ZAAO par prioritāti izvēlas klientu

- 12.Marts, 2024
Uzņemējdarbība
Laikrakstā

Kā zināms, SIA ZAAO sadarbībā ar astoņiem partneriem no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes 2022. gada beigās uzsāka vērienīgu Eiropas Savienības starpreģionu inovāciju investīciju instrumenta projektu Atbalsts transportā izmantojamās zaļā ūdeņraža enerģijas vērtību ķēdes reģionālai attīstībai Igaunijā un Latvijā. Tomēr, analizējot projekta gaitā radušos izaicinājumus, uzņēmums ZAAO pieņēmis lēmumu pārskatīt dalību projektā.

Iepriekšminētā Eiropas Savienības projekta mērķis ir izveidot maza mēroga zaļā ūdeņraža ražotni Tartu reģionā, izmantojot saules ģenerēto elektrību, kā arī izveidot zaļā ūdeņraža uzpildes staciju un praktiski testēt zaļā ūdeņraža transportēšanas iespējas pa autoceļiem Latvijā un Igaunijā, lai zaļo ūdeņradi kā degvielas avotu varētu izmantot speciāli pielāgotu auto darbināšanai.

Šī iniciatīva tika uzsākta, lai veicinātu videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku transporta sektoru, kā arī piedāvātu ZAAO klientiem jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus. Ņemot vērā Eiropas Savienības atveseļošanas plānu, kurā ūdeņradis tiek uzsvērts kā viena no nozīmīgākajām jomām pārejai uz tīru enerģiju, šis projekts uzņēmumam tobrīd – 2022. gadā – likās likumsakarīgs solis.

Tomēr, izvērtējot piedāvājumu, viena ar ūdeņradi darbināma atkritumu vedēja iegādes cena ir no 760 tūkstošiem līdz 1,1037 miljoniem eiro. Nomas maksa – no 23000 līdz 27319 eiro mēnesī. Ūdeņraža degvielas izmaksas par vienu kilogramu sastāda no 20,6 līdz 21 eiro. Ekspluatācijas izmaksas pieaugtu līdz pat 201 tūkstotim eiro 18 mēnešu laikā, kas veidotu 260 – 300% sadārdzinājumu, salīdzinot ar saspiestās dabasgāzes jeb CNG automašīnām. Līdz ar to iepirkumā piedāvātās augstās izmaksas, kas saistītas ar ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu un uzturēšanu, radītu nesamērīgu cenu pieaugumu uzņēmuma ZAAO pakalpojumiem, iedzīvotāji nespētu segt šādas inovācijas radītās papildu izmaksas. Uzņēmuma prioritāte ir nodrošināt ilgtspējīgus un pieejamus pakalpojumus saviem klientiem.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver skaidras valsts politikas nepieciešamību turpmākajā uzņēmuma attieksmē pret zaļā ūdeņraža projektu: «Lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos siltumnīcefekta gāzu jeb SEG samazinājuma mērķus transporta sektorā, ir svarīgi, lai valsts izstrādātu skaidru politiku par enerģijas avotu izvēli transportā. Ir jānosaka, kuram enerģijas avotam – elektrībai, biometānam vai ūdeņradim – tiks dota priekšroka un sniegts atbalsts. Lai arī mēs atzīstam ūdeņraža tehnoloģiju potenciālu, uzskatām, ka ir svarīgi pievērsties integrētai pieejai valsts līmenī, izskatot, kurš no tiem piemērotāks Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.»

Uzņēmums ZAAO pateicas visiem projekta dalībniekiem, partneriem un interesentiem par ieguldījumu, atbalstu un izpratni. ZAAO turpinās meklēt inovatīvus un efektīvus risinājumus, kas atbilst klientu vajadzībām un iespējām, vienlaikus cenšoties samazināt savas darbības ietekmi uz vidi.

ZAĻAIS ŪDEŅRADIS – PAGAIDĀM PĀRĀK DĀRGS PRIEKS. Kamēr viens atkritumu vedējs auto ar ūdeņraža dzinēju maksā apmēram miljonu eiro, ZAAO prioritāte būs nevis zaļums par katru cenu, bet gan klientu finansiālās iespējas norēķināties par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Publicitātes foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru