eiro (bez PVN), tas tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta «Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe izveide» īstenošanu. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5706401,20 eiro.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe celtniecība ir būtisks solis, lai piedāvātu Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem iespēju dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem. Šīs pārstrādes procesā tiks iegūts komposts, bet kā blakus produkts – biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

APAUGUMA NOŅEMŠANA. Poligona Daibe nomalē jau tiek veidots jaunās rūpnīcas būvlaukums. Foto no ZAAO arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru