Tā paiet laiks

- 22.Septembris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Dienas centri bērniem un jauniešiem nodrošina iespējas attīstīt viņu spējas, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centru mērķis ir veicināt sociālo prasmju un iemaņu attīstību, veikt izglītošanu, nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem.

Dienas aprūpes centri konkrētai mērķa grupai dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību,un organizē sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrēto sociālo problēmu risināšanai.

Vēl grūti spriest, vai mainīsies dienas centru finansēšana saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), jo vēl tikai sāk plānot Valmieras novada nākamā gada budžetu. Ar dienas centru vadītājām runājām par līdzšinējo darbību, un pārmaiņām tuvākajā nākotnē.

Dienas aprūpes centrs «Stropiņš»

Fonds «Iespēju tilts» Valmierā sevi pilnveido kā aktīva un mērķtiecīga nevalstiska organizācija, kas aktivizē cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Viens no sociālā atbalsta pasākumiem ir dienas aprūpes centrs «Stropiņš» personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas sniedz pakalpojumu plašu klāstu: te var saņemt psihosociālu atbalstu, centrs veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos un rosina klientu interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Dienas centra mērķis – nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti. Radošajās nodarbībās top dažādi darbiņi, kas iepriecina gan pašus klientus, gan darbiniekus. Te ir arī specializētās darbnīcas, kur nodrošina sociālo integrāciju un sociālo prasmju attīstību, apmācot klientus noteiktām amata prasmēm un iegūtās zināšanas lietot praksē, sekmējot viņu garīgo, fizisko un intelektuālo attīstību.

Zita Gustavsone, fonda «Iespēju tilts» valdes priekšsēdētāja stāsta: «Mēs nodrošinām aprūpi cilvēkiem, kam šo prasmju trūkst. Rūpējamies par brīvā laika pavadīšanu, cilvēki tiek socializēti, lai nebūtu jāsēž četrās sienās. Katru dienu klientiem ir nodarbības, ko plānojam pēc viņu iespējām, noskaņojuma, pat gadalaika un svinamajiem svētkiem. Atzīmējam arī jubilejas, mācamies apsveikt cits citu, pacienāt, dalīties – tas nemaz nav tik viegli. Mēs attīstām šīs prasmes, tās ir būtiskas.

Izveidota dienas centra WhatsApp grupiņa, kurā dalāmies ar saviem iespaidiem un jaunumiem – piemēram, svētkiem mājās, mājdzīvnieku attēliem. Mēs šo saikni nezaudējam arī pēc darba dienas beigām. Tā noderēja arī Covid-19 laikā, kad darbojāmies attālinātā režīmā. Tad katrs no dalībniekiem varēja dalīties ar notiekošo, iepriecināt pārējos ar skaistiem dabas attēliem, utt. Lai nezustu praktiskās iemaņas, darbinieki nosūtīja pamācības kādu vienkārši izgatavojamu darbiņu pagatavošanai no papīra un citiem materiāliem. Tika izveidots arī nedēļas aktivitāšu plāns. Tā, piemēram, laikā no 9 līdz 12 klients vai vecāki varēja nākt uz centru pēc darbam nepieciešamajiem materiāliem, parunāt ar sociālo darbinieku, konsultēties ar darba vadītājiem par paveikto, varēja arī parunāt pa telefonu ar psiholoģi. Kad atgriezāmies klātienē,  daudzi atzina, ka ļoti pietrūcis centra aktivitāšu un kopā būšanas. Dienas centros likts uzsvars uz socializēšanos, cilvēki mācās sarunāties, diskutēt, komentēt, argumentēt.

Ikdienā nodarbojamies ar daudzko – mums ir dziedāšanas, kustību un sporta nodarbības. Kad ir labs laiks, spēlējam boccia. Pašlaik gatavojam Miķeļdienas priekšnesumu, cerams, ka Covid-19 mūs neapstādinās.

Pašlaik «Stropiņā» aizņemtas 11 vietas, vēl četras ir brīvas. Gaidām cilvēkus arī no apkārtējiem pagastiem un apvienībām. Kad īstenojām pirmo projektu, kas nu jau ir beidzies, cilvēki no apkārtējiem novadiem interesējās par iespējām nākt pie mums, bet tolaik mums nebija pietiekami daudz vietas. Nu esam sadalījušies dienas aprūpes centrā un specializētajās darbnīcās, daļa no dienas centra klientiem aizgājuši uz darbnīcām.

Es ceru, ka varētu palielināties teritoriālo paziņu un draugu loks – lai nav tik liela koncentrācija Valmierā, kur viņi varbūt ir pazīstami jau gadiem. Iespējams, kāds cilvēks no Mazsalacas vai no jebkuras citas vietas lielnovadā izdomās atbraukt reizi nedēļā. Tas bagātinātu mūsu ikdienu, arī jaunpienācējs varētu iegūt informāciju, kas notiek pilsētā, un mums pastāstīt, kas notiek viņa pagastā. Tādā veidā jaunieši varēs mācīties par norisēm novadā. Iespējams, mēs pat varēsim aizbraukt ekskursijā uz šo apvienību vai ciematu, un to es redzu kā lielu ieguvumu.

Mums ir ļoti nepieciešamas puzles, galda spēles un koka rotaļlietas – iespējams, kādam tās kļuvušas liekas. Mēs būtu ļoti pateicīgi par šādu dāvinājumu, jo to, kas mums ir pašlaik, jaunieši jau ir apguvuši. Mēs cenšamies dažādot to, kas mums ir, bet resursi ir ierobežoti. Ja atrodas lieks ievārījums vai saldētas ogas, par šādu gardumu centra jaunieši ļoti priecātos.»

Kristīgais dienas centrs

Biedrības «Kristīgais žēlsirdības centrs» paspārnē ir ne tikai zupas virtuve, bet arī dienas centrs darbam ar bērniem, tas atvērts katru darba dienu. Tas ir sociālais pakalpojums. Centrā darbojas brīvprātīgais skolotājs, kas bērnus ne tikai pieskata, bet arī nodrošina interesantas un izglītojošas nodarbības, plāno un organizē aktivitātes. Skolotāji cenšas sniegt bērniem cilvēcisku siltumu, atbalstu un palīdzību. Bērniem dienas centrā ir iespēja satikt draugus, spēlēt galda spēles, novusu vai galda tenisu.

Gaida Pevko, biedrības «Kristīgais žēlsirdības centrs» vadītāja: «Nav zināms, kas notiks tālākā nākotnē, mēs patlaban esam maza organizācija, kas piedāvā šo pakalpojumu. Ceru, ka lielie vēji pūtīs mums pāri. Dienas centrā darbojas līdz 15 jauniešiem no tuvākās apkārtnes, te viņi pavada savu brīvo laiku. Ir dažādas radošās nodarbības, lielu uzmanību pievēršam fiziskajām aktivitātēm, un, kamēr ir labs laiks, dodamies ārpus telpām. Mēs redzam, ka bērni skolā ir noguruši, tādēļ ir svarīgi, ka mums piedāvājumā ir dažādas aktivitātes. Cenšamies ne tikai skaidrot, bet arī iemācīt uzturēt personisko higiēnu un apģērba kultūru. Skolotāja piesaista arī jomas profesionāļus, kas par to var pastāstīt. Tas ir savā ziņā arī izaicinājums, jo mums ir dažādas vecuma grupas. Te bērniem ir iespējams paēst launagu. Ikdienā šurp nāk līdz 10 cilvēkiem.

Mums ir trīs darbinieki: brīvprātīgā skolotāja gandrīz katru dienu ir uz vietas, fragmentāri pieslēdzas sociālais darbinieks un esmu es, sociālā rehabilitētāja. Ar bērniem darbojamies virtuvē, gūstam tur iemaņas, vēl arī iesaistāmies floristikas, mūzikas, zīmēšanas nodarbībās. Gan paši jaunieši, gan vecāki ir priecīgi, ka te var darboties un iemācīties ko jaunu. Kādreiz braucām arī ekskursijās, bet nu saistībā ar pandēmiju mazāk. Vasarā bijām aizbraukuši pie kaimiņiem uz Cēsīm un Smilteni.

Tā kā esam lielajā novadā un ir aizpildītas 13 vietas no 15, domāju, ka varētu izsūtīt piedāvājumu apkārt esošajiem pagastiem: bērni, kas mācās pilsētā, šeit varētu pavadīt brīvo laiku līdz autobusam vai kamēr viņam pakaļ atbrauc vecāki. Tomēr šī ideja vēl ir tikai domas līmenī, jāskatās, kas notiks tālāk.»

Bērnu dienas centrs izmanto arī Eiropas Savienības programmas «Jaunatne darbībā» sniegtās iespējas. Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem no dažādām Eiropas valstīm strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu, vadot, asistējot vai kā citādi palīdzot uzņemošajai organizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. Brīvprātīgo galvenās aktivitātes saistītas ar bērniem interesantām un izglītojošām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Brīvprātīgie jaunieši iegulda daudz laika, gudrības un enerģijas, lai bērniem būtu iespēja pavadīt laiku ne tikai dienas centra telpās, bet arī būt ārpus tām, apmeklējot muzeju, kino, spēlējot sporta spēles vai dodoties pastaigās. Tā ir brīnišķīga iespēja bērniem praktizēt angļu valodas zināšanas. Bērnu dienas centrā palīdzīgu roku snieguši jau vairāki jaunieši.

APRŪPES CENTRA JAUNIEŠI IR AKTĪVI – daļa no viņiem piedalījās sporta spēlēs «Mēs varam» 2020 gadā. Foto no centra mājaslapas


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru