Sociālās pārvaldes darbība

- 27.Septembris, 2022
PROJEKTS
Laikrakstā

Sociālās pārvaldes izveidošana

Stāsta Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece: «Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes uzdevums gandrīz 3000 km2 plašajā novada teritorijā ar vairāk nekā 54 tūkstošiem iedzīvotāju ir nodrošināt profesionālu sociālo darbinieku atbalstu, pakalpojumus, sociālo palīdzību un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Svarīgi atzīmēt, ka visi klientu apkalpošanas punkti, kuros iedzīvotājiem bija iespēja saņemt sociālā dienesta pakalpojumus un atbalstu, tika saglabāti.

Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldes darbību, ir izveidotas četras struktūrvienības. Sociālās palīdzības nodaļas uzdevums ir sociālās palīdzības nodrošināšana iedzīvotājiem. Sociālo pakalpojumu nodaļas uzdevums ir sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana, kā arī deinstitucionalizācijas projektu īstenošana. Sociālā darba nodaļa ietver darbu ar ģimenēm un bērniem, pilngadīgām personām un personu grupām. Savukārt Veselības aprūpes nodaļas pamatfunkcija ir iedzīvotāju veselības veicināšana un ambulatorā dienesta ārsta palīgu pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātām iedzīvotāju grupām novada attālajās teritorijās.

Sociālās pārvaldes sistēma tika veidota, balstoties uz esošās situācijas analīzi, uz Informatīvo ziņojumu par vienmērīgu sociālo pakalpojumu tīkla attīstību pašvaldībās un vienotas pieejas veidošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā reģionu iedzīvotājiem un Labklājības ministrijas vadlīnijām, kā arī diskusijām, ko prasmīgi virzīja un vadīja Vidzemes Augstskolas pētnieku grupa. Diskusijās piedalījās visu apvienoto novadu sociālo dienestu vadītāji.»

Darbs ar cilvēkiem

Sociālo lietu pārvaldes mērķgrupas ir ģimenes ar bērniem, audžuģimenes, aizbildņi, personas, kas aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdi, pensijas vecuma cilvēki, personas ar garīga rakstura traucējumiem un citas personu grupas, kam nepieciešams sociāla rakstura atbalsts. Pārvaldes tiešā pārraudzībā atrodas pansionāts «Valmiera», sociālās aprūpes centrs «Lode» un Sedas veco ļaužu aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centrs.

Uz jautājumu, vai no iedzīvotājien ir saņemta kāda atgriezeniskā saite par sociālo lietu pārvaldes darbu, Kaija Muceniece atbild: «Šķiet, nav tik vienkārši iedzīvotājam novērtēt sociālo lietu pārvaldes darbību, jo pārvalde aptver gan sociālo darbu, gan sociālos pakalpojumus, gan sociālo palīdzību, gan primāro veselības aprūpi novada attālākās teritorijās, kurās nav nodrošināta ģimenes ārstu pieejamība.» Viņa atzīst, ka pašvaldībā diemžēl ir neaizpildītas sociālo darbinieku vakances, jo amata prasības nosaka noteiktu izglītību. Sociālo darbu ir tiesības veikt tikai personām, kas ieguvušas 2. līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pašlaik nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: sociālā darba pakalpojums; psihologa pakalpojums; krīzes centra pakalpojums; naktspatversmes pakalpojums; dienas aprūpes centra pakalpojums; dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; aprūpes mājās pakalpojums; īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem; izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums; ģimenes asistenta pakalpojums; atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums; īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums; grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums; dienas centra pakalpojums; specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kaija Muceniece komentē: «Jau ar 2021. gadu visā valsts teritorijā ir noteikta vienota sociālā palīdzība. Tas nozīmē, ka nav svarīgi, kurā reģionā ir cilvēka dzīvesvieta, sociālā palīdzība tiek nodrošināta iedzīvotājiem pēc vienādiem principiem. Praktiski Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā esam virzījušies soli tālāk un jau šogad Valmieras novada iedzīvotājiem ir pieejami tie sociāli pakalpojumi, kuri noteikti kā pašvaldībām obligāti nodrošināmie ar 2023. gadu.»

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Jau ar šī gada martu sākta daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība. Plānots, ka šis centrs pilnveidos pilsētā esošo sociālo pakalpojumu infrastruktūru un paplašinās Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu sociālo pakalpojumu piedāvājumu. Tajā pašvaldība nodrošinās pakalpojumus divām mērķgrupām – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu dienas aprūpes centrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldība veicinās šo personu spēju izmantot vispārējās pieejamības pakalpojumus. Tā personāls, atbilstoši personas spējām, sniegs sociālo atbalstu pamatprasmju uzturēšanai, attīstīšanai un nodrošinās sociālo aprūpi.

Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dos iespēju attīstīt sociālās prasmes un pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu un sociālos pakalpojumus, kas ilgtermiņā var uzlabot bērnu funkcionālās spējas.

Plānots izveidot arī specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējas vecumā, lai apgūtu darba iemaņas, piemēram, kokapstrādes un šūšanas amatu apguvei.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pašvaldība sniegs dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kam būs paredzētas piecas atsevišķas telpas. Plānoti mākslas, deju un kustības, tomatis, silto smilšu terapijas un marta meo metodes un citi pakalpojumi, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām. Tāpat centra telpās notiks arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu atbalsta grupu nodarbības.

Kaija Muceniece komentē: «Novada teritorijā deinstitucionalizācija (DI) projekta «Vidzeme iekļauj» ietvaros jau tiek nodrošināti daudzi un dažādi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Savukārt sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, kas tiek būvētas ar DI projekta finansiālo atbalstu, pakāpeniski tiek atvērtas. Mazsalacā jau izveidoti grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs, tuvākajā laikā arī Rūjienā tiks atvērti grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs, tad sekos šāda centra atvēršana Vaidavā un visbeidzot daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Valmierā.»

Prioritātes

Covid-19 krīze un Ukrainas kara radītie sarežģījumi, pakāpeniska atteikšanās no Krievijas energoresursu izmantošanas un straujā inflācija rada izaicinājumus iedzīvotājiem – izdzīvošana kļūst arvien dārgāka. «Ir sarežģīts laiks visiem. Stipri jūtamas pandēmijas sekas, arī karš Ukrainā ietekmē mūsu ikdienu. Valmieras novadā jau kopš februāra tiek nodrošināts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Valstī ir energoresursu krīze, ko iedzīvotāji jau tagad izjūt veikalos, tuvojas arī apkures sezona... Jo sarežģītāka situācija valstī, jo lielāks darba apjoms sociālās jomas speciālistiem,» tā Kaija Muceniece.

 

DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS. SIA «Baltex Group» vizualizācija. Ārijas Romanovskas foto no «Liesmas» arhīva

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF_MAF2022


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru