VPVĢ ar ViA atbalstu filmē stundas skolēniem

- 22.Aprīlis, 2020
Izglītība
Laikrakstā

Mācoties attālināti, pedagogi meklē aizvien jaunas metodes, kā zināšanas veiksmīgāk nodot skolēniem. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija izmanto Vidzemes Augstskolas (ViA) sniegto tehnoloģisko atbalstu un filmē dažas no eksakto priekšmetu stundām, lai jauniešiem vieglāk būtu saprast mācību vielu.

Kā Liesmu informēja Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jomā Arta Pūgule-Ignate, vairāki eksakto priekšmetu – ķīmijas, matemātikas, bioloģijas – skolotāji ir izmēģinājuši šo iespēju – filmēt savas stundas, ko vēlāk viņi ievieto Google Classroom, lai tas būtu pieejams skolēniem. «Es sazinājos ar Vidzemes Augstskolu, un viņi labprāt piekrita mums palīdzēt. Mēs apzinājām skolotājus, kuriem ir vēlme to darīt un kuri ir gatavi to darīt,» tā Arta Pūgule-Ignate. Arī šonedēļ turpinās sadarbība, daļēji stundas filmējot ģimnāzijas laboratorijā, lai ķīmijas skolotājiem nebūtu jāpārnes aprīkojums un viņi skolēniem varētu demonstrēt eksperimentus.

«Filmētas tiek tēmas, kuras pēc skolotāja ieskatiem skolēniem patstāvīgi apgūt ir grūtāk, kur vajag skolotāja lielāku klātbūtni, un tas bieži vien vairāk ir nepieciešams tieši eksaktajos priekšmetos. Humanitāros priekšmetos, kur bērniem vairāk ir jālasa un jāizsaka savs viedoklis, jāanalizē izlasītā informācija, skolēni strādā daudz patstāvīgāk, bet eksaktajos priekšmetos tēmas mainās, nepieciešams apgūt arvien jaunas zināšanas un prasmes, tāpēc attālinātā veidā to ir sarežģīti gan pasniegt, gan apgūt,» tā Arta Pūgule-Ignate.

Pedagogiem vairāk nekā jebkad ir jāpārdomā, lai uzdevumi un stāstījums būtu skolēniem saprotams, jo video tiek filmēts un vēlāk atskaņots, protams, skolēni var vērsties ar saviem jautājumiem pie skolotāja, bet tas nav tik operatīvi kā klātienes stundās. «Gan no bērniem, gan vecākiem ir pozitīvas atsauksmes par šīm stundām,» min Arta Pūgule-Ignate. Viņa uzsver, ka izveidotie video būs noderīgi arī tad, kad attālinātās mācīšanās process beigsies, lai skolēni var turpināt sekot līdzi mācībām, piemēram, kad skolēns būs saslimis vai sportistiem būs jādodas uz treniņnometnēm.

«Skolotājiem tā arī ir jauna pieredze. Viņi jūtas gandarīti, arī viņi šajā procesā ļoti daudz mācās, piemēram, šādi pasniegt stundas – filmējot. Ikdienā, protams, arī skolotājs plāno stundu, bet tas ir daudz ierastāks process, bet šāda stundu plānošana un sagatavošana, ievietošana Google Classroom, īpaši pirmajās nedēļās prasīja ļoti daudz laika un pacietības. Viss bija vēlreiz vairākkārt jāpārdomā, lai tas bērnam būtu saprotams bez skolotāja. Tas ir papildu stress visās trijās pusēs – gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem,» stāsta Arta Pūgule-Ignate. Viņa min, ka šajā laikā īpaši svarīga ir komunikācija starp skolu, bērniem un vecākiem – pārrunāt neskaidrības, ja tādas rodas, lai visas trīs puses saprastu un uzticētos cita citai. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija ļoti novērtē šo iespēju sadarboties ar ViA, kuras pieredze ir īpaši noderīga šajā laikā.

ViA SNIEDZ TEHNISKO ATBALSTU Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagogam Kārlim Krastiņam, kurš attālināti vada ķīmijas stundu 8. klasei. Šoreiz skolēni mācās par skābēm. Foto no ViA arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru