Prakse Burtnieku novada uzņēmēju atbalstam

- 22.Septembris, 2020
PROJEKTS
Laikrakstā

Burtnieku novada pašvaldība uzņēmējus saredz kā stratēģiski nozīmīgus sadarbības partnerus, tāpēc dažādos veidos atbalsta viņu ieceres, lai tie attīstītu savu uzņēmējdarbību un vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu darba vietas.

Pašvaldība līdzfinansē uzņēmēju dalību dažādās izstādēs, tādējādi atbalstot to attīstību. Izstādēs uzņēmēji rod plašāku noietu savai produkcijai un pakalpojumiem, kā arī dibina jaunus kontaktus. Izstāde, kurā uzņēmēji aktīvi vēlas piedalīties, ir Vidzemes uzņēmēju dienas.

EDĪTE STĒRSTE, Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, stāsta: «Esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek rīkots biznesa ideju konkurss «Ideja Burtnieku novadam». Konkursa ietvaros gan norisinās apmācības, gan labāko biznesa ideju īstenošanai tiek piešķirtas naudas balvas. Atskatoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, varam apgalvot, ka konkurss ir iedrošinājis jaunos un apņēmīgos ideju autorus nebaidīties no izaicinājuma un ticēt savai idejai un tās dzīvotspējai. 2019. gadā ar konkursā gūto atbalstu mājražotāja Anete Ādamsone izveidoja Rencēnu pagastā savu virtuvi, kurā gatavot konditorejas izstrādājumus un organizēt meistarklases. Lai nodrošinātu kvalitatīvas un noderīgas apmācības konkursa dalībniekiem, jau trešo gadu konkurss notiek sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Valmieras biroju. Tā ir arī iespēja pēc apmācībām ar savu ideju startēt konkursā «Laukiem būt».

Par tradīciju kļuvis uzņēmēju godināšanas pasākums «Burtnieku novada uzņēmēju gada balva». Tā mērķis ir godināt Burtnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Burtnieku novadā, un veicināt Burtnieku novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus. Ar šo pasākumu ik gadu konkursa veidā tiek apkopota informācija par Burtnieku novada uzņēmēju sekmēm aizvadītajā gadā, izcelti jaunie uzņēmēji un godināti tie, kuri jau ilggadēji sekmīgi darbojas savā nozarē. Tā ir iespēja arī veidot labāku savstarpējo sadarbību starp novada uzņēmējiem un iedvesmoties jaunām idejām.

Burtnieku novadā aktīvi darbojas vairāk nekā 700 uzņēmumu, no kuriem lielākā daļa ir lauksaimniecības uzņēmumi, taču attīstītas ir arī tādas nozares kā kūdras pārstrāde, kokapstrāde, būvniecība u.c. Uzņēmēji interesējas par nodokļu atlaidēm, infrastruktūras uzlabošanu, pieejamajiem īpašumiem uzņēmējdarbībai. Līdz šim diemžēl nav izdevies piesaistīt interesentus laukos pieejamajām telpām, piemēram, vecajam Ēveles bērnudārzam (Liepiņas, Ēveles pag.) un Ēveles pamatskolas ēkai. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai tās nav nepieciešamas, bet ir ar potenciālu uzņēmējdarbības attīstībai.»

 

«Ideja Burtnieku novadam» 2019. gada laureāti. Raivo Sarelainena foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru