Priekšnoteikumi pārejai uz kvalitatīvām darbavietām

- 10.Jūnijs, 2015
Viedokļi
Laikrakstā

Iepazīstoties ar neseno «DNB Latvijas barometra» pētījumu  par darba tirgu, skaidri ir redzama tendence, ka Latvijas iedzīvotāju subjektīvais vērtējums ekonomiskajai situācijai valstī ir visai cieši saistīts ar vidējās algas izmaiņām. Būtībā atalgojums ir galvenā mēraukla, pēc kuras iedzīvotāji vērtē ekonomisko situāciju un tās izmaiņas.

Šāda tendence redzama arī atbildēs uz jautājumu, kuri ir trīs būtiskākie faktori, lai respondents  darbavietu uzskatītu par labu. Arī šeit galvenā  pozīcija ir atalgojums, tikai pēc tam seko darba saturs, kolektīvs un citi aspekti. Līdzīga  ir arī aina, vērtējot, kādai darbavietai respondenti dotu priekšroku – atkal dominē atalgojums, kuram prioritārā secībā seko faktori, kas saistīti ar finansiālo drošību un iespējamo materiālo atbalstu (sociālās garantijas, prēmijas u.tml.). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu vērtējumiem daļa aptaujāto uz augstāka atalgojuma rēķina pat piekāpušies prasībās attiecībā uz darba apstākļiem.

Komentāri
Pievienot komentāru