Tas liek man tikšķēt

- 3.Februāris, 2023
Viesis
Laikrakstā

Kad Valmierā dzimušajam DZINTARAM GEIDEM jautāju, vai viņš uzskata sevi par valmierieti, viņš atbildēja: «Godīgi sakot, es reizēm sevi pat par latvieti neuzskatu.» Tas pārsteidza, bet tikai sākumā, iekams nebiju paskatījusies uz pasauli viņa acīm. 

Viņš ir tulks ar 16 gadu pieredzi, aizrautīgs ceļotājs, kuram māju sajūta nav tikai ērtā krēslā pie kamīna vai taciņā uz pirti. Viņam tā ir sevī, lai kur viņš ietu, un piedzīvojumā, ko sauc par dzīvi. Reti gadās sastapt kādu, kuram tik ļoti patīk šī Dieva pasaule. Viņš, kurš dzimis Latvijas Adventistu baznīcas bīskapa ģimenē un mantojis adventismu, ar teologa izglītību un nerimstošu kāri izzināt savā gara brīvībā ir aizkļuvis tālu aiz šauri konfesionāla redzējuma un savas dzīves plašo horizontu arvien ceļ augšup pa vertikāli. Šīs divas līnijas, kas krustojas, veido to vienīgo zīmi, kas Dzintara dzīvē ir vissvarīgākā. 

Kāda ir tava piederība Valmierai?

Esmu dzimis Valmierā, tēvs šeit veidoja ģimeni, un dzīves nogalē vecāki te atgriezās. Pēdējo divu gadu laikā es Valmierā esmu bijis vairāk nekā jebkur citur. Pirmā atgriešanās bija mātes nāve 2021. gada februārī, kad mēs ar brāli vienojāmies, ka es palikšu Latvijā pieskatīt tēti, un tā mēs dzīvojām līdz novembrim. Tad tētis aizgāja. Tas, ko neviens negaidīja, bija brāļa nāve – viens no sāpīgākajiem brīžiem manā dzīvē. Mēs bijām kā dvīņi, lai gan mums bija gada un trīs mēnešu starpība. Valmierā esmu bieži, jo te ir brāļa ģimene.

DZINTARS GEIDE. Autores foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Viesis - 6.Jūlijs, 2024 - 07:55

Dievs sadzird Tavu saucienu! No Bibeles: 2Mozus 3 nodaļa Nemitīgs, pārmērīgi smags darbs augam dienām, nedēļām un gadiem nebija nekāda dzīve. To, ko bija spiesta izturēt Dieva tauta, mēs diezin vai sauktu par cilvēka cienīgu dzīvi. Kas nestrādāja, to nosita ka suni. Kad mēs iztēlojamies israeliesus verdzībā, mums jāaizmirst bērnišķīgie priekšstati, kas iegūti Svētdienas skola vai no Bibeles ainiņam multfilmas. Būt vergam Ēģiptē nozīmēja dzīvam nonākt elle. Ko darīja Dieva tauta? Viņi sauca uz Dievu. Kopā un vienatnē no izmisuma bezdibeņa viņi sauca uz Dievu, kuru bija atstājuši, lūdzot iejaukties un izglābt. Viņi dziedāja, viņi lūdza, viņi kliedza: "Dievs, izglāb mūs!" Ko dara Dievs? Viņš dzird saukšanu. Ne tikvien dzird, bet arī rada glābšanas plānu un sāk to īstenot. Viņš izvēlas kādu ganu, vārda Mozus, lai šis cilvēks izvestu viņa tautu no Ēģiptes verdzības. Mozum šis plāns tiek atklāts iespaidīgos apstākļos - eņģelis aizved Mozu pie krūma, kas degdams tomēr nesadeg, un no krūma atskan Dieva balss. Dievs saka Mozum, ka viņš savas tautas "brēkšanu ir dzirdējis", un zina "viņu ciešanas". Viņš plāno lietot Mozu, lai viņus atbrīvotu. Viņš grasās sodīt ēģiptiešus ar savu spēku, un Mozus būs viņa mute. Par spīti Mozus satraukumam, Dievs ir neatlaidīs. Glābšana ir sākusies. Ka jums šķiet, ka tas bija - būt vergam Ēģiptē? Ko jūs darītu, ja dzīvotu šādos apstākļos? Kas, jūsuprāt, notiktu ar Jums, ja vajadzētu strādāt dienu pēc dienas nedēļām, mēnešiem, gadiem ilgi? Cik slikti ir jābūt, lai cilvēki sauktu pēc Dieva palīdzības? Kas jums liek saukt uz Dievu? Rokam dzilak: Ko jūs darītu, ja zinātu cilvēkus, kas mūsdienās dzīvo tādos apstākļos, kādi bija izraēliešiem Ēģiptē? Vai mūsdienās ir tādi cilvēki? Kas ir verdzība? Kāda veida cilvēki mūsdienās var nonākt verdzībā? Ka mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem un sev pašiem, lai izvairītos no šiem verdzības veidiem? Izlasiet Bibele: 2Mozus 3.pantu Vai, jūsuprāt, ir kāda nozīme tam, ka Dievs šim darbam izvēlas ganu (1.pants) ? Ko Dievs doma, kad saka Mozum, ka zeme, uz kuras viņš stāv, ir svēta (5.pants) ? Vai tā vienmēr bijusi svēta? Vai svēta ir tikai tā zemes daļa? Kāpēc? Ko šī rakstu vieta (īpaši 7. - 10.pants) mums saka par Dieva raksturu? Ko tas nozīmē mums tagad un tepat?

Valdis - 9.Jūlijs, 2024 - 20:44

In reply to by Viesis

Tā runā Tāļa Liepiņa atraitne Rencēnos jo viņa arī ir vienīgā Jehovas lieciniece Valmieras rajonā. Kad tur "liecina"/sludinā(JUMS) tad jau pēc sēra ož visa Daliņa stadiona apkārtnē... Kuram mēram bija paraksta tiesības viņu dievnama projekta apstiprināšanā? Pašvaldības vēlēšanas nāk un sākas viss no gala. Balso tikai par 7.sarakstu par ateistiem kuri arī Universum "skolu" pārvietos uz Dauguļiem ja šie paši nepratīsies...
Katram pa desas luņķim un čarkai! Marijas iela tu mūžīgā tirgone.

Pievienot komentāru