Virs galvas man ir zila debess…

- 6.Septembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Ir atkal sācies jauns mācību gads, bet vēl vasaras izskaņā skolotāji apzināja savus audzēkņus – absolventus, lai uzzinātu, kādās izglītības iestādēs viņi turpinās apgūt dažādas zinības. Savukārt augstskolu pārstāvji izteiks savu rezumējumu par jauno studentu sagatavotību studijām.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (VPVĢ) jauno mācību gadu uzsāk ar jaunu statusu, pilnīgu atgriešanos skaisti renovētajās telpās un Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pateicību skolotājiem par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu studijām.

Par saņemto pateicību uz sarunu aicināju ģimnāzijas absolventus, zinošus un erudītus jauniešus, dižos ģeogrāfus, studentus Artūru Ķelpi un Miku Dāvi Liepiņu.

Artūrs Ķelpe ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas 2. kursa students: «Vēlētos pateikt lielu paldies savai skolai – Valmieras Pārgaujas (nu jau arī Valsts) ģimnāzijai. Uzskatu, ka pats galvenais, ko ieguvu no savas skolas, ir ievirze doties ceļā, uz kura šobrīd esmu. Uzsākot studiju 2. kursu, esmu pārliecināts, ka atrodos īstajā vietā un starp īstajiem cilvēkiem. Sēžot lekcijās, var ļoti labi just ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā iegūtās zināšanas, kas pamatīgi atvieglo mācību procesu. Aizejot mājās pēc lekcijām, nav jāpavada laiks, papildus mācoties, jo liela daļa no pirmā kursa tēmām tika izņemtas jau vidusskolā.  Milzīgs paldies skolotājiem, kuri motivēja un atbalstīja visās olimpiādēs un konkursos.»

Savukārt Mikus Dāvis Liepiņš ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības programmas 4. kursa students un no šī mācību gada arī ģeogrāfijas skolotājs VPVĢ. «Uzskatu, ka LU izteiktā pateicība Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotājiem ir rezultāts ilgstošam, mērķtiecīgam darbam un kopējai skolas vīzijai par to, kā rosināt interesi, attīstīt radošumu, strādāt komandā, pieņemt inovācijas un savlaicīgi rosināt katra skolēna karjeras iespējas.

Loģika, erudīcija un papildu zināšanas kā no eksaktajiem, tā humanitārajiem mācību priekšmetiem – šādi es varētu raksturot veiksmes formulu veiksmīgam startam kādā no Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībām vai ģeogrāfijas olimpiādēs, kur godalgoto vietu sarakstos bieži redzami tieši mūsu skolas skolēnu vārdi. Mums vajadzētu būt gandarītiem, ka tieši VPVĢ skolēni ir apveltīti ar iepriekš minētajām spējām un ka daļa no viņiem savu karjeru izvēlas saistīt tieši ar šo zinātni. Vēlamies kliedēt mītus, ka ar šāda novirziena izglītību būtu šauras karjeras iespējas, vai to, ka pamatzināšanas aprobežojas tikai ar ģeogrāfiskās kartes vai iežu un minerālu zināšanām. Nenoliedzami, skolā iegūtās zināšanas noder arī citu nozaru lauciņos, piemēram, savas ģeogrāfijas priekšzināšanas varēju izmantot, piemēram, ģeodēzijas un ģeotehnikas kursu apguvei.

Dzīves notikumi un dažādu apstākļu sakritības mūs likumsakarīgi noved tieši tur, kur tagad esam, tādēļ ceru, ka šī pateicība būs kā stimuls šajā izglītības reformu laikā saglabāt ieturēto kursu un virzīties pretim jaunām virsotnēm.»

Virs galvas man ir zila debess – tās ir rindas no ģeogrāfu himnas, un lai šie vārdi ir kā ceļš ikdienas darbam skolotājiem un studentiem.

JAUNAIS ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJS un VPVĢ absolvents Mikus Dāvis Liepiņš ar LU saņemto pateicību mācību iestādei. Sandras Gredzenas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru