Tautas tērps ir vērtība

- 13.Augusts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Beverīnas novada Kauguru kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam «Mūri» 2022. gadā gaidāma pusapaļa pastāvēšanas jubileja – 55 gadi. Aiz kalniem arī nav citi dejotājiem nozīmīgi svētki, kam gribas saposties – XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki 2023. gadā.

Vēsturiski Kauguru dejotājiem daļa tautas tērpi saglabājušies no deju kolektīva pirmsākumiem – 1969. gada, kad to sāka vadīt Ērika Klapere. Viņa, ilgus gadus vadot deju grupu, rūpējās arī par tērpu noliktavu. Viss, kas saglabājies mantojumā, ir viņas nopelns. «Noliktavā esošie tērpi ir ļoti laba pamata bāze, kas ir iegūta un laika gaitā papildināta. Lai arī kaut kas ir zudis nebūtībā vai kaut ko ir saēdušas kodes, kolektīvs ir to atjaunojis gan ar saviem spēkiem, gan ar Beverīnas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.» stāsta projekta vadītāja, arī dejotāja VPDK «Mūri» Marija Melngārša.

Kolektīva repertuārā ir dažādas raksturdejas un horeogrāfijas, tādēļ katru deju ir nepieciešams parādīt ar atbilstošu tērpu. Lai kopīgi turpinātu kopt mūsu nemateriālo mantojumu, šī gada jūnijā tiks noslēgts biedrības «Kauguru pagasta attīstības biedrība» īstenotais projekts «Lauku partnerība Ziemeļgauja» LEADER projektu konkursa 4.kārtā «Kultūrvēsturiskais mantojums 21. gadsimtā – etnogrāfisko tautas tērpu komplektu papildināšana VPDK «Mūri»». Kopējās projekta izmaksas bija 11660 eiro, no kuriem ELFLA publiskais finansējums ir 10494 eiro un Beverīnas novada pašvaldības līdzfinansējums 1166 eiro apmērā. Projektā iegādāti Ziemeļvidzemes un Dienvidkurzemes tērpi.

Sākotnēji rakstot projekta pieteikumu, tika izpētīti Latvijas Vēstures muzeja materiāli un veikta cenu aptauja sadarbībā ar tuvākiem un tālākajiem tautisko tērpu darinātājiem. Projekta ietvaros tika ļoti kvalitatīvi darinātas vairākas tērpu detaļas sadarbībā ar SIA «Atspole» no Rūjienas, SIA «Rotu upe» no Rīgas, SIA «Skrastiņas šūšanas salons» un Solvitu Ciprusi no Valmieras, individuālā darba veicējām Ivetu Purmali no Smiltenes un Anitu Kozlovsku no Valkas novada.

Foto no VPDK «Mūri» arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru