ZAAO – apritē jau 25 gadus!

- 28.Novembris, 2023
Uzņemējdarbība
Laikrakstā

Šogad novembrī aprit 25 gadi, kopš 1998. gadā, spējot savstarpēji vienoties par kopīgiem mērķiem, teju 90 pašvaldības Vidzemē pavisam unikālā veidā izveidoja SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija jeb saīsināti un jau pierasti SIA ZAAO. Uzņēmumu reģistrā uzņēmējsabiedrība tika reģistrēta 1998. gada 20. novembrī.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis atskatās uz pirmsākumiem: «Izveidot šādu uzņēmumu varēja tikai spilgtas personības ar tālredzīgu skatījumu, apveltītas ar izcilu mērķtiecību un vēlmi izveidot modernu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Viens no viņiem ir Aivars Sirmais! Bez viņa neatlaidības, darba spējām un vieduma nebūtu ZAAO, grūti iztēloties, kas un kādā veidā šodien apsaimniekotu atkritumus Vidzemē.»

ZAAO attīstības gadu gaitā galvenās vērtības vienmēr bijušas sadarbība, profesionalitāte, mērķtiecība, lojalitāte, atbildīgums un attīstība. Tās palīdzējušas pārvarēt gan krīzes, gan jaunā gadsimta tehnoloģiskos izaicinājumus. Tāpēc reģionālais atkritumu apsaimniekotājs ZAAO var lepoties ar stabilu kolektīvu, kurā vidēji strādā 180 darbinieki.

Uz aizvadīto laiku uzņēmuma darbā atskatās ZAAO pirmais valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: «Šo 25 gadu laikā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā ir izveidota moderna, reģionāla atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Šodien katrs iedzīvotājs un juridiskā persona saņem kompleksus, konkrētām vajadzībām pielāgotus pakalpojumus, sākot ar dažāda veida atkritumu savākšanu un beidzot ar to pārstrādi vai arī, ja pārstrāde nav iespējama, noglabāšanu. Visu procesu īstenošanu nodrošina kvalitatīvs aprīkojums: modernas automašīnas un plašs konteineru parks. Būtiski, ka ZAAO pakalpojums ir pieejams gan pilsētās, gan lauku viensētās. Visā reģionā vienlīdz labi funkcionē izlietotā iepakojuma dalītās vākšanas sistēma, lielu ieguldījumu resursu atguvē nodrošina sazarotais EKO laukumu tīkls. Izveidots aprites ekonomikas centrs Daibe, kas tiek attīstīts un modernizēts, ejot kopsolī un dažkārt pat apsteidzot nozares prasības gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī.»

Sagaidot uzņēmuma 25. gadadienu, ZAAO ir publiski privāta astoņu pašvaldību – Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadu – kapitālsabiedrība. Tā sniedz pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Saviem klientiem ZAAO nodrošina 19 ērti pieejamus EKO laukumus, to skaitu plānots palielināt. Tikai pēdējo divu gadu laikā ZAAO aprites ekonomikas centrā Daibe tiek īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 miljoni eiro. Ir izbūvēts pārstrādei paredzēto materiālu uzglabāšanas laukums, poligona tehnikas novietošanas laukums, jau ceturtā atkritumu krātuve un uzstādītas atkritumu notekūdeņu – infiltrāta – attīrīšanas iekārtas. Noslēgumam tuvojas nozīmīgākā un lielākā būvprojekta ZAAO vēsturē – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas Daibe – būvniecība. Lai veicinātu atkritumu pārstrādi, līdz šā gada beigām plānots pabeigt darbus arī pie ražošanas ēkas, kas poligonā top sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.

Uzsākts darbs pie Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas centra izveides Valmierā, Dzelzceļa ielā 5. Plānots, ka tas savu darbību uzsāks 2026. gada sākumā.

Gandarīts par jau paveikto un ar cerīgu skatu nākotnē raugās ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: «Mēs lepojamies ar sasniegto un vienlaikus arī saprotam, ka apstāties nevaram, jo pasaule mainās. Mūsu darbā ienākušas jaunas tehnoloģijas, arī mākslīgais intelekts vairs nav nākotnes projekts, tā ir realitāte šodien, kas ikdienu dara daudz straujāku. Mums ir jāizmanto šis laiks un iespējas, lai sasniegtu aizvien augstāku efektivitāti. ZAAO izaugsmes pamatā ir cilvēks. Kamēr mēs ticēsim paši sev, savai komandai un saviem sadarbības partneriem, tikmēr mēs būsim, darīsim un attīstīsimies, lai nodrošinātu ilgtspējīgu vidi nākamajām paaudzēm!»

MODERNĀKAS UN JAUDĪGĀKAS. Tādas šobrīd atkritumu noglabāšanas poligonā Daibe ir jaunās atkritumu notekūdeņu – infiltrāta – attīrīšanas iekārtas.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru