Publicēti Historia.lv īstenotā novadpētnieku mācību cikla 2021. gada nodarbību materiāli

- 17.Decembris, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Nu jau par ikgadējām kļuvušo, kopš 2017. gada Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv rīkoto novadpētnieku un tūrisma organizatoru 2021. gada mācību tēma bija «Senie ceļi un robežas». 

2021. gada mācību mērķis – ar semināra, priekšlasījumu un lauka prakses metodēm veidot mērķauditorijas izpratni par senajiem ceļiem un robežām kā būtiskiem Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas elementiem, to vietu un nozīmi kopējā dabas un vēstures mantojuma izpētē, saglabāšanā un popularizācijā, kā arī praktiskās izmantošanas iespējām tūrisma jomā.

Šogad Historia.lv novadpētnieku mācības notika valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu noteiktajā ietvarā. Praktiski tas izpaudās semināra-konferences tiešsaistes norisē, ar dalībnieku – lektoru un klausītāju – attālinātu līdzdalību «Zoom» platformā. No vienas puses šāds formāts atņem klātienes norišu sniegtās iespējas uzturēt vecos un dibināt jaunus kontaktus ar domubiedriem un kolēģiem, iesaistīties dažādās neformālās diskusijās un vienkārši sajust attiecīgo pasākumu atmosfēru, bet no otras puses – tiešsaistes norise palielina līdzdalības iespējas.

Historia.lv mācību ekspedīcijas dalībnieki pie Sprēstiņu krustakmens. Stalbes pagasts, Cēsu novads. 2021. g. 10. oktobris. V. Grīviņa foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru