Vidzemes Augstskolā – jauns projekts

- 29.Marts, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Sadarbojoties ar Viļņas un Tartu universitātēm, Vidzemes Augstskolas pētnieki uzsāk Erasmus+ projektu par sociālo simulāciju lietojumu studiju procesā. Izmantojot projekta gaitā izstrādātos simulāciju scenārijus, paredzēts uzlabot studentu spējas risināt nestandarta situācijas, darboties nenoteiktības apstākļos, rast radošus risinājumus sarežģītās problēmsituācijās, savukārt docētāji projektā mācīsies par sociālo simulāciju veidošanu, īstenošanu, kā arī studentu prasmju un kompetenču vērtēšanu.

Sadarbība starp šo trīs Baltijas valstu augstākās izglītības iestāžu komunikācijas un mediju studiju programmu docētājiem un pētniekiem izveidojusies vairāku gadu laikā, kopā īstenojot dažādus projektus. Vidzemes Augstskola iniciēja šo projektu, lai sniegtu iespēju augstskolas docētājiem iesaistīties profesionālajā pilnveidē, kā arī pieredzes apmaiņā ar ārvalstu augstskolu mācībspēkiem. Eiropas Komisija iepriekš atzinusi, ka Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolās docētāji ļoti maz laika var veltīt pedagoģisko prasmju attīstībai, kas rada riskus, ka studijās netiek pilnvērtīgi integrētas tādas mācīšanās metodes, kas sekmē studenta aktīvu iesaistīšanos studiju procesā.

Vidzemes Augstskolas docente un pētniece Vineta Silkāne stāsta, ka simulācijas ir dinamiskas un kompleksas reālai dzīvei līdzīgas situācijas, un to mērķis ir dot iespēju dalībniekiem gūt daudzveidīgu pieredzi, likt lietā savas zināšanas un prasmes, mijiedarboties ar citiem dalībniekiem un īstenot kādu lomu.

21. un 22. martā notika projekta partneru pirmā tikšanās. Nākamais projekta pasākums ir docētāju praktiskais treniņš sociālo simulāciju veidošanā, kas notiks jūlija sākumā Tartu.

Projekta laikā, sākot no 2019. gada jūlija, notiks virkne docētāju profesionālās pilnveides pasākumu, tiks izstrādāti metodiskie materiāli sociālo simulāciju izmantošanai augstākajā izglītībā, kā arī izveidots prototips virtuālās realitātes risinājumos balstītas interaktīvas digitālās mācīšanās platformai.

Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju apraksti, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Vairāk par projektu: http://va.lv/lv/zinatne/projekti.

PROJEKTA PARTNERU tikšanās Tartu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru