Svētki Mūzikai

- 12.Decembris, 2018
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Ar skaistu un daudzpusīgu koncertprogrammu Mūzikas skola Universum svinēja savu pirmo gadskārtu un pelēcīgo 5. decembra pievakari piepildīja ar dzīvespriecīgu un apliecinošu muzicēšanu. Koncerts vienlaikus bija arī kā atskaites punkts, ko gada laikā skolotāji un audzēkņi ir paveikuši. Kā savā uzrunā atzina koncerta vadītājs Aivars Cepītis, gada laikā skolotāji un audzēkņi ir paveikuši daudz – ne tikai čakli mācījušies, bet arī aktīvi koncertējuši.

Mūzikas skolu pārstāvēja visu vecumposmu audzēkņi, atskaņojot latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus, jaunie mūziķi muzicēja gan solo izpildījumā, gan dažādu instrumentu sastāvos ansambļos. Koncertā dzirdējām vijoles spēles skolotājas Ingunas Birznieces audzēkņus Dārtu Alisi Demiteri un Teofilu Vatuļinu, klavierspēles skolotājas Ritmas Pētersones-Cepītes audzēkņus Melāniju Grasbergu, Benjamīnu Berozu, Joannu Apsīti, Paulu Grigorjevu, Vikiju Petrovu, Naomiju Apsīti, Emīlu Čečiņu, Tobiasu Vatuļinu, Evu Viļumsoni, Anniju Tauriņu un Almu Martu Ivāni, pūšaminstrumentu spēles skolotāja Aivara Cepīša audzēkņus Naomiju Apsīti un Arīnu Babri, skolotāja Jāņa Dimanta trompetistu Jēkabu Lūkasu Kukeru, saspēlē kopā ar klavieru trio muzicēja arī Kristaps Grigorjevs, Alans Aleksandrs Šlujevs un Džonatans Vētra.

Koncerta programmā lieliski ieskanējās ikviens – gan tikko mūzikas ceļu uzsācis bērns, gan arī jau zināmu meistarību sasniedzis vecāko klašu audzēknis. No sirds priecājos, vērojot, ar kādu prieku un atbildību muzicēja visi bērni, jo aktīva koncertēšana palīdz vairāk iepazīt un iemīlēt mūziku. Kā savdabīga dāvana skanēja vairākas Aivara Cepīša apdares klavieru ansambļiem – bērni muzicēja sešrocīgi, ļoti interesanti skanēja arī flautistes Arīnas Babres, ģitārista Aleksandra Šlujeva un Aivara Cepīša saspēle – viņi iejutās spāniskos ritmos.

Dārtai Alisei Demiterei savu pirmo vijoli pasniedza mūziķis Aleksandrs Šlujevs un novēlēja: «Lai jaunajai vijolniecei veicas vijoles spēlē un lai viņai instruments turpina skanēt arvien labāk un krāsaināk, palīdz attīstīties un pilnveidoties!»

Svētku reizē pamatskolas Universum direktors Andis Apsītis Mūzikas skolas skolotājus sveica ar ziediem, pateicās par darbu un uzaicināja visus klātesošos cienāties ar svētku kliņģeri. Mācītājs Andrejs Vatuļins novēlēja pacietību gan bērniem, gan skolotājiem, uzsvēra klasiskās mūzikas nozīmi un tās labvēlīgo ietekmi, savu runu nobeidzot ar vārdiem: «Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!»

Mūzikas skolu gada jubilejā ar sirsnīgiem vārdiem apsveica un skolai dāvināja  vairākus klasiskās mūzikas kompaktdiskus pūšaminstrumentu spēles skolotājs Arnis Biķis.

Prieks par kolēģiem Ingunu Birznieci, Aivaru Cepīti un Jāni Dimantu, ar kuriem kopā veidojām un īstenojām koncerta programmu! Zināms, ka tieši pirmie soļi mūzikas instrumenta apguvē ir ļoti būtiski, bet tikpat nozīmīga ir arī radoša un atbalstoša atmosfēra. Paldies audzēkņu vecākiem, kuri ar savu klātbūtni iedrošina bērnus!

Gatavošanās koncertiem, vingrināšanās un uzstāšanās veicina jauno mūziķu izaugsmi un ir svarīgs un stabils atspēriena punkts turpmākajām mācībām. Mūzikas skola Universum turpina savu radošo darbību, dodot iespēju ikvienam audzēknim izkopt spējas un apgūt prasmes izvēlētajā instrumenta spēlē.

DĀRTA ALISE un skolotāja Inguna pēc koncerta.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru