Vai pietiek ģimenes ārstu?

- 20.Oktobris, 2021
PROJEKTS
Laikrakstā

Liesma sazvanījās ar Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāju SIGITU ALHIMOVIČU, lai uzzinātu par medicīnas pakalpojumiem Valmieras novada centrā, pilsētās un pagastos, par ģimenes ārstu pietiekamību un kā notiek mediķu paaudžu maiņa.

Kā veicas ar jaunu ģimenes ārstu piesaistīšanu?

«Jauna ģimenes ārsta piesaiste, ja kāda no ģimenes ārstu praksēm izbeidz savu darbību, ir ļoti sarežģīts process. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv ir ģimenes ārstu gaidīšanas saraksts, Vidzemes nodaļai gaidīšanas sarakstā ir salīdzinoši maz ģimenes ārstu, kas gaida rindā uz kādu no Vidzemes reģiona teritorijām. Jau gadus desmit sadarbojamies ar pašvaldībām ģimenes ārstu piesaistē, pašvaldības pārstāvjus sadarbības sanāksmēs uzrunājot doties uz Latvijas Universitāti vai Rīgas Stradiņa universitāti un uzrunāt ģimenes medicīnas rezidentūras studentus nākotnē pēc rezidentūras beigšanas veidot ģimenes ārsta praksi Valmierā. Pašvaldības ar jaunajiem ārstiem parasti slēdz līgumus un nepieciešamības gadījumā apmaksā mācības rezidentūrā, un, beidzot mācības, ārsti atgriežas, lai uzsāktu savu ģimenes ārsta prakses darbību brīvajās prakses vietās.

Apvienojoties jaunajam Valmieras novadam, turpināsim ar to sadarboties un kopīgi piesaistīsim jaunos ģimenes ārstus gan pilsētā, gan arī lauku pagastos.»

Kā notiek mediķu paaudžu maiņa?

«Valmierā pēdējais gadījums, ko mēs zinām, bija 2019. gada 31. decembrī, kad darbu pārtrauca «Kauce Ruta – ģimenes ārsta prakse» – Bastiona ielā 24. Atreģistrētie pacienti ar 2020. gada 2. janvāri tika piereģistrēti pie «Vilcāne Anna – ģimenes ārsta prakse» (Vilcāne Anna) Bastiona ielā 24, kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Lai piereģistrētos, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz vienošanās divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Sīkāka informācija NVD Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālr. 64772301.

Tā ir paaudžu nomaiņa, kad iepriekšējais ģimenes ārsts dodas pensijā, laikus viņam jau ir jaunais ģimenes medicīnas rezidents otrajā vai trešajā studiju gadā, un viņi jau kopā kādu laiku pastrādā. Kad jaunais ģimenes ārsts iegūst sertifikātu, viņš pārņem šī ģimenes ārsta, kurš dodas pensijā, praksi. Tagad ir arī Eiropas Savienības projekti – kad iepriekšējais ģimenes ārsts dodas pensijā un jaunais ģimenes ārsts pārņem praksi, tad abu pušu pārstāvji saņem naudu no Eiropas Savienības projekta, viss tiek saskaņots caur Veselības ministriju.»

Liesma sazvanījās ar Vidzemes slimnīcas Personāla vadības daļas vadītāju SANITU KANDELI, lai uzzinātu, kā Vidzemes slimnīca piesaista jaunos ārstus.

«Mēs katru gadu sūtām informāciju Veselības ministrijai par to, kādi speciālisti būs nepieciešami Vidzemes slimnīcā nākamajā gadā. Ņemam vērā gan paaudžu nomaiņu, gan pakalpojumus, ko mēs plānojam ieviest vai kuru skaitu palielināt, gan arī citas prombūtnes, kas var būt saistītas ar bērnu kopšanu un tā tālāk. Protams, to visu mēs ņemam vērā un tad nosūtām informāciju Veselības ministrijai. Tālāk viņi, dalot šo budžetu rezidentūrai, ņem vērā, kam un kādus speciālistus nepieciešams piesaistīt. Ne vienmēr mēs varam dabūt tos speciālistus, ko esam prasījuši, jo, protams, tālāk rezidentūrā stājoties, jāņem vērā sekmes un rezidentūras vietas attiecīgās specialitātēs, tādēļ lielākā daļa jauno speciālistu ārsti rezidenti, ko esam prasījuši, tomēr mums tiek iedoti. Ja ne, tad mēs veidojam atbalstu un piesaistām maksas rezidentus jeb rezidentus, kuriem ir jāmaksā par šīm rezidentūras studijām, un mūsu atbalsts ir – apmaksājam rezidentūras studijas, savukārt pašvaldība viņiem maksā stipendiju par šo rezidentūras laiku, kamēr viņi vai nu rotācijas kārtībā iekļūst budžeta rezidentūrā, vai arī neiekļūst.

Protams, uz rezidentiem vai jaunajiem ārstiem attiecas viss labumu grozs, ko Vidzemes slimnīcā var piedāvāt, tās ir dažādas kompensācijas, prēmijas, apdrošināšanas polises, pluss vēl ir, ka mēs sadarbojamies ar «Valmieras namsaimnieku» saistībā ar jauno īres namu dzīvokļu, varētu teikt, izīrēšanu bez īres izsoles tiesībām jaunajiem speciālistiem, ja tas ir nepieciešams, tad mēs kā Valmieras uzņēmums varam piedāvāt šo dzīvokli tam, kuram tas ir nepieciešams. Patlaban kādi trīs četri speciālisti izmanto šo iespēju. Protams, īres maksas viņi maksā paši, bet mums kā Valmieras uzņēmumam nav jāpiedalās izsolē, mēs varam pieteikties rindā, ka mums ir nepieciešams speciālistam kāds dzīvoklis. Protams, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, tad dzīvoklis tiek atbrīvots.

Patlaban šajā īpašajā laikā ļoti cenšamies uzrunāt tos, kas var strādāt rotācijas cikla ietvaros. Rotācijas cikls nozīmē, ka pirmos divus gadus viņi mums skaitās rezidenti, bet viņiem mācības notiek tikai Rīgas lielajās universitāšu slimnīcās, mēs viņus redzam, tikai sākot no trešā gada. Līdz ar to trešā kursa rezidentus mēs jau patlaban mēģinām iesaistīt, un arī lielās slimnīcas to ir akceptējušas, ka tomēr darbaspēks mums ir vajadzīgs, un viņi nāk palīgā – katrs pēc savas profesijas attiecīgi iesaistās.»

SIGITA ALHIMOVIČA un SANITA KANDELE. Foto no personīgā arhīva

Kontaktinformācija iegūta no Nacionālā veselības dienesta pārstāves Sigitas  Alhimovičas.

Ģimenes ārsti – pamatprakses vietas un otrās prakses vietas

Ārstniecības iestādes nosaukums

Ārstniecība iestādes adrese

Šakare Anna - ģimenes ārsta prakse

"Ārsta māja", Ēveles pagasts, Valmieras novads, LV - 4712

Trikātas doktorāts, SIA

Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Valmieras novads, LV - 4731

Kravale Jolanta - ģimenes ārsta prakse

Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads LV - 4201

Pauniņš Aivars - ģimenes ārsta prakse

Stacijas iela 26, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

ŅINAS GAILĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, SIA

Brīvības iela 44, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

DH prakse, SIA

Ausekļa iela 25-29, Valmiera, Valmieras novads LV - 4201

I. RĀVIŅAS ĀRSTA PRAKSE, SIA

Stacijas iela 11, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

Grunte Inga - ģimenes ārsta prakse

Stacijas iela 11, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4202

Berga Rudīte - ģimenes ārsta prakse

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads LV - 4201

Krustiņa Dace - ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

Lasmane Māra - ģimenes ārsta prakse

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads LV4201

ĢIMENES ĀRSTA INTAS AUZIŅAS PRIVĀTPRAKSE, SIA

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

Vilcānes Annas - ģimenes ārsta prakse

Bastiona iela 24, Valmiera, Valmieras novads  LV - 4201

Plūme Anda - ģimenes ārsta un ginekologa, dzemdību speciālista prakse

Parka iela 16, Mazsalaca, Valmieras novads, LV - 4215

Mazsalacas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV - 4215

I. Ločmeles ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Valdemāra 26, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

B. Kalniņas ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Valdemāra 26, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

M. GRŪSLES ĀRSTA PRAKSE, SIA

Dārza iela iela 11, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

J.TRALMAKA UN A.TRALMAKAS ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Valdemāra iela 26, Rūjiena, Valmieras novads, LV- 4240

DOKTORĀTS "KALMES", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Kalmes", Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV – 4223

Saleniece Sarmīte - ģimenes ārsta prakse

"Pagastmāja", Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV – 4224

Kuzma Ilze - ģimenes ārsta prakse

Alejas iela 8, Kocēni, Valmieras novads, LV - 4220

Skujiņa Inese - ģimenes ārsta prakse

"Doktorāts", Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4244

KĀRVINS, SIA

Alejas iela 4a, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4232

Poikāne Guna – ģimenes ārsta prakse

Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV – 4219

ASAFREJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LV – 4219

Bērziņa Inga – ģimenes ārsta prakse

Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads LV - 4201

Mazsalacas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV – 4215

Mazsalacas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV – 4215

KĀRVINS, SIA

Stacijas iela, 26-2, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru