95. kods - kursi profesionālās transportlīdzekļu kategorijas iegūšanai

10.Jūnijs, 2019
Dzīvesstils
Portālā

Transportlīdzekļu vadītāji, kuru ikdiena ir saistīta ar komerciālajiem pārvadājumiem, saskaras ar nepieciešamību periodiski paaugstināt profesionālo vadītāja kvalifikāciju, iegūstot 95. koda sertifikātu. Attiecīgi, autoskolām nereti nākas skaidrot ne tikai to, kas ir 95. kods un kā to iegūt, bet arī 95. koda periodisko apmācību nepieciešamību. Lai atvieglotu profesionālās transportlīdzekļu kategorijas iegūšanu, autoskola Einšteins ir sagatavojusi ceļvedi 95. koda iegūšanai, sniedzot atbildes uz transportlīdzekļu vadītāju visbiežāk interesējošajiem jautājumiem!

Kas ir 95. kods?

95. kods ir profesionālā transportlīdzekļu vadītāju kategorija, kuras uzdevums ir paaugstināt šo vadītāju kvalifikāciju, vienlaikus nodalot profesionālos un neprofesionālos C un D kategorijas transportlīdzekļu vadītājus. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK, kas nosaka profesionālās transportlīdzekļu kategorijas iegūšanu, attiecas gan uz Eiropas Savienības pilsoņiem, gan trešo valstu pilsoņiem, kas strādā Eiropas Savienībā reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem. Attiecīgi, 95. koda sertifikāts nepieciešams transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nodarbojas ar komercpārvadājumiem. Turklāt profesionālā kvalifikācija ir jāatjauno regulāri, ik pēc pieciem gadiem, veicot periodisko apmācību 95. koda sertifikāta saņemšanai.

95. kods kursi – periodiskā apmācība un sākotnējās profesionālās kvalifikācijas iegūšana

95. koda iegūšana tiek iedalīta periodiskajā apmācība un sākotnējā profesionālajā kvalifikācijā. 95. koda periodiskā apmācība attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem ar profesionālo kvalifikāciju, ko nepieciešams atjaunot reizi piecos gados, kā arī uz transportlīdzekļu vadītājiem, kuri D kategorijas kvalifikāciju ieguva līdz 2008. gada 10. septembrim vai C kategorijas kvalifikāciju līdz 2009. gada 10. septembrim. Piemēram, autovadītājam ar 2001. gadā iegūtu C1 kategorijas kvalifikāciju, lai iegūtu 95. koda sertifikātu, ir jānokārto tikai periodiskā apmācība.

Savukārt transportlīdzekļu vadītājiem, kuri D1E, D, DE kategoriju kvalifikāciju ieguvuši no 2008.gada 10. septembra vai C1, C1E, C, CE kategoriju no 2009. gada 10.septembra, lai iegūtu 95. koda sertifikātu, ir jākārto atbilstošās kategorijas CSDD teorijas un braukšanas eksāmens. Piemēram, ja autovadītājs ar 2011. gadā iegūtu C kategorijas kvalifikāciju vēlas nodarboties ar komerciālajiem pārvadājumiem, tad autovadītājam 95. koda iegūšanai jākārto gan CSDD teorijas, gan braukšanas eksāmens.

Kā un kur iegūt 95. koda sertifikātu?

95. koda periodiskās apmācības rīko autoskolas, kuras sagatavo C un D kategoriju autovadītājus. Autoskolu rīkotajās periodiskajās apmācībās transportlīdzekļa vadītāji apgūst 35 akadēmisko stundu teorētisko apmācību. Apmācību noslēgumā transportlīdzekļu vadītājiem tiek izsniegts 95. koda sertifikāts. Tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem profesionālās kategorijas iegūšanai jākārto CSDD teorētiskais un praktiskais eksāmens, nav nepieciešams apmeklēt apmācības autoskolā, bet gan jāpiesakās eksāmenu kārtošanai kādā no CSDD filiālēm. Savukārt tiem, kuri vēlas nodarboties ar komercpārvadājumiem, taču vēl nav ieguvuši nevienu no atbilstošo pamatkategoriju kvalifikācijām, pirmkārt, ir  jānokārto pamatkategorijas (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E vai DE) apmācība autoskolā, otrkārt, teorētiskais un praktiskais, kā arī profesionālās kategorijas eksāmens CSDD.

Autoskola Einšteins piedāvā 95. koda periodisko apmācību un sākotnējās profesionālās kategorijas kursus Valmierā kopš 2013. gada. Autoskola Einšteins ir vadošā autoskola Vidzemē, piedāvājot apmācības Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Mālpilī, Siguldā un Rīgā.

Apmaksāta publikācija

Komentāri
Pievienot komentāru