Vidzemes plānošanas reģions piedalās Baltijas jūras valstu reģionu rezolūcijas sagatavošanā

- 3.Oktobris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

18. septembrī Klaipēdā (Lietuvā) tika organizēta Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas (BSSSC)* valdes sēde, kurā Latviju pārstāvēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes loceklis, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums un VPR Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne.

Izskatāmo jautājumu vidū bija arī BSSSC ikgadējās konferences rezolūcijas teksta apstiprināšana, kas būs nozīmīgs dokuments nākamā plānošanas perioda mērķu un prioritāšu definēšanai.

Rezolūcija uzskatāma par Baltijas jūras valstu reģionu definētu nostāju vairākos reģionu attīstībai svarīgos jautājumos, tāpēc ir būtiski, ka valstu reģioni tiek iesaistīti arī dokumenta sagatavošanā, t.sk. Vidzemes plānošanas reģions.

Ņemot vērā gan pastāvošos apdraudējumus Eiropas integritātei, gan Kohēzijas politikas ieguldījumu Eiropas Savienības (ES) kopīgo mērķu sasniegšanā, rezolūcija aicina ES dalībvalstis nesamazināt teritoriālās sadarbības programmu daļu ES daudzgadu finanšu shēmā.

Pārskatot ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam, BSSSC valde mudina gan ES dalībvalstis, gan arī Eiropas Komisiju vairāk iesaistīt vietējā un reģionālā līmeņa varu attiecīgo politikas jomu un horizontālo darbību pārvaldībā.

Papildus kā nozīmīga iesaistītā puse nosaukti jaunieši, kuriem piešķirts īpašs statuss diskusijās par Baltijas jūras reģiona šodienu un attīstības iespējām nākotnē. BSSSC valde atzinīgi novērtējusi Baltijas jauniešu deklarāciju, kas tika apstiprināta 2019. gada jūnijā Gdaņskā.

Vienlaikus jāatzīst, ka jauniešu lomas stiprināšana ilgtspējīgas nākotnes veidošanā sasaucas ar VPR iniciatīvu kopā ar citu Baltijas jūras valstu organizācijām veidot jauniešu bioekonomikas padomi. Šobrīd plānots jauniešus iesaistīt bioekonomikas nozares attīstības meklējumos, tādējādi uzsverot konkrētās sabiedrības grupas nozīmi ilgtspējas nodrošināšanā, bet nākotnē tiks aktualizēti arī citi jautājumi.

Jāpiemin, ka sagatavotajā rezolūcijā stingri pausta nostāja attiecībā uz 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (starptautiski pazīstami kā Sustainable Development Goals (SDG)), aicinot tos integrēt visu līmeņu politikas jomās Eiropā un Baltijas jūras reģionā it īpaši. Tāpat rezolūcijā norādīts, ka ļoti būtiski ir stimulēt iespējas mācīties citam no cita un dalīties ar labajām praksēm un zināšanām.

*BSSSC ir politiska organizācija un Baltijas jūras reģiona valstu padomes reģionālais partneris, kas veicina un atbalsta Baltijas jūras valstu reģionu intereses, piemēram, sadarbojas ar valstu valdībām, ES iestādēm un interešu grupām – valdību organizācijas. BSSSC piedalās politikas dokumentu izstrādē, iesaistās dialogos ar politikas veidotājiem.

KLAIPĒDA, 2019. Darbs pie BSSSC ikgadējās konferences rezolūcijas izstrādes. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru