Zilākalna ūdenstornis nu būs iecelts saulītē

- 27.Februāris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kocēnu novada pašvaldības dome, izvēloties iesaistīties Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā projektā par industriālā mantojuma saglabāšanu, pirmām kārtām iedomājusies par Zilākalna dzelzceļu, tā tiltiem un ūdenstorni, kas ilgstoši stāv pamests.  Ja tuvākajā laikā tam nepievērstos, tornis, iespējams, būtu jānojauc, taču ēka ir arhitektoniski vērtīga, tāpēc pašvaldība uzskatījusi, ka tā jāsaglabā. Projektā iegūtais finansējums pavēra iespēju sakārtot gan torni, gan radīt ko jaunu, papildinot Zilo kalnu kā tūrisma objektu.

«Pašvaldībai ir pienākums sakārtot un uzturēt infrastruktūras objektus tādā kvalitātē, lai tie būtu saistoši ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem, vienlaikus radot vidi uzņēmējdarbības attīstībai, konkrētajā gadījumā tā ir iespēja ar papildu aktivitātēm sniegt atbalstu tieši mūsu tūrisma uzņēmējiem, kuri darbojas ēdināšanas un tirdzniecības jomā. Kocēnu novads kopumā ir ļoti bagātīgi apveltīts ar interesantiem dabas objektiem un kultūrvēsturisko mantojumu, un arī Zilaiskalns ir pelnījis, lai interesantais tiktu pamanīts arī šajā pagastā, kas pie tam ir pa ceļam uz Dikļiem, kur ir ļoti daudz kultūrvēstures un tūrisma objektu,» izvēli pamato novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece EVIJA NAGLE. «Ne mazāk svarīgi ir radīt pievilcīgu vidi pašiem Zilākalna iedzīvotājiem. Zilais kalns ir svētvieta, enerģijas smelšanās vieta, un jau gadiem to cilvēki izmanto pastaigām, atpūtai, taču ar informatīvo nodrošinājumu un aktivitātēm tas diemžēl nav pārbagāts.»

Lai nonāktu pie izvēlētā mērķa, tika meklētas iespējas piesaistīt finansējumu. Lai tas veiksmīgāk izdotos, plānotie darbi sadalīti divās daļās. Pirmā un fundamentālākā — būvniecības daļa, paredzot atjaunot pašu torni un uzbūvēt piebūvi, kurā būs izvietota ekspozīcija, tiks īstenota, piesaistot LEADER programmas finansējumu. Otras projekta daļas, kas realizēsies ar pašvaldības partnera — Vidzemes plānošanas reģiona — atbalstu, uzdevums būs gan pašā tornī, gan jaunajā piebūvē izvietot muzeja saturisko daļu. Abas projekta daļas saturiski ir cieši saistītas.

ZILĀKALNA ŪDENSTORNIS šovasar pārtaps mūsdienīgā tūrisma objektā.

PIEBŪVE, kurā izvietosies pamata ekspozīcija. Projekta vizualizācija


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru