Vietējo startam un atbalstam

- 25.Oktobris, 2023
PROJEKTS
Laikrakstā

Biedrība «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» jau vairāku gadu garumā atbalsta vietējos, pārsvarā mazos uzņēmējus, kas vēlas savu uzņēmumu vai nu veidot, vai mainīt, paplašinot darbības jomas, vai jau esošo attīstīt. Viens no finanšu atbalstiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, kā arī sabiedriskā labuma iniciatīvu realizēšanai ir Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums lauku attīstībai – LEADER.

Biedrība koordinē, administrē un uzrauga LEADER finansētos projektus uzņēmējdarbības atbalsta un sabiedriskā labuma jomās 16 administratīvās teritorijās, no kurām astoņas atrodas Valmieras novadā, bet pārējās ir Valkas un arī daļā Smiltenes novada.

Vecais beidzas, bet jaunais sāksies

Šajā rudenī tika izsludināta devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)» apakšpasākumā «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju», piedāvājot apgūt vēl 63 tūkstošus eiro līdzekļu, tad esošais LEADER plānošanas periods noslēdzas, bet jaunas iespējas būs priekšā nākamajā finanšu periodā un projektu konkursos.

«Biedrībai pats svarīgākais jaunums – mēs aizstāvējām stratēģijas jaunajam finanšu periodam. Stratēģijas prezentējām un gaidām lēmumu. Ceram, ka varēsim pretendēt uz jaunā finanšu perioda līdzekļiem, uz jaunā perioda LEADER naudu. Pirms prezentēt mūsu redzējumu, tikāmies ar aktīvajiem iedzīvotājiem, runājām ar uzņēmējiem, skatījām paveikto un ieceres viņu uzņēmumos uz vietas, ņēmām vērā priekšlikumus. Galvenie atbalsta virzieni būs tie paši: uzņēmējdarbības attīstība un dzīves vides kvalitātes uzlabošana. Mēs esam priecīgi par to, ka cilvēki vēlas strādāt. Valmieras apkārtnē ierasti rosība ir lielāka, bet aktuālāks jautājums, kā motivēt savai uzņēmējdarbībai, ir citos novados, kas tuvāk pierobežai. Tur jāpriecājas par katru ideju, jaunām iespējām. Visvairāk jau mums patīk uz inovācijām vērstais redzējums, bet, ja arī šis moments ir zemāk, tad vienalga gandarījums, ja darbīgi ļaudis atrod savas nišas un tajās darbojas,» tā biedrības «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» administratīvā vadītāja DAGNIJA ŪDRE. Viņa vērtēja līdz šim paveikto un to, kas jāizdara tuvākajā laikā.

Sešas ieceres un vajadzības

«Oktobra vidū noslēdzās projektu konkurss, un piedāvājām pēdējā posmā iegūt vēl 63 tūkstošus eiro. Summa nav liela, bet tika iesniegti seši projekta pieteikumi: pieci no Valmieras novada, viens no Smiltenes novada. Pieteikumi ir atdoti vērtēšanas komisijai, bet ko varu pateikt: tie nav lielie projekti, jo lielajiem vajag vairāk līdzekļu, tādi arī realizējami ilgtermiņā, piemēram, būvniecības projekti. Šie projekta pieteikumi ir nelielāki apmērā, ir mums arī uzņēmēji, kas aktīvi izmanto iespēju, piesakās LEADER finansējumam atkārtoti. Mērķis? Attīstīt aizsākto, realizēt jaunu ideju. Te gan varu teikt, ka pērn un šajā gadā vērojam – uzņēmēji ir piesardzīgi, ļoti piesardzīgi izvēlēs, un tas jāsaprot: apstākļi, cenu kāpums, procentu likmju kāpums, bet no otras puses – mūsu projektos gūtais finansējums ir atbalsts, piemēram, tehnoloģiju attīstīšanai,» stāstīja Dagnija Ūdre.

Pēdējā projektu konkursā ir pieteikumi no Strenčiem, Plāņiem, Kauguru pagasta, divi no Trikātas pagasta un Gaujienas puses.

«Mēs cenšamies arī iesācējus, nelielos ražotājus atbalstīt. Mums piesakās arī cilvēki, kas nav vēl nekādu uzņēmumu dibinājuši, bet viņi plāno, iesniedz projektus, un, ja idejas apstiprina, tad viņi var sākt, ir atspēriena punkts,» uzsvēra Dagnija Ūdre, piebilstot, ka konkretizēt nupat pieteikto projektu saturu būtu pārdroši, jo finansējums ideju realizēšanai vēl nav piešķirts, bet pēdējā gada laikā pērnā konkursa dalībnieki jau tikuši pie rezultāta. Par tiem ar prieku stāsta un lepojas «Lauku partnerībā ZIEMEĻGAUJA».

Skalda malku, liek kupolu un zviļņus

«Dažus atbalstītus un jau realizētus projektus minēšu, jo par paveikto ir gandarījums, redzu, ka sabiedrība pakalpojumus, iespējas jau izmanto. Sava un labiekārtota peldvieta tagad ir Sedas pilsētas iedzīvotājiem. Bijušais grants ieguves karjers tika izkopts. Tas bija aizaudzis, bet tagad tur iekārtota peldvieta, uzlikti atpūtas krēsli. Tā bija Valmieras novada pašvaldības iniciatīva. Cita, kas arī sekmējusies, ir Strenču parka labiekārtošana. Darbs mērķtiecīgi ir turpinājies un vieta pašā pilsētas centrā ir sakārtota, labiekārtota. Pēdējā laikā populāra ir pirts kublu iegāde, un tā var būt arī kā uzņēmējdarbība, pakalpojuma sniegšana. Kauguru pagastā Marija Melngārša pieteica šādu ideju un realizēja. Tāpat ļoti interesanti tūrisma uzņēmējdarbībā ir paraudzīties uz to, kas sekmējies individuālajam komersantam «Man BurtNieks». Projektā tika piesaistīts finansējums pārvietojamā tirdzniecības vagoniņa iegādei un, plānojot atpūtas pasākumu organizēšanu, tika atbalstīta arī ideja par speciālas nojumes uzstādīšanu,» stāstīja Dagnija Ūdre, pārlapojot novadā notikušo pasākumu afišu un norādot, ka īpašajā nojumē jau notiek saviesīgi pasākumi, tikšanās, bet treileris, kurā tiek gatavots svaigs ēdiens un uzkodas, piestāj pilsētu un novadu svētkos.

«Atkārtota interese par LEADER finansiālu atbalstu? Trikātas pagasta zemnieku saimniecība «Cīruļkalns» pērn un šajā gadā startē ar projekta pieteikumu. Pērn viņi iegādājās malkas skaldītāju, attīstot jaunu pakalpojumu, jo pamatā tā ir lauksaimniecības saimniecība, nodarbojas ar graudkopību, un šogad saimniecība vēlas malkas sastrādei iegādāties vēl kādu tehnoloģiju, kas šo uzņēmējdarbības virzienu stiprinātu. Trikāta vispār ir rosīga, un turam īkšķus, lai viss izdodas viņiem un citiem,» tā Dagnija Ūdre, bet, taujāta, vai ir kāds projekts, kāda vieta, kas attīstīta, pateicoties «Lauku partnerībā ZIEMEĻGAUJA» iesniegtajiem projektiem, iegūtajam LEADER atbalstam, biedrības pārstāve min kādu sākotnēji šķietami pārdrošu ideju, kuru apņēmusies realizēt jauna sieviete.

«Valkas pagastā Vijciemā ir tapis dizaina viesu nams. Agneta Kīta ir sieviete no Valmieras, kas Vijciema medību pilij ir devusi otro dzīvi. Viņa ir radījusi unikālu tūrisma objektu, ko sauc «Bergvilla». Sāka atjaunot mednieku pili, tad bija projekts būvniecībai, bet vēlāk jau radoši tika attīstīti pakalpojumi, pat spa procedūras tur pieejamas. Ļoti interesanta ideja, projekts, un mēs teiktu – pat galīgi traka ideja, bet ļoti labs rezultāts,» vērtēja pieredzējusī speciāliste un vēl pieminēja, ka otra spēcīga iecere, kas realizēta, ir sidra ražotne Ērģemē. No nekā tapusi plaša ražotne, arī labs darba devējs «Mūrbūdu sidrs».

Bez LEADER ir nelieli konkursi, kad «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» piedāvā līdzekļus pasākumu norisei.

«Summa nav liela – 150 eiro, bet līdzekļiem var pieteikties biedrības, lai aktivizētu savu darbu un saņemtu atbalstu dažādu pasākumu norisei. Ir aktīvas biedrības, kas šo iespēju izmanto. Šogad aktīvas bijušas arī iedzīvotāju grupas, draudzes. Ja paskatos pasākumu plānā, tad oktobrī baznīcās notikuši koncerti, kur piedalījušies Strenču mūzikas skolas audzēkņi. Šādi koncerti bijuši gan Ēveles, gan Trikātas baznīcā, kur svinēti Ražas svētki. LEADER finansējums ir tāds smaguma centrs vērienīgākiem projektiem, attīstības iecerēm, bet mazāki projekti, pasākumu norise ir ļoti svarīgi vietējai sabiedrībai, vietējai kopienai,» tā Dagnija Ūdre, mudinot sadarbībai ar «Lauku partnerību ZIEMEĻGAUJA» arī turpmāk.

NO IDEJAS līdz unikālam tūrisma objektam. Ar LEADER atbalstu soli pa solim atjaunots un pilnveidots dizaina viesu nams «Bergervilla» Vijciemā.

 

 

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta «Rakstu sērija – MĒS PAŠI» saturu atbild projekta īstenotāja SIA «Imanta info».Projekta Nr. 2023.LV/RMA/03

#SIF_MAF2023


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru